Poslední okamžiky pivovarského sklepa

Několik let byl pivovarský sklep zařazen do databáze Brownfields Moravskoslezského kraje (tzn. mezi objekty, které hledají své nové využití),

brownfields
Zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz

Posléze podalo město Fulnek žádost o dotaci na realizaci projektu “Demolice bývalého skladu – Lukavec” do 6. kola výzvy pro oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko,

Dne 26. 8. 2014 Výbor Regionální rady  rozhodl o doporučení projektu “Demolice bývalého skladu – Lukavec” s registračním číslem CZ.1.10/2.3.00/06.01683 k financování,

Ve stejném roce projevil potenciální investor zájem o oživení budovy. Po jeho jednáních s odborníky z oblasti stavebnictví a ekonomických propočtech však od záměru ustupuje (2. pol. roku 2014),

Na své 6. schůzi konané dne 9. 2. 2015 rozhodla Rada Města Fulnek po projednání:
– uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt “Demolice bývalého skladu – Lukavec“,
– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem “Demolice bývalého skladu – Lukavec“ a jmenovat komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek,

Na své 9. schůzi konané dne 9. 3. 2015 rozhodla Rada Města Fulneku po projednání:
– o vyloučení uchazeče Pavel Klapetek Zemní práce – strojní doprava, se sídlem Josefská 19, Opava, PSČ 74706 IČ: 633 01 857 z účasti na zadávacím řízení VZ malého rozsahu „Demolice bývalého skladu – Lukavec“,
že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Demolice bývalého skladu – Lukavec“ předložila firma TALPA – RPF, s.r.o., Holvekova 645/36, Ostrava – Kunčičky, PSČ 718 00, IČ: 646 15 391, s nabídkovou cenou 1.216.161,26 Kč bez DPH (1.471.555,14 Kč vč. DPH) a uzavřít smlouvu o dílo s tímto uchazečem.

Následovalo uzavření smlouvy o dílo

Na počátku 16. týdne roku 2015 (polovina dubna) začaly demoliční práce.

Rada města Fulneku na své 23. řádné schůzi konané dne 10. 8. 2015 rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79/2015/OIŽP na akci: „Demolice bývalého skladu – Lukavec“ s firmou TALPA – RPF, s.r.o., Holvekova 645/36, Ostrava – Kunčičky, PSČ 718 00, IČ: 646 15 391
(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 9/2015) 
Fotky z demolice pivovarského sklepa,
16. dubna 2015 a 23. dubna 2015
 Fotky z demolice pivovarského sklepa, 1. května 2015
Fotky z demolice pivovarského sklepa, 20. července 2015
Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 10/2015
Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 10/2015

 

Související články:

AKTUALIZOVÁNO: Osud „stařečka“ pod kostelem

Osud „stařečka“ pod kostelem

Pivovarské sklepy

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku