Oslavy výročí

Výročí 120 let od založení hasičského sboru v Lukavci (1886 – 2006)

Stodvacet listů v knize věků bychom museli obrátit, abychom se vrátili do roku 1886, kdy naší předkové položili základní kámen k organizovanému boji, proti přírodním živlům, jako byla velká voda, oheň a jiné živelní katastrofy ohrožující naše spoluobčany na zdraví, majetku a mnohdy i na životech. Kolik ušlechtilých myšlenek, obětavosti, práce, lidských tragédií, ale i radosti a šťastných okamžiků se skrývá, za stodvacetiletou historií našeho hasičského sboru.

Hasiči jsou obyčejní lidé, kteří se dobrovolně postavili na stráž všech těch, které ohrožují nepředvídaná neštěstí, havárie ale hlavně přírodní živly, jako jsou voda a oheň. Hasič je ochoten podat pomocnou ruku v nesnázích všem a všude. Na těchto základních myšlenkách byl před 120 lety založen i náš hasičský sbor.

(Zdroj: Hasičský hlasatel, 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Lukavci, 2006)

Dne 26. května 2006 se konala valná hromada ke 120. výročí založení SDH v Lukavci. Při této příležitosti bylo předáno několik ocenění členům hasičského sboru. O zpestření slavnostní atmosféry se postarala Anežka Gebauerová hrou na akordeon.

Fotky z oslavy 120. výročí
od založení hasičského sboru v Lukavci
26. května 2006
Výročí 100 let od založení hasičského sboru v Lukavci (1986 – 1936)

“Oslava 100. výročí založení hasičského sboru – v duchu oslav byl pořádán hasičský ples, tradiční končiny s pochováváním basy, kácení máje. Samotná oslava byla zahájena v sobotu 28. června 1985 slavnostní schůzí a v neděli 29. června 1985 jezdily po vesnici historické stříkačky, na kterých vyhrávala dechovka. Náplní programu oslav bylo odhalení pamětní desky na hasičské zbrojnici, výstavka s hasičskou tématikou, průvod vesnicí na hřiště. Na hřišti byl proveden zásah s historickou i soudobou technikou, k tanci a poslechu hrála dechová hudba z Děrného.”

Výročí 50 let od založení hasičského sboru v Lukavci (1886 – 1936)

“Oslava 50. výročí založení hasičského sboru se konala 28. června 1936 (ve stejný den byl odhalen pomník padlým). Ten den se konala slavnostní župní valná hromada v hostinci Jana Ulricha, č. p. 25. Oslavy se zúčastnily i sbory z bílovecké župy včetně německých sborů. Kolem 13:00 hodiny proběhlo požární cvičení lukavského sboru na domě č. p. 81. Následoval slavnostní průvod obcí z dolního konce s tak velkou účastí, která neměla v Lukavci obdoby. Večer se konala v sále Jana Ulricha, č. p. 25 taneční zábava.”

Výročí 40 let od založení hasičského sboru v Lukavci (1886 – 1926)

“Oslava 40. výročí založení hasičského sboru, která se konala 30. května 1926. Oslava byla spojena s župním sjezdem Župní hasičské jednoty bílovecké. Od 10:00 vítal sbor hosty a další sbory, v 11:00 se konala župní valná hromada v hostinci Josefa Patera, č. p. 25. Odpoledne provedl místní sbor poplachové cvičení (u domu č. p. 22), následoval průvod sborů obcí do zahrady Antonína Schenka, č. p. 5. V průvodu bylo asi 190 hasičů. Oslavy se zúčastnily veškeré sbory župy, německé i české sbory z okolí. Po proslovech lukavského starosty sboru a župního starosty J. Juchelky, byly osmi členům předány diplomy. Za doprovodu hudby bylo provedeno cvičení se sekyrkami lukavského a vyškovského sboru. Oslava pokračovala až do večera a byla zakončena taneční zábavou v hostinci Josefa Patera, č. p. 25.”

(Zdroj: O našem Lukavci, J. a R. Hadaščokovi)

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku