Švehlova alej

V naší obci jsou břehy potoka Gručovka z obou stran v určitých místech lemovány lipami. Jedná se o tzv. Švehlovu alej. Návrh na výsadbu lip podél potoka v obci přednesl na schůzi obecního zastupitelstva 3. března 1934 zastupitel Jan Balhar, č. p. 18. Návrh byl přijat a lípy, které zdarma opatřil Jan Balhar č. p. 18 a Jindřich Seidler, č. p. 13 byly 42 nezaměstnanými občany vysázeny po obou stranách potoka.

Zdroj: Pamětní kniha obce Lukavec, SOKA

K pojmenování “Švehlova alej” došlo na návrh správce školy Viléma Schmieda, na památku zesnulého Dr. Antonína Švehly (* 15. dubna 1873 – † 12. prosince 1933). Tento návrh byl na schůzi obecního zastupitelstva dne 19. května 1934 jednomyslným usnesením schválen. O tomto počinu vyšel téhož roku krátký novinový článek:

“Švehlova alej. Regulovaný potok vedoucí přes obec Lukavec byl osazen alejí líp, jenž v obecním zastupitelstvu jednohlasně odhlasována a nazvána “Švehlovou alejí” působnosti B. Brožové a uč. Schmieda.”

O Švehlově aleji bylo jednáno i 19. února 1938, kdy měla být doplněna o 50 kusů zvlášť pěstěných druhů užitkových jeřabin. Rovněž se jí již měla opatřit tabule.

S během času se již mezi občany Lukavce pozapomnělo na pojmenování aleje. Ale lípy podél potoku stále rostou a jsou opečovávány.

Historický ráz Švehlovy aleje lip byl částečně narušen výsadbou buků na levé straně potoka Gručovka.

ANTONÍN ŠVEHLA

Československý politik, předseda tří československých vlád a hostivařský statkář. Podílel se na vyhlášení samostatného Československého státu v roce 1918 a stal se tak jedním z “mužů 28. října”.

Zdroj: O našem Lukavci – Střípky z historie Lukavce u Fulneku

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku