Sbor dobrovolných hasičů

Ve starých kronikách měst a obcí nacházíme mimo jiné i mnoho záznamů o velkých požárech, kdy oheň dokázal zničit desítky domů a mnohdy i celé vesnice. A lidé byli proti těmto požárům, proti tomuto zhoubnému živlu zcela bezradní. Těmto velkým požárům v minulosti nahrávalo i to, že domy bývaly většinou dřevěné, někdy i z nepálené cihly, tak zvané “vepřovice”, střechy domů bývaly doškové, později moderněji upravované na střechy kryté hořlavými materiály a lepenkou. Při větru dokázaly létající došky i lepenkový papír zapalovat vedlejší i vzdálené domy, stodoly, hospodářské nebo i obytné budovy.

Lidé proto začali přemýšlet o tom, jak chránit svůj majetek před tímto živlem a tak vznikla myšlenka založit organizaci, která by dokázala tomuto zhoubnému živlu čelit.

Po řadě ničivých požárech vznikla myšlenka na ustavení hasičského sboru i v Lukavci, který měl okolo roku 1885, kdy se o ustavení začalo vážně uvažovat, asi 550 obyvatel.

Zpráv o požárech v Lukavci před založením sboru není mnoho. Doloženy jsou následující:
1849 – vyšetřování požáru v Lukavci,
1852 – 1853 – požár stodoly pivovaru v Lukavci.

Žádost o ustavení hasičského sboru v Lukavci byla podána tehdejší zemské správě v Opavě dne 23. dubna 1885 a na žádost se podepsali mlynář Josef Pater, učitel Josef Čoček a domkáři Josef Dulanský, Antonín Schenk, František Šindler a František Mikš.

8. června 1885 bylo žadatelům ze strany zemské správy v Opavě odpovězeno, že nejsou námitky pro ustavení požadovaného hasičského sboru a tak byl dne 6. srpna 1885 tento hasičský sbor v Lukavci ustaven. Činnost nově ustaveného hasičského sboru byla však zahájena krátce po začátku roku 1886.

hasici02v
Ruční hasičská stříkačka z roku 1908, foto: A. Ohnheiser

Sbor byl původně německý přestože Lukavec byl vzdor německému okolí a silným germanizačním snahám český. Teprve 18. března 1904 byla na zemskou správu v Opavě podána žádost Andělínem Novákem, učitelem a vlastencem o převedení hasičského sboru na české vedení a velení. Žádost podepsali Josef Čoček, starosta a jednatel, Josef Sokol, velitel a Andělín Novák, podvelitel. Zakladatelé sboru si uvědomili potřebnost mladé generace pro další budoucnost, proto 9. dubna 1906 založil Andělín Novák hasičský dorost.

V Pamětní knize Lukavce je první zmínka o hasičském sboru v roce 1924 (kronika obce se začala psát až v roce 1924), v té době měl sbor 50 členů a to 40 činných a 10 přispívajících. V roce 2011 měl sbor 69 členů (59 mužů a 10 žen).

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší spolek v Lukavci a v roce 2005 oslavil 120 let od založení. Za toto období prošel několika změnami, jak jazykovými, organizačními a taky změnou pojmenování. Silná členská základna je zárukou trvání tohoto spolku i v letech budoucích.

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, září 2017
Zdroj: Fulnecký zpravodaj, září 2017

Od roku 2017 se těší z nového hasičského vozidla Ford Tranzit. Nové vozidlo nahrazuje již značně opotřebovanou a stařičkou Avii, která sloužila sboru více než 20 let, a která byla přestavena ze skříňové verze Avie (rok výroby 1980) na hasičský automobil. Nový automobil v hodnotě přes 1,1 mil. Kč byl předán 18. 8. 2017 za přítomnosti zástupců města Fulnek přímo do rukou velitele SDH Lukavec.

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, září 2017, Brožurka ke 100. výročí založení SDH v Lukavci, O našem Lukavci, J. a R. Hadaščokovi)

Související odkazy:

 

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku