Modrá turistická trasa Lukavcem

Od 11. října 1925 prochází Lukavcem modrá turistická značka z Hradce nad Moravicí do Fulneku. Tato trasa byla 27. září 2014 pojmenována jako “Cesta Bohumila Patera” na počest zdejšího rodáka, který byl v roce 2014 uveden do Síně slávy české turistiky vedle osobností jako jsou Petr Bezruč (vl. jm. Vladimír Vašek), Jiří S. Guth Jarkovský, Jan hrabě z Harrachů. Při této příležitosti byl pro radost Lukavjáků a turistů odhalen nový a v Lukavci první informační panel a nový rozcestník.

Počátkem trasy je železniční nádraží v Hradci nad Moravicí. Při této procházce se můžete zastavit nejen u rozcestníků, ale také u zajímavých míst jako jsou:

1) Bezručova vyhlídka, která se nachází v zámeckém parku.

Vyhlídka je dřevěná, umístěná na 4 kamenných pilířích v nadmořské výšce 435 m n. m. Je vysoká 9 m a má 16 schodů. Z ochozu vyhlídky výhled na zámecký areál, řeku Moravici, na Stránku, kopec Hanuši, část Podolí, Branku, na skálu nad ní a na širokou rovinu táhnoucí se až za Opavu do Polska.
(Zdroj: http://www.muhradec.cz)

vceli_hrad_mapa
Včelí hrad, zdro: www.tourmapy.cz

2) Místo zvané “Včelí hrad” se nachází dále po cestě směrem do Lesních Albrechtic. Zde si hradečtí včelaři zřídili po 2. světové válce včelín a oplozovací stanici Slezanka. Z prken a trámů po dřevených ubikacích německé pracovní služby pod Hanuší si ke svým úlům postavili nevelkou boudu, pozemek oplotili a vykopali studnu. V sedmdesátých letech ji přestavěli, rozšířili a v blízkosti na nevelké louce postavili jednoduché prkenné stoly a lavice, aby mohli v tomto areálu každoročne pořádat svůj “včelařský den”. Za příznivého počasí dojelo zvláštními autobusy, osobními auty i pěšky z Hradce a okolí i několik set návštěvníků. Když bylo v osmdesátých letech zakázáno jezdit auty do lesa, návštěvnost klesala, proto se od roku 1992 pořádají slavnosti v Kajlovci. A tak stanice “Včelí hrad” produkuje v klidu a nerušeně již více jak půl století výborný lesní med. (Zdroj: http://bugy.webnode.cz/news/vceli-hrad/)

3) Hájenka Bleška

4) Mezi Leskovcem a Březovou se modrá značka začíná napojovat na trasu nedokončené železniční trati Opava – Fulnek, která bude turisty doprovázet celým údolím potoka Gručovky až do Lukavce.

misto_napojeni_mapa
Přibližné místo, kde se napojuje nedokončená žel. trať na modrou turistickou značku, zdroj: www.tourmapy.cz

Tento úsek nedostavěné trati měl být součástí trati spojující tehdejší Prusko s Uherskem. Stavba byla prováděna v letech 1873 – 1874. V roce 1874 byla zastavena kvůli následkům hospodářské krize vzniklé krachem na vídeňské burze v květnu 1873. Dodnes jsou viditelné pozůstatky této nedostavěné trasy a turistům se na některých místech v zásecích ve svazích, kudy měla trať vést, nabízí pohodlná procházka s výhledy do údolí potoka Gručovky, nebo návštěva několika propustků (“tunelů”), či prohlédnutí základů pilířů mostu a valy připravené ke stavbě tunelu.

g14v
Vodní mlýn v Leskovci, 8. 4. 2005

5) Soukromý vzácně dochovaný vodní mlýn rodiny Cihlářů v Leskovci, který je neznámou perlou mlynářské techniky.

6) U rozcestí “Na Proutcích” stávala chata Sokolka, která je v součastnosti rozbořená.

7) Dále vede modrá značka kolem Pomníku osvobození, kam na památku každoročně 8. května pořádají Lukavjáci tradiční pochod.

Bohužel v roce 2013 někdo z kamenného pomníku pamětní desky ukradl … Kousek u pomníku se nachází dochovaný pozůstatek ze stavby nedokončené žel. trati – propustek, který lidem z Lukavce posloužil jako úkryt před válkou a chatka “Tunelka”.

7) V Lukavci najdeme od září 2014 nový rozcestník a informační panel věnovaný jak Lukavci, Fulneku ale hlavně také rodákovi Prof. Bohumilu Paterovi. O slavnostním odhalení panelu, životě Bohumila Patera a Lukavci si můžete prohlédnout následující video:

8) V centru Lukavce se nachází bývalý pivovar, hasičská zbrojnice, zahrádka s kamennou mohylou s textem slezské hymny, bývalé fojtství s obchodem se smíšeným zbožím.

lukavec
Pivovarský rybník a soukromé rybníky, zdroj: www.tourmapy.cz

9) Pak už se modrá značka s vedením nedokončené železniční trati rozchází a táhne se dále podél hlavní cesty směrem na Fulnek kolem bývalého pivovarského rybníku s močálem a na opačné straně cesty kolem dalších rybníků, kolem kapličky Nejsvětější Trojice až ke křižovatce s hlavní silnicí Fulnek – Opava.

10) Pokud není zrovna po dešti, je lepší a dobrodružnější (než pokračovat po asfaltové silnici) ze značky sejít a projít se nadějovským lesem. Touto trasou vedla stará cesta do Lukavce.

Můžete zde spatřit starodávný obrázek na stromě a v místě, kde se křižuje cesta a Nadějovský potok je nejstarší kamenný můstek v okolí Lukavce. Cesta dále vede rovně až se znovu u kapličky Nejsvětější Trojice napojí na asfaltovou silnici. Kousek od kapličky se nachází Hájek – bývalý vodní mlýn s rybníkem.

stara_lukavecka
Stará lukavecká cesta, zdroj: www.tourmapy.cz

11) Modrá značka “Paterovy cesty” dále křižuje hlavní silnici Fulnek – Opava a směřuje opět po staré lukavecké cestě až do Fulneku.

12) Modrá značka pokračuje z Fulneku přes Stachovický vrch, do Kletné, kolem přehrady Kletné, lesem až k rozhledně Olšová v Pohoři postavené v roce 2014, jejíž vzhled byl inspirován strážní věží, kterou má město Odry ve znaku. A v Odrách modrá turistická značka z Hradce nad Moravicí končí.

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku