Archiv autora: aia.2eoa

Historie: Oběť války (1941-1944)

Opět jeden malý střípek. Jednou z lukaveckých obětí 2. světové války byl Cyril Brož. Věděli jsme, že byl popraven 3. října  1944.

Nově máme drobný poznatek, že byl žel. zřízencem, že se narodil 23. července 1909 a že k jeho zatčení došlo 8. ledna 1941.

Zdroj: Sokolská župa moravskoslezská, 333

https://camea2.svkos.cz/search/i.jsp?pid=uuid:d899a7ff-c67d-478c-b73f-3957ffef5977

 

 

Historie: Lukavec v obchodním adresáři (1897)

O Lukavci z konce 19. století nemáme příliš mnoho zpráv. Každá nová je proto cenná, každý malý detail nám může pomoci dostat se v poznání o kousek dál.

Jednu takovou zprávu jsme našli v německém obchodním adresáři z roku 1897. V něm byly zachyceny různé informace o všech obcích. V díle 19a došla řada i na Lukavec.

Lukavec měl podle tohoto adresáře 557 obyvatel. Uvádí se spádovost k okresnímu soudu v Bílovci, nejbližší železnice v Suchdolu, pošta ve Fulneku a existence dobrovolných hasičů.

Zajímavější jsou ale obchodní informace – v pohostinství se uvádí Ferdinand Nelhübel a nájemce Lasar Singer. K pivovaru je veden Wilhelm Rattay, obchod s potravinami – Lasar Singer. Majitelem panství Filip hrabě Flanderský, ředitelem panství pak Friedrich Weisheit ve Fulneku. Jako mlynáři jsou uváděni Andreas Pater (vodní mlýn a pila) a Franz Schindler (větrný mlýn); kovář Franz Stefka.

Zdroj: https://camea2.svkos.cz/search/i.jsp?pid=uuid:3fce2340-52b0-11df-bf6d-0013d398622b&q=Luck#monograph-page_uuid:3d396ea0-52b0-11df-8d09-0013d398622b

Leuchs Adressbuch aller Länder der Erde, sv. 19a, Leuchs, Nürnberg, 1897, str. 528

Historie: Anton Kloss (1863)

Tentokrát opět jedna drobná zmínka o Lukavci – drobná zprávička o Antonu Klossovi. Anton Kloss jako pivovarník v Lukavci je uváděn jako nový člen Novojičínského hospodářského spolku (Neutitscheiner landwirtschaftliches Verein). Členství měl získat mezi 9. a 18. květnem 1863, a to pod číslem 265.

Zdroj: Mittheilungen des Neutitscheiner landwirthschaftlichen Vereines, Nr. 6, Nový Jičín, červen 1863

https://books.google.cz/books?id=lfK7Nf0V3AEC&pg=PA10&dq=%22luck%22+Troppauer&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwifnbqc47bXAhXE-6QKHZUbC_44FBDoAQg8MAM#v=onepage&q=%22luck%22&f=false

V sále U Jindřicha je možno hrát badminton

Pro milovníky badmintonu máme pro letošní rok skvělou zprávu!

V sále U Jindřicha je možno hrát badminton!

Rezervace je nutná dopředu, hodina stojí Kč 100,-
Prozatím je možnost hrát čtvrtek – neděle po 17:00.


Na tomto odkazu >> je možno nahlédnout, na volné časové termíny.

Rezervaci si zájemci mohou provádět sami, pokud svou e-mailovou adresu (gmail) pošlou paní Ivaně Sokolové: isokolova@post.cz

Historie: Průtrž mračen (1868)

22. května 1868 zasáhla Fulnecko kolem 3. hodiny odpolední bouře s krupobitím. Zasaženy byly i Jerlochovice, přes Lukavec pak šla průtrž mračen. Mělo dojít ke značným škodám v okolí potoka na mostech a lávkách. Škody byly hlášeny i na polních plodinách.

Průtrž mračen téhož dne také zasáhla Bílovec a způsobila povodeň. Při ní přišel o život jeden člověk

Zdroj: Die Biene, Nový Jičín, 1868, č. 16, Příloha str. 3

https://books.google.cz/books?id=-xeIGG3B_7UC&pg=PA128-IA3&dq=luck+Kirche+wagstadt&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwi_qpm5kqjXAhUJ5aQKHbBrDjkQ6AEIZjAJ#v=onepage&q=luck&f=false