Kde se co vyřizuje

Fulnecký městský úřad má mj. pro občany Lukavce funkci “pověřeného obecního úřadu” (tzv. dvojková obec), který má ve své kompetenci matriku a stavební úřad. Občané Fulneku a jeho místních částí dále spadají do správního obvodu městského úřadu v Odrách, který má funkci “obce s rozšířenou působností” (tzv. trojková obec), který má ve své kompetenci odbor dopravy, živnostenský úřad, sociální odbor.

FULNEK – obec s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojková obec)

Stavební úřad (odbor stavební řádu, investic a životního prostředí)

Matriční úřad (odbor vnitřních věcí)

ODRY – obec s rozšířenou působností (tzv. trojková obec)

Obec s rozšířenou působností vykonává státní správu v přenesené působnosti ve svém správním obvodu. Jedná se o následující agendy, které občané nejčastěji využívají:

 • evidence obyvatel

 • vydávání cestovních a osobních dokladů

 • řidičských průkazů, technických průkazů, evidence motorových vozidel

 • živnostenské oprávnění

 • výkon činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování

 • sociálně právní ochrana dětí

 • péče o staré a zdravotně postižené občany

 • vodoprávní řízení, oblast odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí

 • státní správa lesů, myslivosti a rybářství

 • oblast dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy (řidičské průkazy, technické průkazy, …)

Odbor sociálních věcí (přídavky, …)

Odbor správní a obecní živnostenský úřad

Odbor životního prostředí (odpadové a vodní hospodářství, ochrana ovzduší, včelařství, myslivost, lesy, …)

Odbor kultury a školství (státní památková péče, …)

(Zdroj: 25. 9. 2013, http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/obce.html; www.odry.cz; www.fulnek.cz )

Další úřady se státní správou s působností pro mj. občany Lukavce

Jedná se o dalších asi 50 úřadů. Jmenujme např. Agentura pro zemědělství a venkov Nový Jičín, Celní úřad pro Moravskoslezský kraj – územní pracoviště Mošnov, Exekutorksý úřad Nový Jičín, Český hydrometeorologický úřad, Okresní soud v Novém Jičíně, Národní památkový ústav v Ostravě, Úřad práce, Zemský archiv v Opavě, …

(Zdroj: 26. 9. 2013, http://urady.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/599352 )

Tipy:

Potřebujete vyřídit – vyhledávání podle zadaného hledaného výrazu a bydliště

Návody občanům k řešení jejich záležitostí na úřadech

1 komentář u „Kde se co vyřizuje“

 1. Dobrý den, moc prosím kontakt na soukromé rybaření u Vás v Lukavci. přeji pěkný den.
  Škarka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku