Boží muka sv. Františka

IMG_3758
8. 9. 2012

Podle Soupisu všech kaplí, křížů, soch a Božích muk na území fulnecké farnosti existuje záznam z roku 1833 – 1836, podle kterého stojí tato Boží muka na vrchnostenské půdě vedle cesty do Gručovic. Sochu nechal postavit augustiniánský probošt jako tehdejší vlastník pozemku ke cti sv. Františka, co by přímluvce u Boha proti nečasu a nepohodě. Dříve udržoval tuto sochu augustiniánský probošt z Fulneku, ovšem po zrušení kláštera se jí ujala obec.

Záznam z roku 1860 – 1865 upřesňuje umístění Božich muk a to na selském pozemku domu č. 59. Udržuje jej majitel pozemku a byla postavena na příkaz augustiniánského konventu ve Fulneku, aby Bůh skrze přímluvu tohoto svatého ochraňoval pole od krupobití.

(Zdroj: Soupis všech kaplí, křížů, soch a Božích muk nacházejících se na území fulnecké farnosti, včetně údajů, kdo se má starat o jejich udržování, Stanislav Šmeidler, 2006, publikováno ve Vlastivědném sborníku Novojičínska 2008)

Fotky z roku 2005 a 2012

(Foto: R. a J. Hadaščokovi)

Fotky ze svěcení kříže sv. Františka a svatých obrázků

(Zdroj fotek: výstava v rámci oslav 700 let od první písemné zmínky o Lukavci konané dne 22. června 2013)

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku