Obecní budova č. p. 86

Lukavec se roku 1850 stal samostatnou obcí. Přestože došlo k přestěhování úřadu panství z areálu pivovaru, zůstal pivovar nadále součástí panství. Obec proto musela zřídit pro své potřeby nové místo, byla jím pravděpodobně budova č. p. 86, dnes sídlo pošty, knihovny a mandlu. Budova byla starší, je zanesena už na mapě z roku 1836. V roce 1930 v ní byly zřízeny byty. Bydlel zde např. krejčí a předsíň byla dvakrát týdně využívána k výseku masa řezníkem z Fulneka. Později objekt sloužil jako sídlo obecního úřadu a následně pak místního národního výboru. V 80. letech došlo k významnému zásahu, kdy byla původní rovná střecha, do které zatékalo, nahrazena sedlovou střechou, kterou nese dodnes. Od prosince 2012 se budova těší z nových oken.

Budova po rekonstrukci, foto duben 2023

Budova  č. p. 86 má v Lukavci mnoho názvů, jako třeba bývalý obecní úřad, budova pošty, budova osadního výboru. Vlastníkem objektu je město Fulnek. Nyní se zde nachází pošta, mandlovna, knihovna s veřejným internetem, ohlašovna místního rozhlasu a schůzovací místnost osadního výboru, která slouží také pro chvilky pro šikulky. Pro informační účely slouží několik vývěsních skřínek vedle budovy.

V březnu a dubnu 2020 probíhal mezi občany dotazníkový průzkum o využití této budovy. Zúčastnilo se celkem 73 občanů. Výsledky hlasování si můžete prohlédnout zde >>>

Ve svém “Editorialu” laicky řečeno – “slovu starosty” v úvodní části  Fulneckého zpravodaje (květen 2021) zmiňuje starosta Petr Ertelt fázi rekonstrukce budovy slovy:

“Stavebnímu úřadu jsme už v plánovaných termínech odevzdali projektové dokumentace na rekonstrukci budovy osadního výboru v Lukavci, šaten a zázemí na fotbalovém hřišti ve Stachovicích
a Děrném a hasičské zbrojnice ve Vlkovicích. Na tyto investiční akce bude brzy vydáno stavební povolení a město může vyhlásit soutěž na realizátora těchto staveb, které by měly být provedeny v letošním roce. Musím však konstatovat, že vzhledem k značnému
rozšíření požadavků ze strany jak projektantů, tak i osadních výborů, sportovců a dalších aktivních občanů, kteří se podíleli na
přípravě finální podoby rekonstrukcí, došlo oproti původnímu záměru rekonstrukce k výraznému překročení plánovaného
rozpočtu na tyto objekty. Protože zmíněné navýšení nákladů podléhá schválení zastupitelstvem, jehož plánované zasedání
se uskuteční 7. června, nemohli jsme zatím přípravu projektu odstartovat do fáze realizace.”

V článku “Současný stav zakázek” ve Fulneckém zpravodaji 9/2021 se popisuje další vývoj rekonstrukce slovy:

“A výběrové řízení bylo již vypsáno na rekonstrukci budovy
osadního výboru v Lukavci, kde se po dohodě s projektantem podařilo snížit původně plánované náklady.

Projektová dokumentace k akci “Stavební úpravy objektu osadního výboru v Lukavci” je k dispozici na tomto odkazu. Předmětem zakázky malého rozsahu bude provedení stavebních úprav v celém objektu, energetické úspory, nová elektroinstalace, hromosvod, vodoinstalace, vnitřní ležatá kanalizace, vytápění, nové podlahy, vnitřní dveře, dlažby, obklady, omítky, podhledy apod.

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, září 2021, květen 2021, foto v náhledovém obrázku: A. Ohnheiser, O našem Lukavci, J. a R. Hadaščokovi)

Budova s poštou č. p. 86 v červnu 2005

Budova s poštou č. p. 86 v únoru 2022

Únor 2022, zdroj: www.lukavec.info

Budova s poštou č. p. 86 v dubnu 2023

Související odkazy:

Současný stav zakázek a detail zakázky “Stavební úpravy objektu osadního výboru v Lukavci”

Výsledky dotazníkového šetření o budoucnosti obecní budovy č.p. 86

Zpráva: Budova bude mít nová okna

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku