Kaple svaté Anny

Foto z roku 2010
Foto z roku 2010

Podle vzpomínek místních občanů byla kaplička původně jen malá nika, teprve po 2. světové válce byla dobudována do dnešní podoby místními věřícími. Říká se, že když na Lukavec táhli Švédi, padla taková mlha, že se do Lukavce nedostali. Jako poděkování byla postavena kaplička. V roce 2010 byla kaplička opravena a velké lípy udělaly prostor mladým lípám. V lukavské kronice je zase napsaná tato verze:

“Lidová pověst praví: Lukavec za dávných časů stával na Požaze i dnes zemědělci při orbě na polích nalézají ještě cihly apod. Za tatarských válek ve 13. století vojska tatarů ničila vše, co se jím postavilo do cesty a tak také obyvatelé tehdejšího Lukavce, kde snad stálo jen několik chalup, utíkali před zuřícím tatarským vojskem do doliny, dnešního Lukavce a u zmíněné kaple sv. Anny se utvořila hustá mlha a tak obyvatelé ušli pohromě tatarského vojska, proto na památku byla na tomto místě postavena kaple.”

Zdroj: A. Ohnheiser
Zdroj: A. Ohnheiser, 2005

Podle Soupisu všech kaplí, křížů, soch a Božích muk na území fulnecké farnosti existují o kapličce záznamy z roku 1833 – 1836, 1860 – 1865.
V těchto záznamech se píše, že kaplička stojí dále od vesnice na pustém kamenitém pahorku vedle opavské cesty. Pozdější záznam upřesňuje, že šlo o selský pozemek (dům č. 17) na návrší. Dle Soupisu zde kaple existuje od nepaměti a byla pravděpodobně postavena obcí, protože ta uctívala sv. matku Annu jako obzvláštní přímluvkyni u Boha a slaví její den. Kapli udržuje obec.

(Zdroj: Soupis všech kaplí, křížů, soch a Božích muk nacházejících se na území fulnecké farnosti, včetně údajů, kdo se má starat o jejich udržování, Stanislav Šmeidler, 2006, publikováno ve Vlastivědném sborníku Novojičínska 2008)

Výhledy od kaple sv. Anny z roku 2010

Související odkazy:

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku