Archiv rubriky: Reportáž

BADMINTONOVÝ TURNAJ V LUKAVCI

Po několikaleté odmlce se v Lukavci odehrál badmintonový turnaj, tentokrát dvojic žen. V sobotu 17. února odpoledne se sešly místní
hráčky s týmy z Bílovce a Oder. Upřesnily si pravidla a rozehrály zápasy. Hrálo se několik kol každý s každým. Některé dvojice byly sehrány více, jiné se teprve sehrávaly během odpoledne, ale každý hrál, jak nejlíp uměl.
V podvečer se sečetly výsledky a vyhlásily se vítězné týmy. Absolutně nejlepší byla lukavecká dvojice Věrka Sokolová a Sylva Lukašíková.
Děvčata si pochvalovala krásně prosportovanou sobotu a těší se již na odvetu v příštím roce.

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, duben 2024

Spolková činnost na přelomu roku v Lukavci

VÁNOČNÍ BESÍDKA S PRODEJNÍ VÝSTAVKOU RUČNÍCH PRACÍ
I letos Místní spolek ČČK v Lukavci uspořádal v Sále U Jindřicha adventní setkání pro místní občany. Pro malé děti byly přichystány dílničky, kde si mohly vytvořit malý vánoční dárek. Dárky a jiné maličkosti si mohli koupit všichni ostatní, ať už vánoční věnce, svícny,
ozdoby na stromeček a další ruční výrobky od místních prodejců. Ale velký zážitek nám připravily především místní děti. Některé zahrály
na svůj hudební nástroj. A pod vedením Martiny Šindlerové děti nacvičily pásmo básní a písní, zapojily se menší i větší, zatančila
Simonka Davidová a na závěr společně se svými maminkami zazpívaly písničku, která nás všechny nabádala, abychom se měli rádi. Členky místního spolku připravily chutné občerstvení, a tak jsme všichni spolu prožili příjemné adventní zastavení.
Místní spolek ČČK Lukavec

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝŠLAP TJ SOKOL LUKAVEC
Novoroční výšlap pravidelně směřuje k Čertové kapli. Počasí letošního prvního dne začalo nepříjemným dopoledním deštěm. Naštěstí se po obědě umoudřilo a skupinka lukaveckých turistů vyrazila směrem k sv.
Františkovi a dále k Čertové kapli. Tentokráte nás bylo jen devět, včetně dvou menších dětí, a je třeba je ocenit za tento výkon, protože trasa byla řádně blátivá. U Čertové kaple, schované v lesích, jsme se zapsali do návštěvní knihy, zapálili svíčku a dali si něco dobrého na zub. Výlet se vydařil, společně jsme přivítali Nový rok a popřáli si vše dobré.
TJ Sokol Lukavec

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V sobotu 13. ledna 2024 TJ Sokol Lukavec uspořádal maškarní bál pro děti. Vyzdobili jsme sál, připravili bohatou tombolu, nachystali jednohubky, hranolky, párek v rohlíku a další laskominy. Program zajistila španělská tanečnice Venda a děti tančily, soutěžily, všichni se bavili. A večer pokračovali v maskách dospělí. Účast byla sice slabší, ale zábava určitě ne. Celý den se náramně povedl. Velké poděkování si zaslouží všichni organizátoři a lukavecké maminky, které nám velmi pomohly
s výzdobou a přípravou tomboly. Za bohatou tombolu děkujeme místním sponzorům.
TJ Sokol Lukavec

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, únor 2024

Chodníček k “Čertovce” opět obnoven

Jedna z velmi navštěvovaných památek v blízkém okolí je kaplička P. Marie Loretánské, lidově zvaná „Čertovka“. Kompletní oprava kaple byla provedena v r. 2001. V následujících létech byl vybudován přístupový chodníček včetně zábradlí. Tím byl usnadněn přístup ve svažitém terénu
ke kapli. Během času však chodníček téměř zanikl, a tak pro mnohé návštěvníky byla kaplička obtížně přístupná. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že se pokusím o opětné zbudování. Od roku 2019 jsem každoročně prosil návštěvníky kaple o výpomoc. Přesto, že toto krásné místo v Nadějovském údolí navštíví stovky turistů a věřících z celé vlasti a blízkého okolí, nepřihlásil se ani jeden z návštěvníků. Když prohlížím
knihu návštěv a čtu mimo nesmyslných a přihlouplých zápisů také ódy o krásných pocitech a úžasném zákoutí, o lidské vzájemnosti atd. nevím, s jakou upřímnosti je to vyjádřeno. Nechci zde lkát nad lidskou lhostejností, naštěstí je mnoho nás, kteří stále mají zájem a čas pro dobro věci, přesto že jsou zaneprázdněni. V lednu letošního roku jsem opět vyzval návštěvníky o spolupráci na obnově chodníčku.
Bohužel, opět žádná odezva. Poněvadž se jednalo o vcelku fyzicky náročnou akci, využil jsem červnový Fulnecký zpravodaj ke zveřejnění
výzvy. Následná odezva – 3 dobrovolníci (Josef Šenk, Petr Chupík a Petr Daňa). Na přípravě a následné realizaci mi byli nápomocni manželé Dana a Ivan Goldovi a Jitka Krčmářova se synem Kryštofem. V měsíci říjnu proběhla obnova chodníčku včetně zábradlí k Čertové kapličce. Jako organizátor akce bych chtěl poděkovat především panu Ing. J. Grodovi, zástupci Lesů ČR, za nevšední ochotu a vstřícnost při přípravě akce a za materiální zajištění (dodávku dřevěných prvků). Poděkování patří manželům Goldovým za přípravné práce a realizaci, paní Jitce Krčmářové a synovi Kryštofovi za realizaci, organizační a finanční výpomoc, dobrovolníkům, kteří reagovali na výzvu: panu Petru Daňovi za převoz materiálu a realizaci, p. Petru Chupíkovi a p. Josefu Šenkovi
za přípravu a realizaci. Za finanční příspěvek Martinu Pavlíčkovi. Velice si vážím obětavé pomoci našich fulneckých hasičů. Bez jejich pomoci, jak po stránce fyzické, tak především po stránce technické, bychom to velice obtížně zvládli. Poděkování patří panu Aleši Benýškovi, Janu a dvěma Jirkům Markovým, Martinu a Tomáši Rýparovi, Petru a Jiřímu Pelikánovi, Pavlu Goldovi a Petru Vašinovi. Současně při zhotovení přístupového chodníčku bylo provedeno vyčištění kaple, skříňky
s nalezenými předměty včetně výměny popisek předmětů a připevnění oplechování na kříži.

Návštěvníkům přeji příjemný pobyt v tomto překrásném zákoutí se zamyšlením a připomenutím, že památky, mezi které patří i tato kaplička, nás zavazují – neboť naléhavě připomínají, že je třeba udržovat souvislost lidí, dob a kultur.

Josef Pavlíček

V předchozím článku jste si přečetli povídání Pepíka Pavlíčka o tom, jak se rodil nápad a následná realizace nového přístupového
chodníku k Čertově kapli. Já bych chtěla poděkovat právě Pepíkovi za
to, že to vše vymyslel, sehnal materiál a pracovníky, rozměřil, natřel a nemalou měrou si to i fyzicky odpracoval. Příprava díla, od prvního oslovení majitele dotčeného pozemku – Lesů ČR po realizaci,
trvala skoro dva roky. Vlastní realizace, díky sehranému týmu a nasazení proběhla během několika hodin. Na závěr si dovolím si parafrázovat Romaina Rollanda – dobří lidé ještě žijí. Díky jim za to.

JK

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, listopad 2023

Ukončení prázdnin

V sobotu 2. září 2023 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Lukavec sportovní a zábavné odpoledne pro děti. Brzy odpoledne jsme zahájili bohatý program soutěžemi ve střelbě ze vzduchovky a v lukostřelbě, menší děti si mohly projít deset stanovišť s úkoly se závěrečnou sladkou odměnou, k dispozici bylo malování na obličej a tetování, velký zájem byl o hru v kole štěstí s lákavými výhrami. Z Orlové za námi přijela kouzelnice Radana se svou kouzelnickou show, předvedla nám svá kouzla, děti s ní tančily, soutěžily, s kouzly jí pomáhaly a velmi dobře se bavily. V pozdějších hodinách se děti i dospělí mohli seznámit se základy první pomoci u stánku ČČK a některé postupy si přímo vyzkoušet.
Během celého odpoledne bylo připraveno rozmanité občerstvení – hamburgery, hranolky, párek v rohlíku, také točená zmrzlina a kavárnička s lahodnými domácími zákusky. Děkujeme obětavým organizátorům a všem zúčastněným za příjemnou atmosféru.
TJ Sokol Lukavec

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, říjen 2023

Memoriál Jiřího Čavery – nohejbalový turnaj trojic

Již po devatenácté pořádala Tělocvičná jednota Sokol Lukavec oblíbený nohejbalový turnaj trojic. V sobotu 9. září 2023 se sešli na lukaveckém
hřišti nohejbalisté z Lukavce a širokého okolí, aby se utkali o co nejlepší umístění. Vytvořili 7 týmů a hned od rána se odehrávala jednotlivá
utkání v bojovném duchu, ale čestně a fair play. První místo a putovní pohár si odvezlo „rodinné“ družstvo Tygři Loučky, které již tento pohár vyhrálo potřetí. Na druhém místě se umístili „Těžká váha Fulnek“ a třetí
místo obsadil tým Střela Bílovec. Počasí bylo slunečné, nálada výborná, občerstvení bohaté. Děkujeme hráčům, pořadatelům a fanouškům za skvělou atmosféru a těšíme
se zase příští září!
TJ Sokol Lukavec

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, říjen 2023

X. Setkání Lukavců v Lukavci u Fulneku i s videem z fotek

Všechno začalo povodněmi v srpnu 2002. Zatopenému Lukavci (u Lovosic) tenkrát finančně pomohl Lukavec (u Hořic). S pomocí přišly i další stejnojmenné obce. Když voda opadla a nejdramatičtější situace pominula, všechny čtyři Lukavce se dohodly, že v budoucnu budou v přátelských vztazích pokračovat — uskuteční se vzájemné návštěvy fotbalistů, hasičů a dalších, kteří si mají co říci.

Proto se v roce 2003 uskutečnilo I. setkání čtyř Lukavců v Lukavci u Lovosic. To už bylo v lovosickém Lukavci veseleji — proběhlo fotbalové utkání mezi Lukavci, hasičská soutěž, folklórní vystoupení Lužických Srbů, kteří výrazně pomohli při záplavách, večer taneční zábava. Nejdůležitější byla však osobní setkání lidí — těch, kteří projevili solidaritu, i těch, kteří pomoc potřebovali.

Možná si tenkrát nikdo nedovedl představit, že by tradice setkávání čtyř Lukavců pokračovala ještě za 20 let. Ale opak je pravdou, po 20 letech se 10. setkání uskutečnilo právě u nás, v Lukavci u Fulneku. Po pětileté přestávce způsobené především covidovou pauzou jsme v sobotu
24. 6. 2023 přivítali hosty z Lukavce u Pacova, Lukavce u Hořic a Lukavce u Lovosic. A nepřijelo jich málo! Celkem 110 Lukavjáků z Čech. A více než 100 místních, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a účastnili se soutěží. A další občané přišli podpořit celou akci i přes chladnější počasí. A že bylo na co koukat!

Starostové jednotlivých obcí zahájili setkání v 10 hodin na hřišti TJ Sokol Lukavec. Následný kulturní program zajistila Základní umělecká škola z Fulneku. Jako první to rozjela swingová partička pana učitele Maléře, zatančily nám absolventky 1. stupně z tanečního oddělení paní učitelky Tarčové, na bubny zahrál Jakub David ze třídy pana učitele Petříka, na kytaru žáci ze třídy pana učitele Besedy a v samém závěru už část diváků téměř tančila se skupinou Never more.

Mezitím už byly zahájeny sportovní turnaje – fotbalový – muži a volejbalový – ženy. U myslivecké chaty se mohl zúčastnit každý Lukavják přihlásit do soutěže ve střelbě ze vzduchovky.

Sportující i diváky pak v průběhu celého dne lákaly různé dobroty. V kavárně výborná káva s koláčky, frgály a také s domácími buchtami a zákusky, které přinesly místní pekařky. U „uzáku“ se parta z „Pusté Luky“ měla co ohánět, aby stíhali uspokojit všechny objednávky na „cigáro“, klobásu nebo hermelín. Čepovalo se pivo, birell, kofola, malinovka, mohli jsme ochutnat výborný zvěřinový guláš od myslivců na myslivecké chatě nebo si dát třeba párek v rohlíku nebo hranolky, v pozdějších hodinách grilované steaky. A také si něčím ostřejším připít s hosty na zdraví.

Hostům z ostatních Lukavců jsem se mohli pochlubit zrekonstruovanou hasičárnou, před kterou jsme pro účely setkání umístili výstavku automobilových veteránů a ve společenské místnosti byla výstava „Dění v Lukavci na fotografiích“ – fotky z akcí našich spolků. Byl otevřen kostel sv. Jana Křtitele a sv. Barbory s možností komentované prohlídky a v neposlední řadě byla zpřístupněna budova osadního výboru, rovněž nově opravená. Uvnitř se mohli návštěvníci kochat výrobky Zdeňky Ohnheiserové, její měděné šperky a výrobky z černého drátu nesou certifikát regionálního produktu pro Moravské Kravařsko.

Pro děti byly na hřišti k dispozici výtvarné dílničky, ve kterých si mohly vyrobit nějakou drobnost. Velký zájem byl o malování na obličej a „tetovací“ studio.

Odpoledne pokračovalo dalšími soutěžemi – nohejbalovým turnajem, hasičskou speciální soutěží – hasičské dovednosti pro muže i ženy a soutěží „Člověče nezlob se“, ve které soutěžili 4 soutěžící z každého Lukavce se svým starostou. Poslední soutěží bylo tradiční přetahování lanem o titul nejsilnější Lukavec.

Odpolední hodiny zpestřila kapela Alfa band, která k poslechu nabídla swingové, filmové a taneční melodie.

V podvečer jsme vyhlásili výsledky jednotlivých soutěží. Jak již zaznělo na předešlých setkáních: „Není důležité zvítězit, ale přesto se musíme pochválit!“ Našemu Lukavci se velmi dařilo, zvítězili jsme v ženském volejbalu a ve střelbě vzduchovkou v obou kategoriích. Závěrem se rozloučili všichni starostové, poděkovali za skvělou organizaci a předali štafetu do Lukavce u Pacova. Definitivní tečku za celým dnem obstarala fulnecká kapela Retex, která roztančila všechny Lukavjáky.

X. Setkání Lukavců je za námi. Nebylo jen o soutěžení, ale i o přátelských vztazích mezi obcemi a jednotlivci, o zájmu jeden o druhého, o pokračování tradice. Ale je třeba říct, že bez podpory více než 15 větších sponzorů a mnoha občanů a příznivců naší obce, bychom takto velkou akci nemohli zorganizovat. Patří jim velký dík. A všem lukaveckým spolkům, organizátorům a soutěžícím.

TJ Sokol Lukavec, Osadní výbor, SDH Lukavec, Lukavecká banda, MS Lukavec, ČČK Lukavec

Tradiční pochod v Lukavci

V Lukavci každoročně připomínáme 8. květen jako Den uctění osvobození obce a konec 2. světové války tradičním pochodem, který organizuje TJ Sokol Lukavec. Ani letos tomu nebylo jinak. Po obědě se účastníci pochodu setkali u pomníku obětí obou
světových válek a společně se starostkou a místostarostou města Fulneku uctili padlé spoluobčany. Po krátkých projevech se pak všichni vydali na cestu kolem hřiště a kaple sv. Anny k pomníku osvobození.

Trasa pochodu byla připravena variabilně, aby si ji účastníci mohli zkrátit nebo prodloužit podle svých fyzických možností a zdravotních dispozic. Pochod byl proto přístupný všem věkovým kategoriím obyvatelů Lukavce.

Na všechny, kteří dorazili do cíle, čekalo skvělé občerstvení, čepované pivo, koláčky, káva, špekáčky a další pochutiny. Vzhledem ke slunečnému počasí se měl pochodopravdu hojnou účast. Celkem 163 účastníků nepřišlo jen vzpomenout na osvobození, pochod byl také vítanou příležitostí ke společenskému setkání s přáteli a sousedy. A možná jsou bezstarostné rozhovory při opékání špekáčků ve slunném odpoledni nejlepším způsobem si uvědomit, jak významný den to
byl. Vzpomenout, jaký význam má svoboda a čím za ni naši předkové zaplatili.


Děkujeme organizátorům i účastníkům a těšíme
se zase za rok.


TJ Sokol Lukavec

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, červen 2023

Výsledky 2. kola prezidentských voleb v okrsku č. 11 – Lukavec


Volební účast ve druhém kole prezidentských voleb, které se konaly 27. – 28. ledna 2023, dosáhla v Lukavci 80,26 %. Srovnáme-li volební účast v prvním kole prezidentských voleb, kdy se jich účastnilo 75,0 % Lukavjáků, došlo ke zvýšení účasti o 5,26 %.

Z celkového počtu 309 voličů (o jednoho více než v prvním kole) se voleb zúčastnilo 247 voličů (v prvním kole 231 voličů). Platných hlasů však bylo 244 tj. hlasování proběhlo s 98,79% úspěšností.

Vítězem voleb ve volebním okrsku č. 11 – Lukavec se opět stal Petr Pavel s celkovým počtem 162 hlasů tj. 66,39 % (v prvním kole získal 71 hlasů tj. 31,41 %). Na druhém místě se umístil Andrej Babiš, který od Lukavjáků získal 82 hlasů tj. 33,6 % (v prvním kole získal 68 hlasů tj. 30,08 %).

V osmi z jedenácti volebních okrsků Fulneku získal nejvíce hlasů Andrej Babiš. Voliči ve volebních okrscích č. 4 (jeden z pěti fulneckých okrsků), č. 7 (Děrné) a č. 11 (Lukavec) dali většinu hlasů vítězi prezidentských voleb Petru Pavlovi.

Zdroj: www.volby.cz

Ohlédnutí za předešlými prezidentskými volbami v roce 2018

Volební účast ve druhém kole prezidentských voleb v Lukavci byla 71,47 % s počtem odevzdaných obálek 223.Výsledky voleb v okrsku č. 11 – Lukavec

Volební účast v prvním kole prezidentských voleb, které se konaly 14. ledna 2023, v Lukavci dosáhla 75 %. Srovnáme-li volební účast v posledních prezidentských volbách, kdy se jich účastnilo 67,74 % Lukavjáků, došlo ke zvýšení účasti o 7,26 %.

Z celkového počtu 308 voličů se voleb zúčastnilo 231 voličů. Platných hlasů však bylo 226 tj. hlasování proběhlo s 97,84% úspěšností.

Vítězem voleb ve volebním okrsku č. 11 – Lukavec se stal Petr Pavel s celkovým počtem 71 hlasů (31,41 %). Na druhém místě se umístil Andrej Babiš, který od Lukavjáků získal 68 hlasů (30,08 %). Třetí místo s počtem 31 hlasů (13,71 %) obsadila Danuše Nerudová a v těsném závěsu za ní s 30 hlasy (13,27 %) Pavel Fischer.

Zdroj: www.volby.cz

Volební účast v ostatních volebních okrscích Fulneku

Největší volební účast byla ve volebním okrsku č. 7 – Děrné – ve výši 78,30 %. Okrsek č. 11 – Lukavec měl volební účast 75 %, což je druhá nejvyšší účast na Fulnecku. Naopak nejnižší volební účast 48,50 % byla v okrsku č. 3 s místem konání volby ve Fulneku, Klub důchodců, Fučíkova 208.

Ohlédnutí za předešlými prezidentskými volbami v roce 2018

Volební účast v prvním kole prezidentských voleb v Lukavci byla 67,74 % s počtem vydaných a odevzdaných obálek 210.