Archiv štítku: Mařena a Mařák

Článek: V Lukavci se loučili se zimou a přivítali jaro

Fulnek-Lukavec – Dva týdny před Velikonoční nedělí se podle starých tradic vynáší smrt ze vsi. Slavnostní průvod prochází vesnicí s panáky Mařeny a Mařáka, které nakonec spálí. Průvod tak vymění ztvárněnou smrt za mladé, ozdobené stromky, symbolizující nový začátek, jaro a pronesou je vesnicí nazpátek.

V Lukavci vynášeli smrt po dlouhé přestávce. Několik let byl tento zvyk téměř zapomenut a díky fulneckým organizacím a přičinení místních se znovu hlásí o slovo. „Naposledy chodili v roce 2003 skauti, ale od té doby až do dneška to jako by usnulo,“ potvrdil organizátor akce ze strany Lukavce Václav David. Účast na průvodu byla menší než v minulosti. Částečně to zavinilo deštivé počasí, které celou neděli panovalo. Průvod posílilo zejména na duchu občanské sdružení Comenius Fulnek v rámci projektu EDU & ART, lidi pak dodal divadelní spolek při Městském kulturním centru ve Fulneku. „Jako dítě si pamatuji tu úžasnou atmosféru, která tady byla vždy kolem velikonoc. Takže na mě dýchla taková ta nostalgie, spojila jsem se s panem Davidem a pokoušíme se tu tradici vynášení smrti v Lukavci obnovit,“ vysvětlila místopředsedkyně sdružení Pavlína Vráblová. Ta také zajišťovala malé pohoštění v podobě napečených buchet a čaje s tajemnou příměsí čehosi, co rozzářilo oči všem, kdo okusili nápoj.

Průvodu se zúčastnil i divadelní spolek, který v současnosti nacvičuje v prostorách kulturního střediska svou premiéru. „Comenius se snaží podporovat kulturní dění ve Fulneku a divadelní spolek tu kulturu podporuje svým způsobem také. Tudíž jsme spojili síly a byla z toho nedělní zábava,“ přiblížila vedoucí ochotníků Markéta Justová, jež se průvodu taktéž zúčastnila. Nálada skupiny vzdorovala všem rozmarům počasí, a ačkoli se deštníků v průvodu krutě nedostávalo, nenahlodalo to odhodlání fulneckých a lukaveckých občanů obnovit tradici vynášení smrti. „Pokud ta nedělní akce vzbudila zájem u lidí, tak nevidím důvod, proč by se neměla konat i příští rok. Všechno je to o tom, jestli budou lidé chtít,“ uzavřel David.

(Zdroj:http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/v-lukavci-se-loucili-se-zimou-a-privit20090330.html,Veronika Růčková, 31.3.2009, 10:12)

Článek: Mařenu a Mařáka vynesli v Lukavci u Fulneku na Novojičínsku

Smrt, neboli v této části Slezska Mařenu a Mařáka, vynesli v Lukavci u Fulneku na Novojičínsku na Smrtnou neděli. Udržujeme staré jarní obyčeje až po jízdu v osení za dva týdny, řekl agentuře Mediafax organizátor, lukavecký kostelník, hrobník a fulnecký zastupitel Václav David (KDU-ČSL).

„Jde o starodávný slezský zvyk, který už naši praprapředkové, dědové a babičky udržovali a který se v některých částech Slezska žije dodnes. Zimy byly tenkrát dlouhé a mrazivé se spoustou sněhu, a proto vesničané s radostí vítali jaro. V týdnu před Smrtnou nedělí se již v hloučcích šuškalo a domlouvalo. Také se slídilo po dvorech, špehovalo přes vrata, kdeže se strojí Mařena a Mařák.“

„To bylo radosti, když se podařilo vypátrat, kde se maškary strojí. Na Smrtnou neděli, týden před Květnou a 14 dnů před velikonoční nedělí, odpoledne byla v místním kostele modlitba křížové cesty. Děti se už nemohly dočkat konce a utíkaly z kopce honem pro maškary. Stařenky ještě za nimi volaly: ‚Ni abystě nám s tu Mařenu a Mařákem utěkli, počkajtě na nás, vy draci!‘ Než stařenky se stařečky sešli od kostela do dědiny, synci už s Mařákem šli na námluvy k Mařeně, čili na místo, kde se Mařena strojí.“

„Když přišli synci s Mařákem, voláním přinutili děvčata, aby vyšla s Mařenou před vrata, kde za jásotu si ti dva dali pusu a šli na dolní konec. Na prostranství před domem č. 5, došlo k seskupení, synci s Mařákem, děvčata s Mařenou, a vyšlo se přes vesnici s řádným pokřikem na horní konec. Synci se snažili překřičet děvčata, a to pak byla pořádná vřava. Synci volali Mařáku, Mařáku, dej do fajfky tabáku a z fajfky do šátku. Děvčata halekala Mařeno, Mařeno krásná, kde jsi husy pásla, pod kopečkem mravenečku, tam jsem se napásla,“ vyprávěl David.

Asi padesát ze čtyř set obyvatel Lukavce po šesti letech se rozdělilo na synky a děvčata, i když byli mezi nimi dospělí. Když donesli na konec Lukavce Mařenu a Mařáka, odstrojili je, šaty schovali na příště a slámu spálili, vzali dva smrčky a nazdobili je. Pak je odnesli opačným směrem na místo odkud vyšli za zpěvu: „Smrt jsme odnesli, máj jsme přinesli, svatý Jiří vstává, zemi odmykává, aby tráva rostla, travička zelená, růžička červená a fiala modrá.“

Autor: Zdeněk Figura

(Zdroj:http://www.mediafax.cz/regiony/2844474-Marenu-a-Maraka-vynesli-v-Lukavci-u-Fulneku-na-Novojicinsku,Zdeněk Figura)