Malý svět techniky

Prostor U6 Dolních Vítkovic

vit3
10. 8. 2013

Malý svět techniky je vybudovaný v jedné z budov v areálu vysokých pecí Vítkovických železáren. V tomto prostoru nazvaném U6 (neboli VI. energetická ústředna v Dolní oblasti Vítkovic), na Vás čeká zhruba stovka exponátů, které si můžete sami vyzkoušet (různé druhy jeřábů, přikládání do kamen, sestup do ponorky Nautilus a její vnitřní vybavení, poznávání druhů látek po hmatu, zkoumání kamenů/vláken pod mikroskopem, řízení lokomotivy, traktoru, favorita, autobusu, výroba elektřiny při šlapání na rotopedu pro následné spuštění předem vybrané písničky, …).

10. 8. 2013
10. 8. 2013

Jedná se o vynálezy vědy a techniky za posledních dvě stě let. Vše v atmosféře vědecko-fantastických knih Julese Verna, jehož datum narození (1828) je identické s rokem zrodu Vítkovických závodů. Scénář výstavy vkusně využívá díla Julese Verna, která se zde stávají synonymem pro určitá období vývoje techniky průmyslu. Rozdělují výstavu do logických celků podle známých knih „Cesta do středu země“, „Ocelové město“, “Cesta kolem světa za 80 dní“, „Robur dobyvatel“, „Pán světa“ „Ze země na měsíc“, „Plující město“ a „Zmatek nad zmatek“.

10. 8. 2013
10. 8. 2013

Malý svět techniky není muzeem ale spíše poučnou hernou, kde se můžete nenásilně vzdělávat zábavnou formou, aniž byste si toho vlastně všimli. Po prohlídce, která může trvat i 2 hodiny je možnost občerstvení včetně oběda u Julese Verna.

Miniaplikace

Dopravní spojení:
Ruská 2993, 706 02 Ostrava – Vítkovice
tramvaj 1, 2, 6, 10 (zastávka “Vítkovice vysoké pece”)

(Zdroj: http://www.dolnioblastvitkovice.cz/default/file/download/id/16083/inline/1 , http://www.dolnioblastvitkovice.cz/36/cs/node/2667 + vlastní úpravy, sepsáno 14. srpna 2013)

Související odkazy:

Informace o prohlídkách v U6 – otevírací doba, vstupné

Další možnosti prohlídek – Gong, Landek, Dolní oblast Vítkovic, Velký svět techniky

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku