Bývalá obecná škola

Historie školní výuky v Lukavci sahá až k reformám císařovny Marie Terezie. Přesto existují doklady, že zde výuka probíhala už dříve – v matrice zemřelých se v zápise z 20. března 1709 uvádí, že byl v Lukavci pohřben Martinus Brussman Ludirector – tedy učitel ve věku 75 let.

skola_ao
Žáci před svou školou, zdroj: Aleš Ohnheiser

Podle kroniky mělo za císařovny Marie Terezie vyučování probíhat dvakrát týdně na různých místech v obci, protože obec nezřídila školní budovu. Tehdy se vyučovalo náboženství, čtení a krasopis.

Školní výuka na stabilním místě má své počátky na začátku 19. století v budově č. p. 83. V roce 1888 se uvádí výnosem c. k. zemského školní rady, že je škola příliš malá a doporučuje se místo přestavby stávající budovy č. p. 83 postavit dle možnosti obce na vhodném místě novou, zákonným nařízením vyhovující školní budovu. Z původní školní budovy na č. p. 83 byla později hospoda, kuželna, následně obchod. V současné době je zde rodinný dům.

skola01m
30. 12. 2004

Se stavbou nové školní budovy na parcele č. 259 a 260 původního majitele Josefa Brosche č. p. 11 se začalo 6. května 1895 kopáním základů a 20. května byl položen základní kámen. Při této příležitosti byl pořízen a uložen dokument o historii obce. Protože bylo dobré počasí, byla stavba už v červenci pod střechou. Budova byla dokončena 20. června 1896 a o týden později zkolaudována. K 1. srpnu 1896 pak byla úředně schválena k výuce. Vyučování začalo řádně 1. září 1896. Celkové náklady na výstavbu školy z původních 9200 zl. nakonec činily 10896 zlatých.

IM000666.JPG
20. 11. 2005

V roce 1926 proběhla oprava zdi u školní zahrady, z části byl postaven nový plot, také došlo k zavedení hromosvodu. Zajímavou událostí pro celou obec bylo zřízení radiostanice ve škole, které proběhlo 24. června 1926 – “Zájem u dětí i občanů byl obrovský. Děti sledovaly s neutuchajícím zájmem zprávy z různých míst a samy často docházely, aby si poslechly různý program.” V listopadu 1931 byla ve škole Moravskoslezskými elektrárnami provedena instalace elektrického osvětlení.

Při osvobozování byla škola, jako jedna z mála budov v obci, silně poškozena a nad dveřmi hlavního vchodu byl dlouho zachovaný granát/mina z minometu. Po válce byla opět obnovena výuka, která však trvala do roku 1978. Příčinou ukončení vyučování v Lukavci byl klesající počet žáků a neúnosné provozní náklady.

Poslední záznam ve školní kronice:

“Ke dni 30. června 1978 ruší se rozhodnutím ONV-odboru školství malotřídní ZDŠ ve Fulneku-Lukavci. Žáci 1. roč. budou převedeni na ZDŠ Rudé armády, ostatní na ZDŠ Česká ul. ve Fulneku. Budova školy bude nadále sloužit jako alokované pracoviště ZDŠ Česká ul. ve Fulneku – budou zde dováženi žáci 3. ročníku. Rovněž se plánuje generální oprava budovy školy, aby tato odpovídala současným požadavkům výchovy a vzdělání naší mladé generace v duchu socialismu.

Dne 30. června 1978
zpracovala a zapsala: Lindovská Olga, řed. školy”

(zdroj: Školní kronika)

Pro školní budovu se hledalo uplatnění. Po jistou dobu sloužila i jako depozitář archivu, zdravotnická poradna pro děti, skautská klubova a byt pro učitelku/ředitelku mateřské školy. Uvažovalo se dokonce o penzionu v souvislosti se sjezdovkou. Nakonec byla školní budova rozhodnutím zastupitelstva města Fulneku prodána do soukromých rukou (kupní smlouva ze dne 28. června 2004) a i přesto budova bývalé školy čeká na své další využití.

(Zdroj: O našem Lukavci, Jan a Radmila Hadaščokovi)

Související odkazy:

Zpráva: Budova školy stojí v Lukavci už 116 let

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku