Kaple Nejsvětější Trojice

kaplTroj01vNa  cestě   od  Fulneku  do Lukavce se nachází kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici.
Byla vybudována nejspíše v roce 1705. Nazývá se také Lukavecká nebo Hájecká kaple, podle blízkého Hájeckého mlýna. Tehdejší mlynáři z Hájku (v posledních generacích před válkou rodiny Weber, Till a Berggold) byli zároveň i vlastníky kaple a starali se o ni.

Tato kaple patřila k tzv. čtyřem fulneckým hraničním kaplím, ke kterým patří ještě Švédská kaple na Jelením kopci, Tošovická kaple a kaple u jerlochovické pískovny.

Podle Soupisu všech kaplí, křížů, soch a Božích muk na území fulnecké farnosti existují o kapličce záznamy z roku 1833, 1836, 1860 – 1865. V těchto záznamech se píše, že kaplička stojí nedaleko mlýna v blízkosti silnice na Lukavec na pozemku mlynáře   (Hajkův  mlýn).   Záznam  z  roku 1836 upřesňuje, že šlo
o pozemek hájeckého mlynáře (Haikemühler) Vincenze Werbera. Kaple byla postavena majitelem mlýna v prastarých časech ze zbožných  důvodů.   O  její  udržování   se   staral  vlastník   mlýna
v Hájku.

Legendy o kapli Nejsvětější Trojice

O důvodu postavení kaple jsou známy dvě legendy. V těchto místech kolem potoka se nacházela velká bažina. V jedné válce prchal šlechtic z Děrného před svými pronásledovateli na bílém šimlu a vjel do bažiny, kde utopil koně i sebe. Po vysušení močálu byla na památku strašlivé smrti šlechtice zbudována kaple.

Druhá pověst přináší podobné motivy. Také vypráví o šlechtici, který  jel  ale  z  Opavy  do  Fulneku  a  vpadl do močálu, jichž bylo
v údolí Lukaveckého potoka (dnes Gručovka) bezpočet. Všechny snahy zachránit se vypadaly beznadějně, kůň i rytíř se propadali čím dál hlouběji do snad bezedné bažiny. V nejvyšší nouzi zvolal rytíř vroucně: “Nejsvětější Trojice! Zachraň mne, nebo jsem ztracen!” Tu kůň ucítil pevnou půdu pod nohama, s jezdcem vyjel z močálu a v pořádku jej dovezl do cíle. Později nechal šlechtic, jako výraz vděčnosti, na místě, kde kůň znovu vstoupil na pevnou půdu, zbudovat kapli, jejíž bílé stěny zdobí okolní krajinu.

O slavnosti Nejsvětější Trojice odedávna rádi navštěvovali toto místo zbožní lidé z Fulneku, Děrného i Lukavce. Kaple na Hájku se nachází u silnice, na překrásném místě u lesa, s krásným výhledem na fulnecký zámek. Před několika lety byla zásluhou lukavecké mládeže obnovena a pak zde, pod mírně zamračeným nebem, byla sloužena poutní mše svatá.

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, podle pramen – Kuhlandler Sagenschatz, upravil -jas-; Soupis všech kaplí, křížů, soch a Božích muk nacházejících se na území fulnecké farnosti, včetně údajů, kdo se má starat o jejich udržování, Stanislav Šmeidler, 2006, publikováno ve Vlastivědném sborníku Novojičínska 2008)

Související odkazy:

O kapličce na Wikipedii

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku