Roznášení Betlémského světla

Mezi vánoční zvyky patří roznášení Betlémského světla. Toto světlo je roznášeno v dopoledních hodinách Štědrého dne do každé domácnosti, která má zájem. V roce 2004 byla tato zvyklost poprvé obohacena melodiemi vánočních koled, které na dechové nástroje hrála skupinka muzikantů.

Bližší informace lze nalézt na http://www.betlemskesvetlo.cz

O historii zvyku Betlémského světla

BETLÉMSKÉ SVĚTLO JIŽ PODVACÁTÉ

Do Svaté země pro betlémské světlo se letos s věřícími vydala jedenáctiletá školačka z hornorakouského Riedu. Ve středu 29. listopadu zapálí v jeskyni v chrámu Narození Páně světlo, které letadlem přiveze do Lince. Odtud ho pak těsně před Vánocemi rozvezou skauti a skautky do více než 25 zemí světa jako symbol vánočního míru. Nevynechají ani Evropský parlament nebo například sídlo OSN New York.

Jako „Friedenslichtkind“, neboli dítě, které zapálí „světlo míru“, je každoročně vybrán chlapec nebo děvče, které se nějak vyznamenalo v sociální oblasti. Pro sedmičlennou rodinu Pitzerových to bylo nesmírné překvapení, když se dozvěděli, že letos byla vybrána právě jejich mladší dcera, jedenáctiletá Judith. Ta pomáhá své tělesně postižené spolužačce, jak jen může. „Není třeba o tom mluvit. Pro mě je to samozřejmé, je to má nejlepší kamarádka,“ nechala se slyšet Judith. Do Betléma pro světlo odcestovaly dívky společně.

„Na jaře, a ještě ani během léta, nebylo jisté, jestli vůbec do Betléma tento rok budeme moci jet,“ uvádějí pořadatelé akce. Důvodem byly válečné konflikty ve Svaté zemi. Rakouský velvyslanec v Izraeli však uvedl, že situace v zemi nyní „není problematická“. Jak stojí na stránkách http://friedenslicht.orf.at , on sám se prý postará o bezpečnost rakouské delegace ve Svaté zemi.
Problémy s bezpečností panovaly také v roce 2000, kdy vybrané dítě převzalo světlo pouze na letišti, a rok poté poprvé světlo přivezlo izraelské dítě do Rakouska.
Iniciativa „betlémského světla“ se zrodila v roce 1986 v lineckém studiu ORF(v Rakousku), a letos tak slaví 20. jubileum. O dva roky později se začalo světlo z Betléma šířit i do dalších zemí – a od roku 1989 tento symbol vánočního míru přichází také do českých domácností. Vyvrcholení jubilea bude ve středu 13. prosince, kdy rakouská delegace v čele s jedenáctiletou Judith během generální audience předají světlo z Betléma papeži Benediktu XVI.

Do České republiky dorazí letos betlémské světlo teprve po osmnácté. Přivezou jej brněnští skauti vlakem Českých drah Pendolino z Vídně už v sobotu 16. prosince. Samotné rozdávání a rozvoz dalšími vlaky začne v neděli 17. prosince. Bližší informace lze nalézt na http://www.betlemskesvetlo.cz

(Zdroj: Katolické noviny, listopad 2006)

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku