Archiv autora: aia.2eoa

Historie: Anton Kloss (1863)

Tentokrát opět jedna drobná zmínka o Lukavci – drobná zprávička o Antonu Klossovi. Anton Kloss jako pivovarník v Lukavci je uváděn jako nový člen Novojičínského hospodářského spolku (Neutitscheiner landwirtschaftliches Verein). Členství měl získat mezi 9. a 18. květnem 1863, a to pod číslem 265.

Zdroj: Mittheilungen des Neutitscheiner landwirthschaftlichen Vereines, Nr. 6, Nový Jičín, červen 1863

https://books.google.cz/books?id=lfK7Nf0V3AEC&pg=PA10&dq=%22luck%22+Troppauer&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwifnbqc47bXAhXE-6QKHZUbC_44FBDoAQg8MAM#v=onepage&q=%22luck%22&f=false

V sále U Jindřicha je možno hrát badminton

Pro milovníky badmintonu máme pro letošní rok skvělou zprávu!

V sále U Jindřicha je možno hrát badminton!

Rezervace je nutná dopředu, hodina stojí Kč 100,-
Prozatím je možnost hrát čtvrtek – neděle po 17:00.


Na tomto odkazu >> je možno nahlédnout, na volné časové termíny.

Rezervaci si zájemci mohou provádět sami, pokud svou e-mailovou adresu (gmail) pošlou paní Ivaně Sokolové: isokolova@post.cz

Historie: Průtrž mračen (1868)

22. května 1868 zasáhla Fulnecko kolem 3. hodiny odpolední bouře s krupobitím. Zasaženy byly i Jerlochovice, přes Lukavec pak šla průtrž mračen. Mělo dojít ke značným škodám v okolí potoka na mostech a lávkách. Škody byly hlášeny i na polních plodinách.

Průtrž mračen téhož dne také zasáhla Bílovec a způsobila povodeň. Při ní přišel o život jeden člověk

Zdroj: Die Biene, Nový Jičín, 1868, č. 16, Příloha str. 3

https://books.google.cz/books?id=-xeIGG3B_7UC&pg=PA128-IA3&dq=luck+Kirche+wagstadt&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwi_qpm5kqjXAhUJ5aQKHbBrDjkQ6AEIZjAJ#v=onepage&q=luck&f=false

Historie: Peníze na opravu kostela (1877)

V roce 1877 probíhala velká rekonstrukce kostela v Lukavci. Jelikož byla velice nákladná, požádalo obecní zastupitelstvo slezský Zemský sněm v Opavě o schválení obecní přirážky k dani ve výši 43,5% pro rok 1877. Ta měla pomoci krýt náklady na tuto rekonstrukci

Zdroj: Officielle stenographische Berichte über die Verhandlungen des schlesischen Landtages zu Troppau, 1877, 14. Sitzung, str. 455

 

I Lukavec má své legionáře a čestného občana

Přečtěte si nové články připravené k oslavě 100. výročí samostatnosti našeho státu. Už sto let není naše vlast součástí Rakouska-Uherska, nemusí podléhat rozhodnutím mocnáře z Vídně a může rozhodovat samostatně. Za svobodu našeho národa bylo třeba udělat několik důležitých činů, jedním z nich bylo získat uznání Československého státu od ostatních států. Aby k tomuto došlo, bylo třeba vybudovat vlastní armádu vojáků, kteří by bojovali za svobodu českého národa. Tou armádou byli legionáři a člověkem, který přišel s vizí odtržení se od Rakousko-Uherska byl Tomáš G. Masaryk.

Je nám ctí představit Vám občany, kteří za naši svobodu bojovali, naše lukavské legionáře. I naše obecní zastupitelstvo si uvědomovalo, jakou zásluhu vykonal T. G. Masaryk a jmenovali ho prvním čestným občanem Lukavce.

 

Článek: První čestný občan Lukavce

Článek: Lukavečtí legionáři