Největší požár v historii a hasičská stříkačka

16. října 1907 se v Lukavci stala tragická událost. Pasáčci krav si rozdělali ohníček na louce za stavením Františka Mikše, č. p. 70, který nechali bez dozoru. Silný vítr ohníček rozfoukal a v nestřeženém okamžiku začala hořet stodola a za chvíli i ono stavení. Vítr roznášel po okolí hořící došky a zapaloval další a další obytné domy a stodoly. I přes veškerou snahu hasičů a občanů se nedařilo požár uhasit. Hustý černý kouř, silný vichr a nedostatečná hasící technika zapříčinily největší katastrofu v Lukavci. Toho dne shořelo 13 stavení a přilehlých hospodářských budov.

hasici02v
Foto: A. Ohnheiser

Na popud této tragédie byla v roce 1908 z prostředků obce zakoupena nová ruční stříkačka, která byla v té době nejmodernější.

Dopad požáru byl natolik velký, že se projednával i v poslanecké sněmovně. Někteří poslanci požadovali pro obec okamžitou pomoc, protože velká část postižených bohužel nebyla proti požáru pojištěna. Z roku 1909 pak máme zprávy, že obětem požáru byla skutečně poskytnuta státní podpora.

(Zdroj: O našem Lukavci, J. a R. Hadaščokovi)

Související odkazy:

Minulost lukaveckých hasičů připomíná stříkačka (2009)

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku