Kaple sv. Martina

ND_03v
Kaple sv. Martina Nové Dvory, Zdroj: Římskokatolická farnost Bílovec

Kaplička nebo spíše menší kostelík se nachází nad Lukavcem v osadě Nové Dvory (Dolní Nový Dvůr) na křižovatce silnic Fulnek – Bílovec a Skřípov – Děrné. Kaplička byla postavena rodinou Leopolda Schmiedta v roce 1905.

Každou první neděli v měsíci se zde konají mše za účasti hojného počtu lidí a to nejen místních obyvatel. Lidé sem dojíždí nebo i docházejí z okolních vesnic – z Požahy, Lukavce, Bravinného, Děrného, Skřípova, Bílovce.

Mše v kapličce má jinou atmosféru než mše ve velkých kostelech s dlouhou historií. Setkání v kapličce je skromné a v malém prostoru mají k sobě lidé nějak blíže.

bilovec.cz, 10_2008
Zdroj: www.bilovec.cz, říjen 2008

Kaplička je zasvěcena sv. Martinovi, proto se zde v listopadu koná pouť. Při této příležitosti místní obyvatelé pohostí návštěvníky mše výbornými koláčky nebo buchtami.

Až v roce 2017 kapličce svitla naděje. Městu Bílovec se podařilo získat finanční prostředky na spolufinancování opravy z Česko-německého fondu budoucnosti a také od partnerského města Bad Neustadt. Hlavně z důvodu, že většina původních obyvatel Nových Dvorů byli německy mluvící.

Konečně se mohlo začít. V roce 2017 byla provedena první etapa, která zahrnovala opravu střechy včetně krovu, statické zajištění zdiva helikální výztuží a oklepání omítek.

Celkové náklady na realizaci první etapy projektu „Renovace kaple v Nových Dvorech“ činila 730.000,- Kč. Česko-německý fond budoucnosti poskytl městu příspěvek ve výši 250.000,- Kč. Město Bad Neustadt přispělo na realizaci první etapy částkou 2.595,- Eur. Zbývající část nákladů byla hrazena z rozpočtu města Bílovec.

V rámci druhé etapy oprav byla v roce 2018 provedena výměna oken, repase vstupních dveří, oprava dlažby a další související práce.
Celkové předpokládané náklady na realizaci druhé etapy činila 506.274,88,- Kč vč. DPH. Česko-německý fond budoucnosti poskytl městu příspěvek ve výši 240.000,- Kč. Město Bad Neustadt přispělo na realizaci částkou 2.595,- Eur. Zbývající část nákladů byla hrazena z rozpočtu města Bílovec.
15. září 2018 byla kaplička slavnostně vysvěcena.
Starodávné obrázky Nových Dvorů

(Zdroj: Římskokatolická farnost Bílovec)

Vesnická kaple v Novém Dvoru

 

sv.martin_v
Kaple sv. Martina v Dolním Novém Dvoře, postavena rodinou Leopolda Schmiedta v roce 1905. Zdroj: Sedlmeir A.: Windmühlen im Kuhlandchen und im Odergebirge, Augsburg 2002.

Malá osada Nový Dvůr ležící na náhorní plošině mezi obcemi Stará Ves, Lukavec, Bravinné a Požaha má kapli, která stojí na křižovatce silnic, které spojují tato místa. Na stejném místě stála dříve jiná kaple, o níž víme, že byla postavena mezi lety 1850 a 1860 Elisabethou Tenglerovou z domu č. 1. Byla velice malá a měla vlevo i vpravo pouze po jedné lavici. Protože byla zasvěcena sv. Martinovi, byla vybavena jeho obrazem;
dále se tam nacházel obraz Matky Boží s dítětem, který pocházel z farního kostela v Kujavách.

V roce 1904 byla tato kaple z důvodů nám neznámých stržena a o rok na to znovu postavena rodinou Leopolda Schmiedta (č. 3), která nesla stavební náklady ve výši 600 zlatých z větší části sama. Obrazy a zvon – také milodar Elisabethy Tenglerové – byly do nové kaple převzaty, bílovecký kaplan P. Augustin Hensl kromě toho ještě daroval sochu Matky Boží.

Znatelně větší a věží dovršená nová kaple zasvěcená stejnému patronovi obsahovala 10 lavic, jako dárci byli jmenovány rodiny Tenglerova (č. 1), Sokolova (č. 2), Schmiedova/Seligova (č. 3), Grafova (č. 4), Maiwaldova (č. 5), Mührova (č. 6) Schindlerova/Seidlerova (č. 7), Beilnerova (č. 18), Heinikova (č. 20) a Gebauerova (č. 23). V říjnu roku 1905 provedl farář Alois Hlawatsch slavnostní vysvěcení.

V konečné fázi poslední války, když přes náhorní plošinu procházel palebný val fronty, došla kaple zlé újmy. Rodiny z obce ale nechaly své tak milované místo pobožností opravit a zrovna tak těžce poškozený zvon znovu odlít. V listopadu 1954 bylo bíloveckým farářem provedeno nové posvěcení.

Od té doby, jak jsme zjistili, se v kapli svatého Martina koná každý měsíc jedna mše svatá.

Podle informací P. Ernsta Kretschmera, Emila Jeloneka a Otto Tenglera.

(Zdroj: Fritz Eichler: Kuhländler Kapellenbuch, str. 44 a -45, vlastní doslovný překlad, 2010,)

Jak vznikly Nové Dvory

Fitz Eichler píše o místě Nový Dvůr: “Ve druhé polovině 18. století vzniklo na Kravařsku několik nových osad, které se většinou vyvinuly z opuštěných vrchnostenských dvorů, částečně se rozšířily z církevních pozemků např. Grafendorf (1776) = Hrabětice, Hochkirch (1786) = Kostelec, Rosenthal (1789) = Růží Důl (dnes Dvorek, část Petřvaldu), Lilien (1790) = Harta (dnes letiště Mošnov) a další. K tomuto typu patřil také Nový Dvůr, položený na náhorní plošině na křižovatce obcí Stará Ves a Lukavec, Bravinné a Požaha, tedy na slezském území. Změna z feudálního vlastnictví na tzv. Allodium (svobodné vlastnictví půdy; pozemek, který nepodléhá feudálním povinnostem nebo břemenům) proběhlo v roce 1786.”

Slezský topograf Kneifel k tomu podal zprávu: “Nový Dvůr ve vévodství Opavském je kolonie patřící k panství Bílovec s větrným mlýnem na návrší, 2 míle jihovýchodně od Opavy, 1 míle severozápadně od Bílovce. Byl zde dříve panský ovčín (Schäflerey), který byl s rozšířením kolonie zrušen. Kolonie se skládá ze 17 čísel popisných a 82 obyvatel.”

Malá kolonie se zvětšila o nové osadníky na silně roztáhlou plochu, která se nyní dělí na dvě části, Horní Nový Dvůr a Dolní Nový Dvůr. Osídlení bylo začleněno v roce 1850 k obci Bravinné. Horní Nový Dvůr je více položen u cesty (silnice) vedoucí z Požahy a Dolní Nový Dvůr leží na křižovatce cesty vedoucí od Lukavce, Děrného a Požahy.

Paní Marie Mührová, nar. 4. 8. 1911 v Dolním Novém Dvoře čís. 6, která se později provdala za Josefa Johna, obyvatele dvora č. 32 v Jestřábí u Fulneku, podala 6. listopadu 1996 o obyvatelích Horního Nového Dvora a Dolního Nového Dvora k okamžiku odsunu Němců v roce 1946 následující zprávu:

Vlastnictví domů
Dolní Nový Dvůr Horní Nový Dvůr
Číslo domu Číslo domu
1 Tengler Johann 8 Schurek Alois
2 Sokol Franz 9 Klos ?
3 Selig Karl 10 Klement Josef
4 Graf Cyrill 11 Schurek Valentin
5 Maiwald Josef 13 Beilner Franz
6 Mühr Stefan 14 Schurek Josef
7 Seidler Franz 15 Pawlitschek Richard
21 Olbrich Alois 16 David Anton
22 Bilik Karl 19 Beilner Karl
23 Pawlitschek Albin ? Selig Vinzentz
24 Beilner Josef ? Unbekannt (neznámý)
20 Heinik Rudolf (velký sedlák ve Staré Vsi)
Dohromady 12 obyvatel v Dolním Novém Dvoře
Dohromady 11 obyvatel v Horním Novém Dvoře

Až na Karla Seliga (3), Cyrilla Grafa (4), Franze Seidlera (7), Josefa Schurka (14), Richarda Pawlitscheka (15), Aloise Olbricha (21), Albina Pawlitscheka (23), kteří se rozhodli zde zůstat, byli všichni odsunuti.

(Zdroj: Sedlmeir A.: Windmühlen im Kuhländchen und im Odergebirke, Augsburk 2002; vlastní překlad 2009)

FOTKY

Kaplička sv. Martina – 1. března 2008

Kaple před renovací, 2008
Kaple před renovací, 2008

Kaplička v rekonstrukci – konec roku 2017:

IMG_1087

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku