Archiv štítku: Pozemková kniha

Pozemková kniha – Gruntovní kniha pro Lukavec 1707 – 1796

Tato gruntovní kniha byla založena, jak se dozvídáme z krásně vyvedené úvodní strany dne 25. ledna 1707. Úvodní text v překladu zní: „Gruntovní kniha obce Lukavec se souhlasem a svolením velebného a veleváženého pána pana Augustina Andrease Schmidta, řeholního kanovníka Lateránského řádu sv. Augustina, infulovaného probošta a preláta slavného kláštera Nejsvětější Trojice ve Fulneku mnou Eustachiem Ernestem Wagnerem, z výše uvedené slavné kanonie, představeným hejtmanem za fojta Jana Wolného, purkmistra Pettera Brosche a dalšími podle práva, založena byla 25. ledna 1707.“

Burgermeister
1707 Petter Brož (691)
1707 Petter Brosch, 1709 (309), 1710 (213)
1711 Georg Krtzmarž (655)
1713 Júra Kižmaž (365, 395, 610)
1713 Georg Kiržmařz (285, 469), 1714 (131, 233)
1715 Georg Krtzmařz (116), 1717 (459)
1718 Georg Kiřzmařz (489)
1719 Jura Kižmařz (264)
1720 Georg Krtzmarz (287, 625), Jura Kicžmarz (408)
1721 Jann Parack (97, 559), 1722 (633)
1723 Georg Parack (63)
1724 Jann Parakh (420)
1725 Jan Parack (379)
1726 Jan Parack (167)
1726 Jann Parack (323), 1727 (410, 665)
1729 Mathes Brosch (388), 1730 (433)
1730 Philipp Dulansky (480, 496, 627), 1733 (337), 1736 (315), 1739 (238)
1740 Philipp Dulansky (139, 474, 499, 643)
1742 Martin Dulansky (102), 1744 (481), 1745 (122), 1746 (184, 463), 1747 (221, 325)
1749 Philip Dulansky (84, 492), 1750 (173), 1753 (592, 614, 629, 635)
1753 Thomas Brosch (224, 435), 1755 (478), 1756 (413), 1761 (176), 1763 (70, 269), 1765 (208)
1767 Thomas Bross (147)
1770 AmtsKanzley (273), 1774 (332)

Fojt
1707 Jan Wolny (576)
1709 Jan(n) Wolny (309), 1710 (213), 1713 (285), 1714 (131, 233), 1715, 1717
1718 Jann Wolni (116), 1719 (264), 1720 (287), 1721 (97, 246), 1724 (420)
1726 Jann Wolni (167)
1727 Georg Wolny (410), 1729 (388), Jura 1730 (433), 1733 (337), 1736 (315), 1739 (238) Júra Wolny (357), 1740 (139)
1742 Georg Wolny (102), 1744 (349), 1745 (476), 1746 (184), 1747 (221)
1749 Georg Wolny (84), 1750 (173), 1753 (224), 1755 (478), 1756 (413)
1763 bez fojta (329, 351, 381, 390, 484)
1764 Georg Wolny (538)
1767 bez fojta (403, 449)
1767 Joseph Wolny (147)
1776

Zajímavosti:
1711 Mathes Frantz Breyer
1714 zmiňuje se BWB bez jména (285); Carolo Weldamon (701)
1717 Czerzenetz (459)
1736 uvádí se Schulmeister, Binder (bednář), Leinwandmachen (lněná plátno…) (400)
1740 Nadiegow (473), Joseph Seydler Lucker Schaffer (474)
1741 Anton Frantz Breyer (422)
1742 se uvádí v Lukavci kovář (103) a Joseph Dubowsky jako Brandtweinbrenner
1743 zmiňuje se „auf Kopaninka“, hrušeň „zibulka“ a „na Matzkowem“
1746 syn Paula Dulanského Simon uváděn jako kyrysník (Curahsir Reiter) (462), Anton Frantz Breyer, Joseph Dubowsky BWB
1747 Jacob Kaluzia kovář (222), Anton Frantz Breyer, Jager Ignatz Slesackh
1755 Anton Frantz Breyer (479), Mathes Brussman Binder (479, a 1776 504, a 1753 592)
1760 se 17.10. uvádí česky „pod svatú Annú“ (106)
1761 Jacob Banheüer Brandtwinnbrenner, Karl Rotter Bräuermeister (178)
1762 válečná léta (299)
1763 Stifts Amtmann Johann Ulrich, Philip Kiržmarz in Türn und gewesten Schaffer in Luck, Jacob Banheüer BWB (270),
1763 johann Gabriel Ulrich (329)
1763? český text o chlívu (527)
1765 Amtmann Ulrich (208)
1767 Jacob Kaluza Schmied, Jacob Banheüergnosten Brenner in Luck (147) i 1770 (190)
1770 „nad Panskim Rybnickem“, „pod Mlynsku“,“hanuska“, „odpozahy“, „grossen Wald“ (272)
1772 Karl Rother Brauermeister (371), Anton Banhauer BWB (372), Anton Banheuer BWB (552)
1774 Jacub Banhauer jako Brandtweinbrenner (110)/1770 Anton Banheüer BWB (274)!!!
1776 Jacob Kaluzia Schmied (257), Frantz Kristin Windmüller (258), Karl Rotter Bräuermeister, Fabian Sokoll Schaffer, Anton Banheüer Brandtweinbrenner (258)
Několikrát se uvádí dluhy vůči zednickému mistru z Děrného (tedy asi v Lukavci nebyl) (157)

Záznamy:

4 Gebauer Jakob 1725
5 Gebauer Andres kupuje grunt (od kláštera) 1753
6
7
8 Úvodní strana
9

Sedlácký grunt (č.p. 7)
10 Jan Kaukol 1709, Jan Srubek 1710
13 Jackob Gebauer 1718
18 Andres Gebauer 1755
23

Sedlácký grunt (č.p. 10)
24 Mathes Dulansky 1709, Martin Dulansky 1721
28 Mathes Dulansky 1746
37

Sedlácký grunt (č.p. 11)
38 Matuss Krčzmařz 1709
39 Wallentin Krčzmařz 1734
44 Joseph Kržmařz 1768
47

Sedlácký grunt (č.p. 12)
48 Greger Dulansky 1709
49 Philip Dulansky 1721
52 Simon Dulansky 1767
56

Sedlácký grunt (č.p. 13)
57 Jan Brussman 1709, Wentzel Brussman 1710
62 Frantz Seydler 1723
69 Anton Seydler 1763
71 Andreas Frana 1792 č.p. 13
74

Půlsedlácký grunt (č.p. 14)
77 Jakob Drahoss (Kuba), Georg Drahoss 1710
79 Martin Baar (Bahr) (ze Staré Vsi) 1718
83 Mathes Dulansky 1749
92

Sedlácký grunt (č.p. 17)
93 Jan Kuntz 1709
94 Vitek Kauckol 1715
96 Jan Sokol 1721
102 Lorentz Sokol 1742
108 Andres Sockol 1760
113

Sedlácký grunt (č.p. 57)
114 Mathes Srubek 1709
115 Andres Stefka 1715
120 Anton Stefka 1745
127

Sedlácký grunt (č.p. 58)
129 Luckass Haynik 1709
130 Paul Heynik 1714
133 Bortel (Bartoss) Stefka 1717
138 Wentzel Heynik 1740
146 Martin Heynick 1767
159

Sedlácký grunt (č.p. 59)
160 Paul Drahoss 1709
161 Jann Budich (Pudich) 1715
166 Georg (Jura) Krtzmarz 1726
171 Jann Pudich 1750
175 Frantz Brosch 1761
179

Sedlácký grunt (č.p. 61)
180 Jan Parack 1709
181 Mathes Parack 1746
189 Jann Schindler 1770 č.p. 61
194 (od 1784 jako Johann)
196

Fojtství (č.p. 62)
197 Jann Wollni fojt (Richter) 1709
200 Georg Wolni fojt 1727
207 Joseph Wollny fojt 1765
211

Sedlácký grunt (č.p. 70)
212 Witek Dulansky, Adam Fleischer 1710
215 Andres Dulansky 1715
219 Jan Micksch 1742 (půlsedlácký grunt)
221 Andres Dulansky 1747
224 Lorentz Micksch 1753
229

Sedlácký grunt (č.p. 2)
231 Petter Brož 1709
232 Mathes Bross (Brož) 1714
236 Thomas Brosch 1739
241

Sedlácký grunt (č.p. 3)
242 Georg Kržmařz 1709
246 Martin Krtžmařz 1721
249 Lorentz Kiržmařz 1750
255 Valentin Blaheta 1776 č.p. 3
259

Sedlácký grunt (č.p. 4)
261 Fridrich Bayer 1709
262 Martin Dulansky 1719
268 Michael Suckup 1763
272 Augustin Kiržmarž 1770
282

Sedlácký grunt (č.p. 5)
283 Luckass Waniura, Jackob (Kuba) Waniura 1713
287 Martin Barnardt 1720
291 Joseph Barnardt 1746
293 Philipp Brussman 1749 jako Ruinirt und verwüsten Bauerguth
298 Frantz Kirmarž 1762
306

č.p.21
309 Kasper (Kaspar) Dulansky 1709, Thomas Kauckol pod Skalkú 1709
314 Andres Kaukol 1736 (chalupu) (jabloň, hrušeň a švestky)
317 Georg Falheüer domkář 1777
318

Garten č.p. 22
321 Wentzel Wolff 1709
322 Joseph Wilcžek 1726
325 Augustin Kržmarz 1747 (krásně čitelné)
329 Mathes Brosch 1763
331 Thomas Steffka 1774
ostatní za abecedním rejstříkem

Garten č.p. 23
333 Georg Brussman 1709
335 Wentzel Beyer 1733
340 Martin Beyer 1772
342

(domkář č.p. 24)
344 Vitek Kaukol 1709
345 Jan Kuntz 1715
346 Thoma Kauckol 1716 (chalup)
348 Walentin Haykenwalder 1744 (Hütte)(zmiňuje se postižený syn Thoma Kauckola)
350 Thomas Sockol 1763
353

č.p. 26
355 Phillipp Brussman 1709
357 Thomass Brussman 1739 (chalupu)
359 Walentin Wanjura 1772 (popsány roboty)
361

č.p. 55
364 Wentzel Sokol, Lorentz Sokol 1713 (Heisel)
367 Wentzel Sockol 1743 (Hütte)
370 Peter Sokol 1772
376

Domkář
378 Martin Bacž 1709, Andres Wanjúra 1725
381 Thomas Wanjura 1763
385

Domkář č.p 73
387 Matuss Dulansky 1709, Mathes Dulansky 1729
390 Jann Dulansky 1763
391 Simon Sukupp 1778
392

Domkář
394 Jan Bielik, Wentzel Bielik 1713
397 Lorentz Heynick 1733
399 Jacob Kuntz 1736
403 Fabian Heinick 1767
405

Domkář
406 Martin Sokol 1709
407 Jackub Wülisch (Willish) 1720
409 Augustin Schündler 1727
412 Anton Schindler 1756
415

Domkář č.p. 60
418 Matuss Dulansky, Paul Wolni 1709
419 Lorentz Wollny 1724
422 Mathes Brosch 1741
423 Augustin Kuckol 1746
426 Bernard Kuckol 1774
430

Chalupa č.p 37
432 Georg Suckup 1709
433 Frantz Kürtzmarž 1730
434 Joseph Kiržmarž 1753
435 Augustin Brussman 1754
442 Franz Rotter domkář 1779
443

Hütte č.p. 50
445 Martin Srubek(přeškrtnuto), Anton Brussmann 1718
448 Mathes Brussman 1767
454 Mathes Dulansky 1776
455

Heisel
458 Jan Jurecžka 1709
459 Paul Dulansky 1717
462 Jan Brosch 1746
464

466 Pawel Wolni

zahrada (č.p. 18)
468 Matuss Haynik 1709, Georg (Júra) Suckup 1713
472 Jan Suckup 1740
475 Augustin Kuckol 1745
478 Anton Wanjura 1755
537 (Nikolas Parak), Anton Wanjura 1757, Fabian Hon 1764
542

545 Jacob Kalussa Testament
549

chalupa
480 Wawra Waniura, Jan Wannura 1730
481 Peter Böhm 1744
484 Lorentz Brussman 1763
486

chalupa
488 Georg Dulansky 1709
489 Frantz Sokol 1718
491 Frantz Sockol 1749
492

chalupa č.p. 40
494 Thoma Kaukol 1709
496 Andres Kaukol 1730
498 Caspar Kauckol 1740
502 Andres Kukol 1772
506

chalupa č.p. 75
507 Georg (Jura) Brussman 1709
508 Jackob Wanura 1720
510 Greger Wollny 1732
514 Anton Kloss 1763
515 Thomas Brussmann
516

chalupa
519 Georg Jureczka 1709
520 Martin Jureczka 1734
522 Joseph Seydler 1749
525 Lorentz Gebauer 1763
529

chalupa
530 Pawel Parakh 1709, Bartoss Parack 1720
533 Joseph Parack 1763
534

chalupa č.p. 56
551 Jura Dulansky, Thomas Dulansky 1735
552 Simon Wanjura 1772
556

Hütte č.p. ?35
559 Simon Waniura 1709, Jackob Wanjura 1721
561 Wentzel Miczulek (Miczulka) 1755
563 Lorenz Bucžekh 1772
565

Heisel č.p. 32
567 Andres Budig, Paul Willish 1717
569 Augustin Schindler 1745
571 Thomas Starsisky (Strarzitzky) 1775
573

chalupa č.p. 30
575 Greger Brussman, Lucass Brusman 1707
577 Jackob Brussman 1718
579 Jann Schindler 1736
583 Georg Schindler 1779
584

Häusel č.p. 28
587 Martin Dulansky 1711
590 Fabian Brussman 1744 + zahrada pod mlnářovou zahradou vedle potoka podél panského hruškového sadu
592 Frantz Dulansky 1753
595 Bernard Dulansky 1777
597

chalupa
599 Simon Schindler 1709
601 Georg Schindler 1736
603 Jann Schindler 1764
606

chalupa č.p. 33
609 Casper Krcžmarž, Symon Bacz (Batsch) 1713
611 Jann Kauckol Untern Waldt 1720
613 Joseph Wanjura 1753
616 Georg Wanjura 1779
617

chalupa č.p. 29
619 Wentzel Brussman, Georg Brussman 1732
621 Jacob Brussman 1763
622 florian Dulansky 1777

chalupa
625 Jackob Williss, Wentzel Kauckol 1720
626 Frantz Brussman 1730
628 Jann Brussman 1753
630

chalupa č.p. 36
633 Vitek Brussman, Frantz Brussman 1722
635 Frantz Brussman 1753
637 Andreas Brussman 1779
638

hütte
641 Georg Kauckol 1717 (staví?)
642 Joseph Drahosch 1740
644

č.p. 54
647 Pawel Parack auf de neuen Haysl, Andres Brussman 1717
648 Caspar Wilczek 1738
650 Walentin Brussman 1749
652 Joann Brussman 1779
653

č.p. 20
655 Wentzel Kuckol 1711
656 Petter Suckup 1717
658 Lorentz Drahosch 1746
661 Lorenz Drahosch 1777

chalupa č.p. 67
663 Bartoss Dulansky 1717
664 Wentzel David 1727
667 Paul Ludwik 1777
668

chalupa
671 Paul Dulansky 1718 (po Nickolaus Kauckol)
673

chalupa
674 Jan Parack 1720 (po Jann Kauckol)
675 Georg Kauckol 1736
677 Fabian Dressler 1753
680

půlsedlácký grunt
683 Michel Böhm 1718 (po Georg Drahoss)
685 Joseph Böhm 1750 (výminek u mlýna)
687

Mlýn dvouchodý (č.p. 71)
689 Johan Böhm, Michel Böhm 1707
695 Joseph Böhm 1750
700

701 Greger Böhm 1714 (staví si?)
702 BWB in Luckh
703

706-718 Rejstřík
717 záznamy Thomas Stefka
719-737 Rejstřík

Poznámka: ve starých textech se často zaměňovala některá písmena – např. B/P Barak/Parak, Bauer/Pauer
č.p. v závorce vychází z jiného zdroje (urbář), bez závorky přímo z této knihy

Zdroje: Zemský archiv Opava, Velkostatek Pustějov, inv. č. 293, sig. A26-9

Zpracováno k 29. 11. 2014 [737/737]

Pozemková kniha – Hlavní kniha pro Lukavec (1746) – 1804-1881

V této knize je možno nalézt řadu záznamů týkajících se nemovitostí v Lukavci. Jsou vedeny postupně podle čísel popisných. Pro zajímavost uvedeme přehled vedených vlastníků:

Č.p. Jméno

1   neuvedeno (v rejstříku vedeno jako vlastnictví není zřejmé)

2   Brosch Georg, sedlák, 1781
2   Hainik Philipp, sedlák, 1800
2   Heinik Jakob, sedlák, 1841 [133]
2   Heinik Franz, -, 1872 [133]
2   Werber Anton, mlynář č. 98 Děrné, 1864 [156]

3   Blahetta Walentin, sedlák, 1776
3   Krczmarz Simon, sedlák, 1799
3   Ohnheiser Peter (tužkou, Franz přeškrtnut), sedlák, 1833 [106]
3   Ohnheiser Leopold, -, 1862 a 1874  [106]

4   Kirczmarz Augustin, sedlák, 1770
4   Krczmarz Anton, sedlák, 1803
4   Preisner Anton, sedlák, 1825 [99]
4   Preisner Johann, -, 1861 [99]
4   Preisner Anton, sedlák, 1875 [99]
4   jiné záznamy [155]

5   Schenk Michel, sedlák, 1790
5   Schenk Anton, sedlák, 1837
5   Schenk Anton, -, 1866 [147]

6   Pawlik Simon, domkář, 1764
6   Pawlik Franz, -, 1808
6   Pawlik Ferdinand, -, 1877
6   Pawlik Johann, domkář, 1841 [111]

7   Gebauer Martin, sedlák, 1792
7   Gebauer Georg, sedlák, 1829

8   Miksch Wenzl, domkář, 1779
8   Maiwald Jakob, domkář, 1812
8   Sokoll Georg, domkář, 1835 [128]
8   Sokoll Mathias, -, 1873 [128]
8   Sokoll Mathias, -, 1873 [128]
8   Sokoll Mathias, -, 1880 [128]
8   jiné záznamy [179]

9   Dulansky Jakob, domkář, 1795
9   Dulansky Jakob, domkář, 1833

10 Dulansky Mathes, sedlák, 1746
10 Dulansky Augustin, sedlák, 1802
10 Dulansky Franz, sedlák, 1818
10 jiné záznamy [111; 118, 156, 163, 166, 168]
10 Dulansky Anton, -, 1854 [169]
10 jiné záznamy [179, 186, 189, 194, 196, 198]
10 Gebauer Florentine, -, 1876 [199]

11 Kirczmarz Johann, sedlák, 1796
11 Hainik Karl, sedlák, 1840
11 jiné záznamy [155]

12 Dulansky Simon, sedlák, 1767
12 Dulanski Karl, -, 1805
12 Beinhauer Ignatz, sedlák, 1818 [95]
12 Beinhauer Anton, sedlák, 1829 [95]
12 Gsonek Libor, sedlák, 1843 [95]
12 Beinhauer Anton a Theresie, sedlák, 1848 [140]
12 jiné záznamy [176, 178, 195]
12 Beinhauer Theresia, provdaná Domes, 1863 [201]
12 Domes Anton, -, 1864 [201]
12 Wolf Franz a Theresia, -, 1865 [202]
12 Kloss Anton, -, 1872 [202]
12 jiné záznamy [208]

13 Seydler Franz, sedlák, 1796
13 Seidler Franz, sedlák, 1830
13 Seidler Josef, -, 1856 [181]

14 Dulansky Joseph, sedlák, 1789
14 Dulansky Jacob, -, 1808
14 jiné záznamy [136]
14 Dulanski Jakob, sedlák, [144]
14 Dulanski Franz, sedlák, 1850 [144]
14 jiné záznamy [152, 172, 173]
14 Wrbik Franz, -, 1870 [173]
14 jiné záznamy [174, 179, 180, 188, 191, 200]

15 Obec Lukavec, obecní dům, 1842 [114]
Záznam přeškrtán (v rejstříku vedeno jako vlastnictví není zřejmé)
15 Obec Lukavec, -, 1858 [193]
15 Obec Lukavec, -, 1860 [194]

16 Gebauer Lorenz, domkář, 1763
16 Gebauer Andreas, domkář, 1802
16 Gebauer Franz, domkář, 1841 [112]
16 Gebauer Franz, -, 1867 [112]
16 Gebauer Franz a Seidler Theresia, -, 1879 [112]

17 Sokoll Johann, sedlák, 1786
17 Sokoll Johann, sedlák, 1816
17 Uwira Johann, sedlák, 1835 [102]
17 jiné záznamy [137, 141, 151, 153]
17 Preissner Anton, -, 1863 [199]

18 Sokoll Paul, zahradník, 1786
18 Socoll Andreas, zahradník, 1812
18 Sokoll Ignatz, zahradník, 1848 [138]
18 Ohnheiser Leopold a Magdalena, -, 1874 [138]

19 Kaluža Thomas, domkář, 1777
19 Kaluza Franz, -, 1824
19 Kaluscha Anton, -, 1872
19 Kaluscha Martin, domkář, 1838 [122]

20 Drahosch Lorenz, domkář, 1777
20 Drahosch Martin, domkář, 1826
20 Brosch Anton, domkář, 1827 [120]
20 Brosch Franz, -, 1862 [120]

21 Faylhauer Georg, domkář, 1777
21 Feilhauer Georg, domkář, 1804
21 Feilhauer Karl, domkář, 1840
21 Feilhauer Karl, -, 1863 [164]
21 Feilhauer Franz a Theresia, -, 1872 [164]
21 Feilhauer Theresia, -, 1881 [164]
21 jiné záznamy [168]

22 Stefka Thomas, zahradník, 1774
22 Stefka Josef, -, 1852
22 Stefka Josef, -, 1856 [183]
22 Stefka Josef, -, 1864 [183]
22 Stefka Johann, -, 1875 [184]

23 Bayer Martin, zahradník, 1772
23 Bayer Thomas, -, 1809
23 Baier Thomas, zahradník, 1841

24 Pawlik Anton, domkář, 1794
24 Pawlik Lorenz, domkář, 1826
24 Pawlik Anton, -, 1855 [175]

25 Stefka Symon, domkář, 1790
25 Blahetta Thomas, -, 1804
25 Blahetta Johanna, -, 1835
25 Heinik Franz, domkář, 1843 [119]
25 Heinik Ferdinand, -, 1862 [119]
25 Heinik Jakob a Mariana, -, 1878 [119]
25 jiné záznamy [171]

26 Wanjura Walentin, domkář, 1772
26 Wanjura Johann, domkář, 1799
26 Wanjura Valentin, domkář, 1845 [135]
26 Ohnhäuser Johann, -, 1870 [135]

27 Sokoll Wiktorin, domkář, 1792
27 Sokoll Valentin, -, 1855
27 Blahetta Johann a Theresia, -, 1856

28 Dulansky Bernard, domkář, 1777
28 Dulansky Thomas, domkář, 1812
28 Dulansky Lorenz, domkář, 1842 [118]

29 Dulansky Florian, domkář, 1777

29 Dulanska Franziska, Barbara, Apolonia a Anton Seidler, -, 1854
29 Dulansky Hedwig, -, 1880

30 Schindler Georg, domkář, 1779
30 Schindler Peter, -, 1820
30 Schindler Peter, -, 1857 [185]
30 Schindler Anton, -, 1857 [185]
30 Schindler Anton jun. a Franziska roz. Brosch, -, 1880 [185]
30? jiné záznamy [186]

31 Friedel Martin, domkář, 1789
31 Krčzmarz Joseph, domkář, 1798
31 Krčzmařz Johann, domkář, 1841 [115]
31 Krčzmařz Johanna, domkářka, 1843 [115]
31 Wladařz Josef, -, 1880 [115]

32 Staržikowsky Thomas, domkář, 1775
32 Staržitzky Georg, domkář, 1802
32 Staržitzky Karl, domkář, 1838 [116]
32 Staržitzky Franz, -, 1857 [116]
33 jiné záznamy [165, 166]

33 Krczmařz Georg, domkář, 1783
33 Pawlik Franz, domkář, 1799
33 Schindler Franz, -, 1810 [93]
33 Schindler Franz, domkář, 1841 [93]
33 Schindler Franz, -, 1863 [93]
33 jiné záznamy [153]

34 Schindler Johann, domkář, 1764
34 Schindler Andreas, domkář, 1800
34 Brosch Joseph, -, 1818
34 Brosch Joseph, -, 1864, 1879 [203]
34 Dulansky Vinzenz a Magdalena, -, 1879 [204]

35 Werner Simon, domkář, 1786
35 Werner Lorenz, domkář, 1847
35 Werner Josef, -, 1865 [158]

36 Brussmann Andreas, domkář, 1779
36 Gebauer Franz, domkář, 1799
36 Gebauer Josef, domkář, 1834 [124]
36 Gebauer Josef, domkář, 1834 [124]
36 Gebauer Josef, domkář, 1857 [124]

37 Brosch Wenzl, domkář, 1792
37 Brosch Wenzl, domkář, 1829
37 Wolny Franz a Wladarz Marianna, -, 1865

38 Wladařz Mathes, domkář, 1796
38 Wladařz Johann, domkář, 1832
38 Wladařz Anton, -, 1853 [161]

39 Parak Joseph, domkář, 1763
39 Böhm Georg, domkář, 1798
39 Böhm Karl, domkář, 1824 [98]
39 Böhm Franz, -, 1861 [98]

40 Kukoll Mathes, domkář, 1795
40 Kukoll Jakob, domkář, 1804
40 Kirtschmařz Franz, domkář, 1816
40 Kitrschmarz Franz, domkář, 1816 [92]
40 Brosch Anton, domkář, 1826 [107]
40 Brosch Franz, -, 1875 [107]

41 Wranna Andreas, domkář, 1790
41 Wrana Mathes, domkář, 1826
41 Wrana Theresia, domkář, 1832 [104]
41 Stefka Franz, domkář, 1849 [104]
41 Stefka Alexandr a Seidler Antonie, -, 1873 [104]

42 Dulansky Fabian, domkář, 1762
42 John Johann, -, 1804
42 John Mathias, domkář, 1834 [123]
42 John Franz, -, 1873 [123]
42 John Magdalena, -, 1880 [123]

43 Wilczek Lorenz, domkář, 1779
43 Wlčzek Johann, domkář, 1804
43 Wlczek Valentin, domkář, 1835 [121]

44 Wanjura Anton, domkář, 1783
44 Seelig Anton, domkář, 1812
44 Selig Franz, -, 1854 [167]

45 Kirczmarz Anton, domkář, 1791
45 Brosch Johann, domkář, 1849
45 Brosch Johann, jun., domkář, 1849 [139]
45 Brosch Johann, -, 1858 [139, 192]
45 Brosch Marianna, -, 1871 [192]

46 Seidler Jakob, domkář, 1778
46 Seidler Bernard, domkář, 1828
46 Wrana Johann, domkář, 1832 [126]
46 Wrana Johann, -, 1852 [126]
46 Brosch Johann, -, 1870 [126]
46 Ohnheiser Anton, -, 1871 [157]
46 Ohnheiser Franziska, -, 1876 [157]
46 Srubek Leopold, -, 1877 [157]

47 Sokoll Mathes, domkář, 1772
47 Sokoll Georg, -, 1798
47 Sokoll Johann, -, 1867 [122]
47 Sokoll Georg, domkář, 1828 [125]
47 Sokoll Georg, -, 1862 [125]
47 Sokoll Johann, -, 1862 [125]

48 Dawidt Walentin, domkář, 1786
48 Dawid Thomas, domkář, 1838
48 Brosch Josef, -, 1858 [189]
48 Miksch Josef a Marianna roz, Brosch, -, 1880 [189]

49 Heynik Bartel, domkář, 1772
49 Hainik Thomas, domkář, 1800
49 Heinik Franz, domkář, 1835
49 Brossmann Peter a Mariana, -, 1860 [196]

50 Dulansky Mathes, domkář, 1776
50 Wanjura Johann, -, 1854
50 Dawid Thomas, -, 1855 [177]
50 Dawid Franz, -, 1865 [177]
50 David Theresia roz. Schindler, -, 1882 [177]

51 Seydler Johann, domkář, 1782
51 Seidler Anton, -, 1860
51 Seidler Josef, -, 1866

52 neuvedeno

53 Schindler Mathes, -, 1763
53 Wolni Franz, -, 1808
53 Gebauer Anton, -, 1870
53 Wolny Valentin, domkář, 1834 [110]
53 Wolny Valentin, -, 1858 [110]

54 Brussmann Johann, domkář, 1779
54 Kaluscha Jakob, -, 1835
54 Kaluscha Johann, -, 1850

55 Sokoll Peter, domkář, 1772
55 Sokoll Joseph, domkář, 1799
55 Sokoll Wenzel, -, 1834

56 Dulansky Symon, domkář, 1781
56 Dulanski Katharina, vdova, 1791
56 Dulansky Franz, domkář, 1801
56 Dullansky Johann, domkář, 1828 [103]
56 Dullansky Wenzl a Mathias, -, 1870 [103]

57 Stefka Franz, sedlák, 1790
57 Štefka Johann, -, 1819
57 Brossmann Joseph, (sedlák), 1836 [127]
57 Stefka Franz, -, 1857 [127]
57 Stefka Anton, -, 1874 [127]

58 Haynik Johann, sedlák, 1788
58 Hainik Anton, sedlák, 1830
58 Hainik Josefa, -, 1864 [207]

59 Brosch Jakob, sedlák, 1791
59 Brosch Franz, -, 1819?
59 Brosch Franz, sedlák, 1844 [134]
59 Brosch Marianna provdaná Schenk, -, 1873 [134]
59 jiné záznamy [171]

60 Kukoll Bernard, domkář, 1774
60 Gebauer Franz, domkář, 1801
60 Brossmann Joseph, domkář, 1844 [130]
60 Preisner Anton, -, 1865 [130]

61 Schindler Johann, sedlák, 1770
61 Brosch Johann, sedlák, 1803
61 Brosch Franz, sedlák, 1822 [97]
61 Brosch Joseph, -, 1861 [97]
61 jiné záznamy [197, 198]

62 Beinhauer Ignatz, dědičný fojt, 1793
62 Beinhauer Anton, dědičný fojt, 1829
62 jiné záznamy [131]
62 Beinhauer Anton, dědičný fojt, [145]
62 Beinhauer Theresia, provdaná Domes, 1863 [145]
62 Domes Anton, -, 1864 [145]
62 Wolf Franz a Theresia, -, 1865 [146]
62 Kloss Anton, -, 1872 [146]
62 jiné záznamy [170, 182, 205]
62 Rzimann Johann a Theresia, -, 1874 [206]
62 jiné záznamy [209-211]

63 neuvedeno (v rejstříku vedeno jako vlastnictví není zřejmé)

64 Seidl Johann, dominikální domkář, 1798
64 Brosch Mathes, -, 1821
64 další záznamy [92]
64 Brosch Josef, -, 1852 [149]
64 další záznamy [150]

65 Kukoll Mathes, domkář, 1763
65 Kukoll Elisabeth, vdova, 1797
65 Kukoll Franz, domkář, 1798
65 Waczlawik Ignatz, domkář, 1825 [101]
65 Linnert Jakob, domkář, 1835 [101]
65 Linnert Jakob, -, 1854 [101]
65 Linnert Jakob, -, 1854 [163]

66 Schänk Andreas, domkář, 1798
66 Schenk Georg, domkář, 1817
66 Schenk Joseph, domkář, 1844
66 Schenk Josef, -, 1857 [190]
66 Schenk Josef, -, 1878 [190]
66 Schenk Elisabeth roz. Zeisberger, -, 1880 [190]

67 Brussmann Lorenz, domkář, 1787
67 Brossmann Bartolomeus, domkář, 1818
67 Sokoll Ignaz, -, 1879
67 Brossmann Franz, domkář, 1840 [117]
67 Brossmann Magdalena, -, 1851 [117]
67 Brossmann Franz, -, 1871 [117]
67 Bergold Anna, -, 1871 [117]

68 Barwik Lorenz, domkář, 1788
68 Schindler Johann, -, 1829
68 jiné záznamy [114]
68 Schindler Titus, -, 1852 [159]
68 Liener Apolonia, -, 1865 [160]
68? Dulansky Vinzenz, -, 1880 [203]

69 Schindler Karl, větrný mlynář, 1787
69 Schindler Karl, větrný mlynář, 1839
69 Schindler Mathias, větrný mlynář, 1843 [129]
69 Schindler Franz a Magdalena, -, 1871 [129]
69 jiné záznamy [154]

70 Miksch Lorenz, sedlák, 1753
70 Miksch Mathes, sedlák, 1800
70 Miksch Ignatz, -, 1811 [94]
70 Miksch Mathaus, sedlák, 1849 [94]
70 Miksch Matthaus, sedlák, 1856 [142]
70 Miksch Franz, -, 1877 [142]
70 Pater Theresia, -, 1879 [142]

71 Böhm Anton, mlynář a půlsedlák, 1790
71 Böhm Vinzenz, mlynář a půlsedlák, 1814
71 Pater Georg, -, 1828 [100]
71 Pater Andreas, mlynář a půlsedlák, 1829 [100]
71 Pater Andreas jun., mlynář a půlsedlák, 1846 [100]
71 Pater Georg, -, 1828 [100]
71 jiné záznamy [137]

72 Brussman Lorenz, domkář, 1763
72 Brusmann Bernard, domkář, 1798

73 Sukupp Symon, domkář, 1778
73 Sukupp Mathes, domkář, 1845
73 Sukupp Johanna, -, 1872 [107]

74 Brosch Symon, domkář, 1781
74 Brosch Franz, domkář, 1812
74 Brosch Marianna, domkářka, 1818 [96]
74 Sukupp Mathes, domkář, 1818 [96]
74 Brosch Joseph, domkář, 1844 [131]
74 Brosch Josef, -, 1863 [131]

75 Brussmann Thomas, domkář, 1779

76 Suczkupp Franz, domkář, 1772
76 Feilhauer Jakob, domkář, 1818
76 Schaldrich Franz, domkář, 1839 [109]
76 Schaldrich Vinzenz, -, 1871 [109]
76 Beyer Franz a Theresia, -, 1874 [109]

77 Gebauer Joseph, domkář, 1795
77 Gebauer Joseph, -, 1828
77 Sokoll Wenzel, domkář, 1830 [105]
77 Kloss Mathes, domkář, 1837 [105]
77 Tengler Florentine, -, 1871 [105]
77 Kloss Mathes, -, 1872 [105]
77 Balhar Florentine, -, 1873 a 1881 [105]

78 Brosch Anton, domkář, 1796
78 Brosch Bernard, domkář, 1828
78 Brosch Magdalena, domkářka, 1849 [143]
78 Brosch Magdalena, provdána Brosch, -, 1866 [143]

79 Sokoll Franz, domkář, 1800?
79 Sokoll Johann, -, 1842
79 Sokoll Johann, -, 1857
79 jiné záznamy [187]
79 Sokoll Marianna, -, 1871 [204]

80 Friedl Martin, domkář, 1800
80 Friedel Joseph, -, 1827
80 Steffka Anton, domkář, 1847

81 Steffka Joseph, domkář, 1800
81 Šteffka Beata, domkářka, 1831
81 Sokoll Johann, domkář, 1844
81 Sokoll Johann junior, -, 1870

82 Brossmann Georg, domkář, 1800
82 Brossmann Jakob, -, 1821
82 Hulla Johann, -, 1829
82 Brossmann Johann, -, 1854
82 Sokoll Jakob, -, 1854
82 Sokoll Jakob, -, 1862 [148]
82 Sokoll Jakob, -, 1867 [148]

83 neuvedeno (v rejstříku vedeno jako vlastnictví není zřejmé)

84 Drechsler Franz, domkář, 1828 [108]
84 Drechsler Franz, -, 1862 [108]

85 Steffka Joseph, domkář, 1828 [132]
85 Steffka Johann, domkář, 1848 [132]
85 Sokoll Anton, domkář, 1828 [132]

86 Wladařz Franz, domkář, 1833 [113]
86 Pawlik Joseph, domkář, 1847 [113]
86 Pawlik Franz a Marianna, domkáři, 1850 [113]
86 Pawlik Marianna, -, 1881 [113]
86 Pawlik Franz, -, 1865 [162]

 

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov,       inv. č. 295 • sig. A 26-42

Zpracováno k 13. 11. 2014 [211/211]

Pozemková kniha – Hlavní kniha pro obce Bílovec, Lukavec, Děrné, Petrovice, Kostelec, Labuť 1801-1849

Tato pozemková kniha, jejíž původní název je: Dominikalgrundbuch über gesammte emphiteutisch Gründe, uvádí soupis vlastníků pozemků včetně rozlohy a typu k jednotlivým číslům popisným. Tato kniha byla vedena pro několik vesnic Pustějovského panství úřadem v Lukavci.

Obsah:

Bílov [4-60]
Lukavec [61-112]
6 Pawlik Simon, Pawlik Franz, Pawlik Johann
8 Müksch Wenzel, Maiwald Jakob
9 Kukol Jakob, Dulansky Jakob
14 Dulansky Joseph, Dulansky Jacob
16 Gebauer Lorenz, Gebauer Andreas, Gebauer Franz
19 Kaluža Thomas, Kaluza Franz, Kaluscha Martin
20 Drahosch Lorenz, Drahosch Martin, Brosch Anton
21 Feilhauer Georg, Feilhauer Georg
22 Stefka Thomas
26 Wanjura Valentin, Wanjura Johann, Wanjura Valentin
28 Dulansky Bernard, Dullansky Thomas, Dulansky Lorenz
29 Dullanski Florian
30 Schindler Georg, Schindler Peter
31 Brussmann Johann, Krcžmarž Joseph, Krcžmarž Johann, Krcžmarž Johanna
32 Thomas Starzickische Wittib, Staržitzky Georg, Staržitzki Karl
33 Krcžmarž Georg, Pawlik Franz, Schindler Franz, Schindler Franz
34 Schindler Johan, Schindler Andreas, Brosch Joseph
36 Brussmann Andreas, Gebauer Franz, Gebauer Joseph
35 Werner Simon, Werner Lorenz
37 Rotter Franz, Brosch Wenzl
38 Schindler Anton, Wladarz Mates, Wladarz Johann
39 Barak Joseph, Böhm Georg, Böhm Karl
40 Kukol Andreas, Kukol Mates, Kukoll Jakob, Krczmarsch Franz, Brohs Anton
41 Haynik Fabian, Wrana Andreas, Wrana Mathes, Wrana Theresia, Stefka Franz
42 Dulansky Jakob Fabian, John Johann, John Mathias
43 Wilcžek Lorenz, Wlczeck Johann, Wlcžek Valentin
44 Wanjura Anton, Seelig Anton
45 Krcžmarž Anton, Brosch Johann, Brosch Johann jun.
46 Saidler Jakob, Seidler Bernard, Wrana Johann
47 Mates Sokollsche Witib, Sokoll Georg, Sokoll Georg
49 Hainik Bartel, Hainik Thomas, Heinik Franz
50 Dulanski Mathes
51 Saidler Johann
52 Sokoll Bernard
53 Mathes Schindlersche Wittib, Wolni Franz
54 Brussmann Johann
55 Sokoll Peter, Sokol Joseph, Sokoll Wenzl
56 Simon Dulanskische Wittib, Dulansky Franz, Dullansky Johann
60 Kukol Bernard, Gebauer Franz, Brossmann Joseph
64 Seidel Johann, Brosch Mathes
65 Kukol Mathes, Kukol Franz, Watzlawik Ignatz, Linnert Jakob
66 Hortel Georg, Schänk Andreas, Schenk Georg, Schenk Joseph
67 Brussmann Lorenz, Brossmann Bartholomeus, Brossmann Franz
68 Barwik Lorenz, Schindler Johann
72 Brussmann Lorenz, Brussmann Bernard
73 Simon Sukuppsche Wittib, Sukupp Mathes
75 Brussmann Tobias
76 Sukupp Franz, Feilhauer Jacob, Schaldrich Franz
78 Brosch Andreas Anton, Brosch Bernard, Brosch Magdalena
79 Sokoll Franz, Sokoll Johann
69 Schindler Karl vět. mlynář, Schindler Karl, Schindler Mathias
63 Seidel Anton, Scholtz Joseph hajný (1799)

Děrné [113-136]

Pustějov [137]

Kostelec [233-260]

Labuť [261-281]

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov, inv. č. 271 • sig. A 26-37

Zpracováno k 13. 11. 2014 [281/281]

Pozemková kniha – kniha listin pro Lukavec 1796-1827

Zpracovali jsme pozemkovou knihu Lukavce, tentokrát knihu listin vedenou v letech 1796 až 1827. Jde vlastně o úřední knihu s opisy listin – kupních, svatebních, dědických řízení, dlužních úpisů a kvitancí i dalších.

Na úvod několik zajímavostí – jmen vyskytujících se v Lukavci nebo v souvislosti s ním:

– fojt (Richter) Ignatz Beinhauer

– burmistr (Bauermeister) Lorenz Miksch (1796), Jakob Brosch (1798), Franz Stefka (1812)

– správce (Verwalter) Johann Scherz, od 1817 se objevuje Franz Anton Welss (Amtsverweser) (shoduje se s knihou, Scherz měl zemřít 1816), Johann Straka/Straku (od cca 1818), Andreas Jarmann (1819), Jacob Malcher Actuar (1821), Valentin Freiss (Verwalter 1827)

Velká část zápisů začíná slovy: „In Namen des Allerheiligten Dreifaltigkeit Amen“ tedy česky: „Ve jménu Nejsvětější Trojice amen“, po nichž následuje text opsané listiny.

Často jde o listiny týkající se půjček, ty byly obvykle poskytovány  ze sirotčího fondu (Waisenfond). Dlužní úpisy – obligace byly většinou spojeny s hypotékou.

Někdy se vyskytují listiny vztahující se k sousedním obcím – listina podepsaná fojtem z Pustějova [80], svatební smlouvy Lukavjáků s partnery ze Skřipova, Vrchů nebo Vlkovic.

Přehled záznamů:

1788 – Mlynář (v) nájemník Karl Schindler odkoupil od Státního náboženského fondu panství Pustějov poblíž Lukavce ležící mlýn s dřevěným domkem č. 69 (1787) [64];

1793 – Ignatz Beinhauer drží po (Antonu Beinhauerovi) fojtství č. 62 (1793) [54]; Lorenz Barwik odkoupil dům č. 68 (1788) [62];

1796 – Thomas Brosch prodává svému synu Georgovi grunt č. 2 (1781) [1]; Franz Krczmarz prodává svému zeti? Michaelu Schenkovi grunt č. 5 (1790) [4]; Martin Gebauer odkupuje po otci grunt č. 7 (1792) [8]; Jakob Dulansky odkupuje od Jakoba Kukola grunt č. 9 (1792) [11]; Johann Krczmarz odkupuje po otci grunt č. 11 (1796) [13]; Franz Seidler odkupuje po otci Antonu Seidlerovi grunt č. 13 (1796) [17]; Joseph Dulansky odkupuje od otce Matheuse grunt č. 14 (1789) [20]; Johann Sokoll odkupuje od pozůstalých Andrease Sokolla grunt č. 17 (1786) [22]; Paul Sokoll odkupuje od pozůstalých Augustina Kukolla grunt č. 18 (1786) [25]; Anton Pawlik odkupuje od Thomase Sokolla grunt č. 24 (1794) [27]; Simon Stefka odkupuje svatbou s vdovou po Kasparu Wanjurovi č. 25 (1790) [28]; Wiktorin Sokoll odkupuje po otci Paulu Sokollovi grunt  č. 27 (1792) [29]; Martin Friedl odkupuje svatbou s dcerou Johanna Brussmanna grunt č. 31 (1789) [30]; Georg Krczmarz odkupuje sňatkem s vdovou po Georgu Wanjurovi grunt č. 33 (1783) [31]; Simon Werner odkupuje sňatkem s dcerou Lorenze Butscheka grunt č. 35 (1786) [33]; Wenzl Brosch odkupuje od Franze Rottera dům č. 37 (1792) [35]; Mathes Wladarz odkupuje sňatkem s dcerou Antona Schindlera grunt č. 38 (1788) [36]; Mathes Kukoll odkupuje po otci Andresi Kukollovi grunt č. 40 (1795) [37]; Andres Wranna odkupuje sňatkem s Mariannou dcerou Fabiana Heynika grunt č. 41 (1790) [39]; Lorenz Wilczek/Wiltschek/Wlczek odkupuje sňatkem s Theresií dcerou Lorentze Kukolla grunt č. 43 (1779) [41]; Anton Wanjura odkupuje po Simonu Kresstinovi grunt č. 44 (1783) [42]; Anton Kirczmarz si postavil dům č. 45 (1791) [43]; Valentin David odkupuje od otce Josepha grunt č. 48 (1786) [44]; Johann Seydler odkoupil od Josefa Drahosche místo pro stavbu obytného domu a postavil jej (č. 51) (1782) [45]; Lorenz Sokoll odkoupil od potomků Franze Sokolla grunt č. 52 (1783) [46]; Simon Dulansky odkoupil dědičné právo ke gruntu po otci Simonovi č. 56 (1781) [47]; Franz Stefka odkoupil po otci Antonovi grunt č. 57 (1790) [48]; Johann Heinik odkoupil po otci Martinovi grunt č. 58 (1788) [50]; Jakob Brosch odkoupil po otci Franzovi grunt č. 59 (1791) [52]; Lorenz Brussmann odkoupil od Paula Ludvika dům č. 67 (1787) [60]; Anton Böhm odkoupil od otce Josefa vodní mlýn č. 71 (1790) [66]; Simon Brosch odkoupil od otce Johanna grunt č. 74 (1781) [69]; Joseph Gebauer odkoupil po otci Mathesovi grunt č. 77 (1795) [71]; Anton Brosch odkoupil od obce kus půdy pro stavbu domu č. 78 (1796) [73];

1798Dlužní úpis Antona Beinhauera č. 62 (přeškrtnuto) [74]; Svatební smlouva Johanna Krczmarze č. 11 s Magdalenou dcerou Mechiora Ulricha z Vrchů [75]; Svatební smlouva Josepha Stefky č. 57 s Annamarií dcerou Augustina Dulanského č. 10 (č. 81) [77]; Dlužní úpis obce Lukavec (přeškrtnuto) [79]; Dlužní úpis Augustina Krčzmarže č. 4 [80]; Dlužní úpis mlynáře Karla Schindlera č. 69 [82]; Dlužní úpis Josepha Krčzmařze č. 31 [84]; Dlužní úpis Johanna Seidla? č. 64 (přešrtnuto) [85]; Georg Böhm odkoupil od dědiců B. Paraka č. 39 [86]; Bernard Brussmann odkoupil po Lorenzi Brussmannovi č. 72 [87]; Andreas Schänk odkoupil od Josepha Dresslera č. 66 [88]; Franz Kukoll odkoupil po Mathesi Kukollovi č. 65 [89]; Joseph Krčzmařz odkoupil od Martina Friedela č. 31 [90]; Dlužní úpis mlynáře Karla Schindlera č. 69 [91]; Dlužní úpis Josepha Stefky č. 81 [92];

1799 – Dlužní úpis obce Lukavec (přeškrtnuto) (1798) [93]; Johann Seidel odkoupil od úřadu pustějovského panství starou pálenici č. 64 (1798) [94]; Dlužní úpis (Schuldbrief) Valentina Blahety č. 3 [95]; Dlužní úpis Augustina Krcžmařze č. 4 [97]; Dlužní úpis Simona Dulanského č. 12 [99]; Dlužní úpis Franze Seidlera č. 13 [101]; Dlužní úpis Jakoba Dulanského č. 14 [103]; Dlužní úpis (Schuldebrief) Johann Sokoll č. 17 [105]; Dlužní úpis Lorenze Drahosche č. 20 [107]; Dlužní úpis Floriana Dulanského č. 29 [109]; Dlužní úpis Josepha Krčzmařze č. 31 [111]; Dlužní úpis Lorenze Wültscheka č. 43 [113]; Dlužní úpis Lorenze Barwika č. 68 [115]; Dlužní úpis mlynáře Antona Böhma č. 71 [117]; Smlouva o náhradě (Vergütungsvertrag) v. mlynáře č. 69 [119]; Záruka (Kautions Instrument) Antona Böhma č. 71 (přeškrtnuto) [120]; Svatební smlouva Franze Kukolla č. 65 s Barbarou dcerou po Franzi Leitachovi č. 16 [121]; Svatební smlouva Franze Pawlika z Děrného s Marinou dcerou Georga Wanjury č. 33 [122]; Franz Pawlik odkoupil od Mariny dcery Georga Wanjury č. 33 [123]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Pawlika č. 33 [124]; Svatební smlouva Josepha Sokolla č. 25 s Magdalenou dcerou Augustina Dulanského [125]; Joseph Sokoll odkoupil od otce Petera č. 55 [126]; Doklad (Gewährschein) pro Josepha Sokolla č. 55 [127]; Svatební smlouva Johanna Wanjury č. 26 s Katharinou dcerou Georga Schindlera [128]; Johann Wanjura odkoupil od otce Valentina č. 26 [129]; Doklad (Gewährschein) pro Johanna Wanjury č. 26? [130]; Svatební smlouva Franze Gebauera č. 77 s Veronikou dcerou Andrease Brussmanna č. 36 [131]; Franz Gebauer odkoupil od Andrease Brussmanna č. 36 [132]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Gebauera č. 36 [133]; Svatební smlouva Simona Krcžmařze č. 3 s Theklou dcerou fojta Antona Beinhauera [134]; Simon Krcžmařz odkoupil od Valentina Blahety č. 3 [135];

1800 – Dlužní úpis fojta Ignaze Beinhauera č. 62 (přeškrtnuto) [137]; Nájemní smlouva (Miethungsvertrag) mezi Johannem Seidelem č. 64 a Josephem Stefkou [139]; Svatební smlouva Matiase Müksche č. 70 s Dorothou dcerou Josepha Morawa z Vrchů (1797) s dodatkem (Nachtrag) [141]; Mathes Müksch odkoupil od otce Lorenze č. 70 [143]; Svatební smlouva Andrease  Schindlera č. 34 s Barbarou dcerou Josepha Wolného č. 62 [145]; Andreas Schindler odkoupil od otce Johanna č. 34 [147]; Johann Schindler předává pozemky synovi Andreasovi č. 34 [148]; Svatební smlouva Mathese Wladařze č. 37 s Magdalenou vdovou po Augustinu Brussmannovi č. 38 [150]; Svatební smlouva Philippa Hainika č. 49 s Johannou dcerou Georga Brosche č. 2 [151]; Philipp Hainik odkoupil od tchána Georga Brosche č. 2 [153];

1801 – Dlužní úpis Franze Stefky č. 57 (přeškrtnuto s dodatkem 1802) [156]; Svatební smlouva Franze Dulanského č. 56 s Theresií dcerou Fabiana Hainika č. 41 (1800) [157]; Franz Dulanský odkoupil od dědiců Simona Dulanského č. 56 (1800) [159]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Dulanského č. 56 [161]; Svatební smlouva Thomase Haünika č. 49 s Annamarií dcerou Simona Dulanského [162]; Thomas Hainik odkoupil od otce Bartela č. 49 (1800) [163]; Doklad (Gewährschein) pro Thomase Hainika č. 49 (1800) [165]; Franz Sokoll postavil č. 79 (1800) [166]; Martin Friedel postavil č. 80 (1800) [167]; Joseph Stefka postavil č. 81 (1800) [168]; Georg Brossmann postavil č. 82 (1800) [169]; Jakob Brosch získal kus půdy u svého domu č. 2 [170]; Svatební smlouva Franze Gebauera č. 7 s Marinou dcerou po Bernardu Kukollovi č. 60 [171]; Franz Gebauer odkoupil od dědiců Bernarda Kukolla č. 60 [173]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Gebauera č. 60 [175];

1802 – Augustin Dulansky odkoupil od Mathese Dulanského č. 10 [176]; Dlužní úpis Johanna Hainíka č. 58 [179]; Dlužní úpis Lorenze Barwika č. 68 [180]; Svatební smlouva Georga Starzitzkého č. 32 s Theresií dcerou Johanna Schindlera č. 61 [181]; Georg Starzitzky odkoupil od potomků Thomase Starzitkého č. 32 [182]; Doklad (Gewährschein) pro Georga Starzitkého č. 32 [184]; Andreas Gebauer odkoupil od potomků Lorenze Gebauera č. 16 [186]; Doklad (Gewährschein) pro Andrease Gebauera č. 16 [187];

1803 – Johann Brosch odkoupil od tchána Johanna Schindlera č. 61 [188]; Dlužní úpis Lorenze Brussmanna č. 67 [191]; Dlužní úpis Bernarda Sokolla č. 52 [192]; Dlužní úpis Bernarda Dulanského č. 28 [193]; Dlužní úpis Mathese Kukolla č. 40 [194]; Anton Krcžmařz odkoupil od otce Augustina č. 4 [196]; Dlužní úpis Antona Krčzmařze č. 4 [199]; Svatební smlouva Thomase Stefky č. 22 s Theresií vdovou po Peteru Sokollovi č. 55 [200];  Svatební smlouva Franze Sukupa č. 76 s vdovou Barbarou Staržitzky [201]; Svatební smlouva Franze Schindlera Děrné č. 83 s Annamarií dcerou Mathese Kukolla č. 65 (přeškrtnuto s poznámkou, že je vedeno v děrenských knihách) [203];

1804 – Záruka (Kautions Instrument) Antona Böhma č. 71 (přeškrtnuto) (1801 s dodatkem 1804) [195]; Thomas Blaheta odkoupil od Simona Stefky č. 25 (1803) [204]; Svatební smlouva Thomase Blahety č. 3 s Theresií dcerou Simona Stefky č. 25 (1803) [205]; Johann John odkoupil od tchána Fabiana Dulanského č. 42 [207]; Doklad (Gewährschein) pro Johanna Johna č. 42 [209]; Svatební smlouva Johanna Johna z Gručovic s Kateřinou Dulansky vdovou po Josephu Skrobankovi č. 42 [210]; Jakob Kukoll odkoupil od Mathese Kukolla č. 10 [211]; Doklad (Gewährschein) pro Jakoba Kukolla č. 10 [212]; Svatební smlouva Jakoba Kukolla č. 40 s Appolonií dcerou Fr. Schwarze z Jílovce [213]; Doklad (Gewährschein) pro Georga Feilhauera č. 21 [216]; Svatební smlouva Georga Feilhauera č. 21 s Veronikou dcerou Antona Brosche č. 78 [217]; Johann Wlcžek odkoupil od otce Lorenze č. 43 [218]; Doklad (Gewährschein) pro Johanna Wlcžeka č. 43 [220]; Svatební smlouva Johanna Wlcžeka č. 43 s Theklou dcerou Daniela Blahety z Jílovce [221];

1805 – Dlužní úpis (Schuldschein) Simona Krczmařze č. 3 [222];

1806 – Dlužní úpis Paula Sokolla č. 18 [224]; Dlužní úpis Josepha Dulanského č. 14 [225];

1807 – Svatební smlouva Karla Dulanského č. 12 s Appolonií dcerou Paula Uliczky č. 103 ze Staré Vsi (1805) [226]; Karl Dulansky odkoupil od otce Simona č. 12 (1805) [227]; Dlužní úpis (Schuldschein) Lorenze Barvika č. 68 [230];

1808 – Dlužní úpis (Schuldschein) Antona Böhma č. 71 [231]; Dlužní úpis Antona Krcžmařze č. 4 [232]; Dlužní úpis Franze Stefky č. 57 (poznámka 1811) [233];

1809 – Dlužní úpis Georga Böhma č. 39 [234];

1810 – Dlužní úpis Karla Dulanského č. 12 (1809) [236]; Dlužní úpis (Schuldschein) Ignatze Bainhauera č. 12 (1809, poznámka 1811) [237]; Franz Pawlik odkoupil od otce Simona č. 6 (1810) [238]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Pawlika č. 6 (1810) [239]; Svatební smlouva Franze Pawlika č. 6 s Annamarií dcerou Antona Brosche č. 78 (1808) [240]; Svatební smlouva Martina Friedela č. 80 s Marinou dcerou Franze Sukuba č. 76 (1809) [242]; Svatební smlouva Johanna Schindlera č. 30 s Theresií dcerou Lorenze Barvika č. 68 (1809) [243]; Franz Wolni odkoupil od Martina Dulanského č. 53 (1808) [245]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Wolni č. 53 [246]; Svatební smlouva Franze Wolného č. 62 s Clarou dcerou Bernarda Dulanského (1808) [248]; Jacob Dulansky odkoupil od otce Josepha č. 14 (1808) [249]; Doklad (Gewährschein) pro Jacoba Dulanského č. 14 (1808) [251]; Svatební smlouva Jakoba Dulanského č. 14 s Marinou dcerou Johanna Sokolla č. 17 (1807) [252]; Svatební smlouva Thomase Beiera č. 23 s Theresií dcerou Augustina Dulanského č. 10 (1809) [256]; Dlužní úpis (Schuldschein) Karla Dulanského č. 12 (1807) [258];

1812 – Dlužní úpis (Schuldschein) Philippa Hainika č. 2 (přeškrtnuto s poznámkou 1815) [259]; Dlužní úpis Karla Dulanského č. 12 [260];

1814 – Dlužní úpis Karla Dulanského (u Jakoba Barwika) č. 12 (1808) [261];

1815 – Odhad (Schätzungsurkunde) fojtství č. 62 (1873?) [262]; Záruka (Kautions Instrument) fojta Ignaze Beinhauera č. 62 [262];

1816 – Dlužní úpis (Schuldschein) Jakoba Dulanského č. 14  [264]; Vinzenz Böhm odkoupil od otce Antona (vodní mlýn) č. 71 (1814) [265-9]; Dlužní úpis (Schuldschein) Franze Schindlera č. 13 [269]; Johann Sokoll odkoupil od otce Johanna č. 17 [271]; Dědický list pro Franze Krtschmařze č. 40 (po Jakobu Kukolovi) [274]; Revers Philippa Hainika č. 2 (1813?) [275]; Dlužní úpis (Schuldschein) Andrase Schindlera č. 34 (1807) [276]; Dlužní úpis Johanna Wiltscheka č. 43 (1807) [277]; Dlužní úpis Antona Beinhauera č. 62 (1807) [278]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Sokolla č. 17 (přeškrtnuto, 1809) [279]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Sokolla č. 17 (1809) [280]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Hainika č. 58 (1812) [281]; Dlužní úpis Johanna Sokolla č. 17 (1813) [282]; Dlužní úpis Andrese Sokolla č. 18 (přeškrtnuto, 1814) [282]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Sokolla č. 17 (1803?) [283]; Dlužní úpis (Schuldschein) Andrease Schindlera č. 34 (1812) [284];

1817 – Svatební smlouva Karlem Schindlerem synem Karla vět. mlynáře č. 69 s Theresií dcerou Jakoba Brosche (1810) [286]; Dlužní úpis (Schuldschein) Franze Stefky č. 57 [288]; Svatební smlouva vdovce Wenzela Brosche č. 34 s Katharinou dcerou Wenzla Miksche (1812) [290]; Dlužní úpis Antona Kertschmařze č. 4 [292]; Dlužní úpis Philippa Heinika č. 2? [293]; Svatební smlouva z Vrchů Ignatze Miksche č. 70? s Apolonií dcerou Josepha Morawa z Vrchů (1810) [294]; Franz Schindler odkoupil od vdovy Mariany po Franzi Pawlikovi č. 33 (1816) [296]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Schindlera č. 33 (1810) (1816) [297]; Svatební smlouva Franze Schindlera č. 34 s Marianou vdovou po Franzi Pawlikovi č. 33 (1816) [299]; Ignatz Miksch odkoupil od otce Mathese č. 70 [300]; Dlužní úpis Karla Schindlera č. 69 [303]; Svatební smlouva Bartholomea Brossmanna č. 69 s Magdalenou dcerou Andrease Wranny č. 41 [304]; Svatební smlouva Georga Schenka č. 66 se Susannou dcerou Antona Schenka z Leskovce? č. 2 [305]; Adjustifikační instrument Ignatze Beinhauera č. 12 [307];

1818 – Dlužní úpis Augusta Dulanského č. 10 [311]; Svatební smlouva vdovce Johanna Kirtschmarze č. 11 s Appolenou dcerou Mathese Palliga z Vrchů (1817) [312]; Joseph Brosch odkoupil od Andrease Schindlera č. 34 [314]; Doklad (Gewährschein) pro Josepha Brosche č. 34 [317]; Georg Schenk odkoupil od otce Andrease č. 66 (1817) [318]; Doklad (Gewährschein) pro Georga Brosche č. 66 (1817) [320]; Bartholomeus Brossmann odkoupil od otce Lorenze č. 67 [321]; Doklad (Gewährschein) pro Bartholomea Brossmanna č. 67 [324]; Jakob Feilhauer odkoupil vyhořelý dům č. 76 k obnově [325]; Doklad (Gewährschein) pro Jacoba Feilhauera č. 76 [327]; Franz Brosch odkoupil od bratra Simona č. 74 (1812) [328]; Svatební smlouva Franze Brosche č. 74 s Marinou dcerou Simona Dulanského (1812) [330]; Dědický list č. 74 (po Franzi Broschovi) [331]; Mathes Sukupp odkoupil od Mariny vdovy po Franzi Broschovi č. 74 [333]; Svatební smlouva Mariny vdovy po Franzi Broschovi č. 74 s Mathesem Sukuppem č. 73 [335]; Mathes Sukupp odkoupil od Mariny vdovy po Franzi Broschovi č. 74 [333]; Dlužní úpis obce na úhradu letní sadby pro chudé (Ignatz Beihauer) z bílovského kostelního fondu (1812) [336]; Dlužní úpis  Valentina Davida  č. 48  [337]; Dlužní úpis  Franze Schindlera č. 33 (1813) [338]; Dlužní úpis Martina a Franze Gebauerů č. 60, č. 7  [340]; Dlužní úpis Johanna Seidla č. 46 (1816) [341]; Doklad o zaplacení pro Josepha Stefku č. 81 [342]; Doklad o zaplacení pro Simona Kirtschmarze [342]; Odhad č. 14 (Jakoba Dulanského) [343];

1819 – Dlužní úpis Simona Kirtschmarze č. 3 [344]; Dlužní úpis Vinzenze Böhma č. 71 [345]; Doklad o zaplacení pro Karla Schindlera [346]; Dlužní úpis Ignatze Beinhauera č. 62, č. 12 [347]; Dlužní úpis Johanna Krczmarse č. 11 [348]; Dlužní úpis Johanna Sokolla č. 17 [349]; Johann Stefka odkoupil od otce Franze č. 57 [350]; Svatební a kupní smlouva Franze Brosche č. 74 s Josephou dcerou Johanna Sokolla č. 17 [352]; Svatební  smlouva  Johanna Sokolla  č.  17 s Mariannou dcerou Jakoba Brosche č. 59 [355]; Záruka (Kautions Instrument) na fojtsví pro nájemce palírny Jakoba Dawida [356];

1820 – Thomas Dulansky odkoupil od otce Bernarda č. 28 (1812) [358]; Andreas Sokoll odkoupil od otce Paula č. 18 (1812) [360]; Svatební smlouva Andrease Sokolla č. 18 s Veronikou dcerou Bernarda Dulanského č. 28 (1812) [363]; Jakob Mainwald (Nové Dvory č. 5) odkoupil od Veroniky vdovy po Wenzelu Mikschovi č. 8 (1812) [364]; Svatební smlouva Jakoba Maiwalda Nové Dvory č. 5 s Theresií dcerou Wenzela Miksche č. 8 (1812) [366]; Anton Seelig ze Skřípova odkoupil od vdovy po Antonu Wanjurovi č. 44 (1812) [368]; Svatební smlouva Antona Seeliga ze Skřípova s Theresií vdovou po Antonu Wanjurovi  č. 44 (1812) [370]; Svatební smlouva Antona Wanjury č. 44 s Theresií dcerou Georga Schindlera č. 30 (1810) [372]; Doklad o převzetí č. 10 a svatební smlouva Franze Dulanského č. 10 s Josephou dcerou Antona Böhma vod. mlynáře č. 71 (1818) [373]; Peter Schindler odkoupil od otce Georga č. 30 [376]; Dlužní úpis  Johanna Sokolla č. 17 [379];

1821 – Georg Socoll odkoupil od matky Barbary vdovy po Mathesu Sokollovi  č. 47 (1798) [381]; Anton Socoll z Bílova č. 97 odkoupil od Josepha Philippa ze Staré Vsi pozemek (přeškrtnuto) [383]; Kupní smlouva na č. 64 a svatební smlouva vozky Mathese Brosche s Mariannou dcerou penzionovaného hajného a domkáře Johann Seidela č. 64 [383]; Svatební smlouva Johanna Štefky č. 57 s Elisabethou dcerou Josepha Beyera z Kujav [386]; Doklad o zaplacení pro Johanna Seidela č. 64 [389];

1822 – Protokol z úřední návštěvy vojenského úřadu hradeckého panství ve věci sporu o dluh obce? fojta Ignatze Beinhauera [389-392]; Dědický list pro Franze Brosche č. 61 (po Johannu Broschovi) (1820) [393]; Svatební smlouva Franze Brosche č. 61 s Josephou/Johannou dcerou Josepha Gebauera č. 77 [394]; Svatební smlouva Vinzenze Böhma mlynářského mistra č. 71 s Johannou dcerou Josepha Demmela fojta ze Sl. Vlkovic č. 77 (1820) [396]; Potvrzení o zřeknutí se (Haupt und Verzichts Quittung) Johanny Maresch (č. 71) [398]; Potvrzení o zaplacení Josephy Dulanské roz.Böhmové (č. 71) [398];

1823 – Dlužní úpis Vinzenze Böhma č. 71 (1822) [399]; Dlužní úpis Antona Kreczmarse č. 4 [400]; Doklad o zaplacení pro Josepha Krize č. 31 [401]; Doklad o zaplacení pro Franze Seidlera č. 13 [402]; Dlužní úpis Jakoba Dullanského č. 14 [403]; Doklad o zaplacení pro Ignatze Miksche č. 70 [404]; Dlužní úpis Ignatze Miksche č. 70 [405];

1824 – Dlužní úpis Ignatze Beinhauera č. 62 [406];  Doklad o zaplacení pro Johanna Sokolla č. 17 (1823) [408]; Dlužní úpis Johanna Hainika č. 5 [409]; Potvrzení o zřeknutí se (Haupt und Verzichts Quittung) pro Ignatze Beinhauera (č. 62) [410]; Dědický list pro Karla Böhma č. 39 [411]; Dědický list pro Franze Kalužu č. 19 [413]; Kupní a svatební smlouva Jakoba Brossmanna na č. 82 se Skollastikou dcerou Mathese Maywalda ze Skřípova [414];

1826 – Svatební smlouva Lorenze Pawlika č. 24 s Katharinou dcerou Karla Klosse ze staroveské kolonie (poznámka 1828) [416]; Záznam o dědictví po Antonu Kczrmarschovi č. 4 [418];

1827 – Anton Preisner odkoupil č. 4 od panství po smrti Antona Krczmarsche (1825) [419]; Pozůstalost po Lorenzi Drahoschovi (č. 20?) (1826, 1828) [422]; Pachtovní smlouva mezi mlynářským mistrem Vinzenzem Böhmem a 22 Lukavjáky (1826) [419]; Dlužní úpis Vinzenze a Johanny Böhmových č. 71 (1826) [427]; Dlužní úpis Vinzenze Böhma č. 71 (1825) [429];

Rejstříky 430-470 [430…]

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov • inv. č. 297 • sig. A 26-24

Zpracováno k 8. 11. 2014

 

Historie: Zmínka o sv. Anně z 18. století

Jednu z nejstarších zmínek ve spojitosti se sv. Annou se nám podařilo objevit v Pozemkové knize Velkostatku Pustějov (pod který Lukavec patřil) uložené v Zemském archivu v Opavě. Jedná se o záznam z roku 1760 v souvislosti s nákupem Andrese Sockola.

Velkostatek_Pustejov_inv_c_293_sig_A_26-9_0108
Originál stránky, zdroj: Pozemková kniha Velkostatku Pustějov, inv. c. 293, sig. A 26-9 0108

 

 

 

 

 

vyrez
Detailní výřez ze stránky s označením „pod svatú Annú“

 

 

 

 

V textu záznamu se uvádí postoupení tří korců půdy (Scheffel) a to „na odpozahu“, „pod svatu Annu“ a „na zadnim Dalekem“.

Zdroj: www.archives.cz

Související odkazy:

Kaple sv. Anny

Pozemková kniha – kniha listin pro Lukavec 1828-1855

V Zemském archivu v Opavě jsou dostupné pozemkové knihy pro Lukavec. V těchto knihách můžeme najít zajímavé dokumenty týkající se našich předků – zejména kupní smlouvy, záznamy o dluzích a další informace týkající se gruntů v Lukavci.

Aktuálně může být v souvislosti s Bohumilem Paterem zajímavý záznam o historii rodu Paterů v Lukavci. V pozemkové knize se záznamy z let 1828 -1855 najdeme kupní smlouvu Georga Patera na vodní mlýn č. 71, který ho koupil od lukaveckého mlynáře Böhma 13. září 1828. Už o rok později ho pak 16. října 1829 prodal svému bratrovi Andreasovi (Ondřej), což byl nejspíše pradědeček Bohumila Patera.

Přehled hlavních záznamů:

1825 – Svatební smlouva mezi Ignatzem Watlawkem Skřípov č. 28 a Theresií Kukoll č. 65 [445];

1826 – Andreas Wrana prodává synu Matheasovi domek č. 41 [456]; Franz Krzmarsch prodává Antonu Broschovi domek č. 40 [482];

1827 – Martin Drahosch prodává Antonu Broschovi domek č. 20 [565];

1828 – Dědický list Joseph Friedel, č. 80 [430]; Mlynář Böhm prodává mlýn č. 71 Georgu Paterovi [432]; Joseph Gebauer prodává synu Josephovi domek č. 77 [462]; Dědický list Georga Sokolla na domek č. 47 [584]; Dědický list Bernarda Seidlera na domek č. 46 [587]; Dědický list Bernarda Brosche na domek č. 78 [595];

1829 – Ignatz Beinhauer prodává synu Antonovi fojtství č. 62 a statek č. 12 [435 a 439]; Georg Pater prodává mlýn č. 71 bratru Andreasovi [442]; Dědický list Johanna Schindlera na domek č. 68 [447]; Wenzel Brosch prodává synu Wenzelovi domek č. 37 [468]; Martin Gebauer z č. 7 prodává grunt svému bratrovi Georgovi [495];

1830 – Johann Hainik prodává synu Antonovi statek č. 58 [449]; Joseph Gebauer prodává Wenzelovi Sokolovi domek č. 77 [465]; Dědický list Franze Seidlera na statek č. 13 [550];

1831 – Dědický list Beaty Šteffkové na domek č. 81 [499];

1832 – Dědický list Theresie Wranové na domek č. 41 [459]; Bernard Seidler prodává Johannu Wranovi domek č. 46 [523]; Dědický list Johanna Wladarže na domek č. 38 [597]; Potvrzení o zřeknutí se nároku na úroky fojta Antona Beinhauera [671];

1833 – Simon Krzmarsch prodává Antonu Ohnheiserovi statek č. 3 [471]; Dědický list Jakoba Dulanského na domek č. 9 [566];

1834 – Dědický list Wenzela Sokola na domek č. 55 [454]; Franz Kallusz prodává synu Valentinovi domek č. 53 [513]; Dědický list Mathiase Johna na domek č. 42 [577]; Dědický list Josepha Gebauera na domek č. 36 [579];

1835 – Potvrzení pro Jakoba Kaluschu č. 54 [460]; Johann Sokol prodává Johannu Uvirovi statek č. 17 [476]; Dědický list Johanny Blahetové na domek č. 25 [501]; Ignatz Wazlawik prodává Jakobu Linnertovi domek č. 65 [532]; Thomas Heinik prodává synu Franzovi domek č. 49 [569]; Johann Wlcžek prodává synu Valentinovi domek č. 43 [572]; Jakob Mainwald prodává Georgu Sokollovi domek č. 8 [599];

1836 – Dědický list Josepha Brossmanna na domek č. 57 [589];

1837 – Směna mezi Wenzelem Sokollem č. 77 a Mathiasem Klossem č. 15 Nové Dvory ve Vyškovickém panství [489]; Dědický list Antona Schenka na statek č. 5 [504];

1838 –  Georg Staržitzky prodává Karlu Staržitzkému domek č. 32 [535]; Dědický list Martina Kaluschi na domek č. 19 [574]; Dědický list Thomase Davida na domek č. 48 [580];

1839 – Dědický list pro v. mlynáře Karla Schindlera na č. 69 [485]; Jakob Feilhauer prodává domek č. 76 Franzi Schaldrichovi z Děrného [491];

1840 – Johann Krzmarsch prodává Karlu Heinikovi statek č. 11 [507]; Georg Feilhauer prodává synu Karlovi domek č. 21 [510]; Dědický list Franze Brossmanna na domek č. 67 [541]; Dlužní úpis Philippa Heinika č. 2 [629]; Potvrzení Andreasi Paterovi o zaplacení závazku [654];

1841 – Franz Pawlik prodává synu Johannovi domek č. 6 [516]; Thomas Beyer prodává synu Thomasovi grunt č. 23 [519]; Dědický list Franze Gebauera na domek č. 16 [526]; Protokol o stavbě obecního domu č.15 [528]; Dědický list Johanna Krczmarze na domek č. 31 s gruntem [529]; Dědický list Franze Schindlera na domek č. 33 [581]; Philipp Heinik prodává synu Jakobovi statek č. 2 [630]; Potvrzení o zaplacení Johannu Uwirovi č. 17 [707]; Dlužní úpis (Schuldverschreibung) Jakoba Dulanskeho č. 14 (Johann Uwira) [735];

1842 – Thomas Dulanski prodává synu Lorenzovi domek č. 28 [544]; Franz Sokoll prodává synu Johannovi domek č. 79 [561]; Dědický list po Josephu Demelovi [648];

1843 – Anton Beinhauer fojt se ženou prodává Josephu Ghonkovi mistru mlynářskému pro syna Libora statek č. 12 [538]; Lorenz Beilner se ženou prodává Franzi Heinikovi domek č. 25 [548]; Pachtovní smlouva mezi Antonem Ohnhäuserem č. 3 zastoupeným Franzem Seidlerem a Antonem Broschem (propachtovatelé) a řadou občanů [553-560]; Potvrzení Josephu Brussmannovi č. 57 o zaplacení závazku [602]; Dlužní úpis Karla Böhma č. 39 a Johanna Dulanského č. 56 [603]; Potvrzení Philippu Heinikovi č. 2 o zaplacení závazku do Bravantic [605]; Dědický list Johanny Krcžmarźové na domek č. 31 a pozemek [606]; Karl Schindler prodává synu Mathiasovi dům č. 69 a příslušející větrný mlýn [609]; Potvrzení Andreasi Paterovi č. 71 o zaplacení zálohy [658];

1844 – Franz Gebauer prodává Josephu Brossmannovi domek č. 60 [614]; Georg Schenk prodává synu Josephovi dům č. 66 [617]; Mathias Sukupp prodává nevlastnímu synovi Josephu Broschovi domek č. 74 [620]; Dlužní úpis Johanny Wladaržové č. 31 [624*]; Dlužní úpis Antona Heinika č. 58 [626]; Beata Steffková provdaná Jurascheková se souhlasem svého muže Karla prodává Johannu Sokollovi dům č. 81 [627]; Dlužní úpis Mathese Klosse č. 77 Josephu Schüllerovi ze Staré Vsi [635]; Dlužní úpis Johanna Uwiry č. 17 Josephu Ulmannovi [636]; Manželská smlouva Johanna Sokolla č. 47 a Barbary Cžipové z Životic [637]; Franz Brosch prodává synu Franzovi statek č. 59 [640]; Potvrzení Franzi Broschovi o zaplacení závazku [646];

1845 – Dlužní úpis Mathiase Brosche č. 64 Johannu Willardovi soukenickému mistru z Fulneku; Cese (postoupení) Mattese Ohnheisera Jakubovi a Katherině Dulanským [647]; Rozsudek justičního úřadu ve věci Cecilie Brossmann (provdané Keitel) jako žalobkyně proti Karlu Schindlerovi, mlynáři (větrný m.) [656]; Potvrzení Andreasi Paterovi č. 71 o zaplacení zálohy [659]; Nedokončený dlužní úpis fojta na č.62 [670]; Svatební smlouva mezi Antonem Schenkem č. 66 a Barbarou Nezdarny ze Staré Vsi [715]; Dlužní úpis Franze a Veroniky Stefka č. 41 k dluhu u Josefa Zimmera z Fulneku č. 260 [769]; Dědický list Mathese Sukuppa na dům č. 73 [770];

1846 – Dlužní úpis Valentina Wlczeka č. 43 Johannu Friedrichovi z Fulneku [655]; Potvrzení mlynářskému mistru Andreasi Paterovi o zaplacení zálohy [657]; Andreas Pater prodává synovi Andreasovi mlýn č. 71 [660]; Johann Wanjura prodává synovi Valentinovi dům č. 26 [664]; Dlužní úpis mezi Jakobem Dulanským č. 14 a Johannem Willardem Fulnek č. 267 [667]; Potvrzení o zaplacení mezi Jakobem Dulanským č. 14 a poručníky Antona Ohnheisera [669]; Dlužní úpis fojta Antona Beinhauera na č.62 odkazy na 18.10.1792 [673];  Dlužní úpis Wenzela Sokolla na č.55? [676]; Dlužní úpis Andrease Patera juniora č. 71 [695];

1847 – Dědický list Lorenze Wernera na dům č. 35 a pozemek [675]; Dlužní úpis Franze Dulanského na č.10 [677]; Dlužní úpis Laurenze Wernera č. 35 [678]; Dědický list Antona Steffky na dům č. 80 a pozemek [680]; Dlužní úpis Antona Steffky č. 80 [681]; Dlužní úpis Valentina Wanjury č. 25 [682]; Dlužní úpis Franze Schaldricha č. 76 [683]; Dlužní úpis Antona Seliga č. 44 [685]; Dlužní úpis Franze Dresslera č. 84 [687]; Dlužní úpis Antona Steffky č. 80 [688]; Franz Wladarsch prodává Josefovi Pawlikovi dům č. 86 [689]; Dlužní úpis Franze Seidlera č. 13? [692]; Dlužní úpis Franze Dulanského č. 10 k dluhu od fulneckého řezníka Antona Miksche [713]; Dlužní úpis Johanna Friedricha Knup č. 76 z Fulneku k dluhu od Franze Regniera z Fulneku ohledně dlužního úpisu Valentina Wlczeka č. 43 v Lukavci [716]; Dlužní úpis (Schuldschein) Josefa a Johanny Wladarz č. 31 k dluhu od fulneckého měšťana Leopolda Waldhausera [717];

1848 – Dlužní úpis Lorenze Pawlika č. 24 [694]; Dědický list Johanna Steffky na dům č. 85 [696]; Dlužní úpis Johanna Steffky č. 85 [699]; Potvrzení o zaplacení mezi Johannem Steffkou a rodinou [700]; Johann Steffka prodává Antonu Sokollovi dům č. 85 [701]; Andreas Sokoll prodává synu Ignatzovi dům č. 18 s pozemkem [704]; Postoupení dluhu Franze Dulanského č.10 písařem lukaveckého úřadu Karlem Strauchem na Franze Pawlika z Kujav [708]; Dlužní úpis (Schuldverschreibung) Franze a Apolonie Broschových č. 59 k dluhu od fulneckého obchodníka Valentina Knoppa [710]; Dlužní úpis Karla Heiníka č. 11 k dluhu od sládka Mathiase Kollorose [712]; Dlužní úpis Johanna Uwiry z Nového Dvora v Lukavci č.17 k dluhu u fulneckého obchodníka Valentina Knoppa [721]; Libor Gsunek prodává Antonovi a Theresii Beinhauer statek č. 12 [733]; Dlužní úpis Franze Dulanského č. 10, Jakoba Dulanského č. 14 a Franze Brosche č. 59 na dluh u fulneckého obchodníka Valentina Knoppa [748]; Dlužní úpis fojta Antona Beinhauera č. 62 k dluhu u písaře Franze Scharze [767];

1849 – Postoupení dluhu Mathiase Brosche č. 64  písařem lukaveckého úřadu Karlem Strauchem [719]; Dědický list Johanna Brosche na dům č. 45 s pozemkem [723]; Johann Brosch prodává synu Johannovi dům č. 45 s pozemkem [724]; Ignatz Miksch prodává synu Mathäusovi Mükschovi statek č. 70 [727]; Rozsudek justičního úřadu ve věci Johanna Sokolla č. 17 jako žalobce proti Johannu Uwirovi z Nového Dvora – justiciár Eduard Hückel [732]; Zpráva o exekuci na č. 17 [732]; Dlužní úpis Karla Starsitzkeho č. 32 [737]; Svatební smlouva mezi Johannem Broschem č. 45 a Marianou Brosch č. 37 [739]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Uwiry č. 17 [740]; Prohlášení (Erklärung) Franze Schindlera č. 33 a vdovy Marianny Pawlik č. 16 [741]; Potvrzení o zaplacení (Franz Schindler) č. 33 [742]; Postoupení dluhu Franze Schindlera na Josepha a Vinzenze Schindler č. 33 [743]; Svatební smlouva mezi Mathiasem Mükschem č. 70 a Veronikou  Moraw z Vrchů č. 42 [745]; Dlužní úpis Karla a Marianny Starzitzky č. 32 na dluh u podkoního Albina Gebauera [747]; Bernard Brosch prodává dceři Magdaleně dům č. 78 [750]; Svatební smlouva mezi Josefem Schindlerem č. 70 a Magdalenou Brosch č. 78 [752]; Dlužní úpis Jakoba Dulanského č. 14 k dluhu u sládka Mathiase Kollorose [753]; Potvrzení o zaplacení (Karl a Mathias Schindler) č. 69 [755]; Dědický list Franze Stefky na dům č. 41 [768];

1850 – Potvrzení o zaplacení (Joseph a Johanna Wladarz) č. 26 [756]; Potvrzení o zaplacení (Joseph Pawlik) č. 86 [757]; Joseph Pawlik prodává Franzovi a Marianně Franz dům č. 86 [758]; Dlužní úpis Jakoba Dulanského č. 14 k dluhu u podkoního Albína Gebauera [759]; Potvrzení o zaplacení (Jakob Dulansky) č. 14 [761]; Jakob Dulansky prodává synu Franzovi statek č. 14 (Preissner) [762]; Žádost vdovy Johanny Schenk č. 5 o zápis do gruntovní knihy [772]; Dědické řízení Johanny, Franze a Antona Schenkových na č. 5 [772]; Žádost Augustina Malchera manžela vdovy Johanny dříve Schenk č. 5 o zápis do gruntovní knihy [776]; Svatební smlouva mezi Augustinem Malcherem ze Sl. Vlkovic č. 33 a vdovou Johannou po Antonu Schenkovi č. 5 [777]; Žádost Johanna Kaluschy č. 54 o zápis do gruntovní knihy [780]; Dědické řízení po Jakubu Kaluschovi č. 54 [780];

1851 – Žádost Antona Sokolla č. 85 o zápis svatební smlouvy do gruntovní knihy [783]; Svatební smlouva mezi Antonem Sokollem č. 85 (79) a Katharinou Beier č. 23 [783]; Žádost Magdaleny Brossmann č. 67 o zápis do gruntovní knihy [785]; Dědické řízení po Franzi Brossmannovi č. 67 [786]; Žádost Johanna Uwiry č. 17 o výmaz dluhu v gruntovní knize [789]; Žádost Johanna Uwiry č. 17, Nový Dvůr č. 1 o zápis dluhu do gruntovní knihy (sirotci) [789]; Žádost Johanna Uwiry č. 17, Nový Dvůr č. 1 o zápis potvrzení do gruntovní knihy (Ullmann) [791]; Žádost Johanna Uwiry č. 17, Nový Dvůr č. 1 o zápis do gruntovní knihy (Schätzungsurkunde) [792]; Žádost Johanna Lammela Fulnek č. 284 o zápis dluhu Georga Schindlera č. 48 (1844) do gruntovní knihy [793];

1852 – Žádost Franze Brosche č. 59 o výmaz dluhů z gruntovní knihy [795]; Žádost Andrease Patera mlýn č. 71 o výmaz dluhů z gruntovní knihy [796]; Exekuce ve sporu Johanna Schindlera Butovice č. 88 a Karla Schindlera výminkáře Lukavec č. 69 [797]; Žádost Mathiase Schindlera č. 69 o zápis kvitance do gruntovní knihy [798]; Žádost výminkáře Karla Schindlera č. 69 o zápis kvitance do gruntovní knihy [799]; Žádost Mathiase Miksche č. 64 o zápis dědictví do gruntovní knihy [800]; Žádost Franze Schaldricha opatrovníka Johanna Wranny č. 46 o zápis dědictví do gruntovní knihy [801]; Žádost Jakuba Maiwalda výminkář č. 8 o zápis do gruntovní knihy (dle svatební a kupní smlouvy) [802];

1853 – Žádost Magdaleny Popp Pustějov č. 143 o zápis dědictví a kvitance do gruntovní knihy k č. 17 [803]; Žádost Karla Heinika č. 11 o zápis dědictví, kvitance a zajištění do gruntovní knihy (3 děti Josepha Gebauera) [804]; Žádost Katharinny Wranna č. 46 o zápis dědictví a zajištění do gruntovní knihy [805]; Žádost obchodník Valentina Knoppa Fulnek  o zápis dluhu Franze Brosche č. 61 do gruntovní knihy [806]; Žádost Vita Schindlera č. 68 o zápis dědictví  do gruntovní knihy [806]; Žádost Vita Schindlera č. 68 o zápis pro sourozence do gruntovní knihy [807]; Žádost Antona Brosche opatrovníka Johanna Wladarze sirotka po Antonu Wladarzovi č.38 o zápis dědictví do gruntovní knihy [808]; Žádost obchodník Valentina Knoppa Fulnek  o zápis dluhu Georga Gebauera č. 7 do gruntovní knihy [809]; Žádost Thomase Davida č. 48 jako opatrovníka sirotka Johanna Wanjury o zápis dědictví č. 50 do gruntovní knihy [816];

1854 – Žádost Jakoba Sokolla č.82 o zápis dědictví do gruntovní knihy [811]; Žádost Jakoba Binnara č.65 o zápis koupě do gruntovní knihy [811]; Žádost Katharinny Staržitzky z Lukavce zastoupené notářem Josefem v. Lutz z Fulneku proti Karlu Staržitzkému č. 32 o exekuci [812]; Žádost Franze Seliga č. 44 o zápis dědictví do gruntovní knihy [814]; Žádost Karla Staržitzkého č. 32 o zápis (Schätzungsprotokoll) do gruntovní knihy [814]; Žádost Josefa Stefky č. 22 o zápis dědictví do gruntovní knihy [815];

1855 – Žádost Georga Sokolla č. 8 o zápis dluhu u lukaveckého a děrenského fondu pro chudé do gruntovní knihy [817];

Str. 396 [819] – 397 [852] prázdné strany

Str. 398-440 rejstříky

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov • inv. č. 298 • sig. A 26-25

Zpracováno k 26. 10. 2014

Vyvětlivky:

[strana v knize]

Dlužní úpis = Obligation (není-li uvedeno jinak)

Potvrzení = Quittung

Dědický list = Einantwortungskurkunde

Postoupení = Cession

Rozsudek = Urtheil

Svatební smlouva  = Ehepact

Dědické řízení = zápis z k.k. Bezirksgerichte zu Wagstadt