Český červený kříž, místní spolek Lukavec

O spolku Československý červený kříž v Lukavci existuje v kronikách jediná zmínka a to v roce 1960 při sestaveném přehledu existujících spolků jako ostatních složek Národní fronty v Lukavci.

Podporování aktivit Červeného kříže je doloženo už v roce 1916, kdy v týdnu Červeného kříže (od 1. do 7. května) byly v Lukavci provedeny sbírky mezi občany na pomoc ve válečném období.

Rok založení spolku v Lukavci není znám, neboť ani centrála Českého červeného kříže v Novém Jičíně těmito informacemi nedisponuje.

Spolek však fungoval ještě před rokem 1955, kdy byl pokladníkem Emil Brož, č. p. 108. Od doby založení nebyl Československý červený kříž v Lukavci zrušen, ale nějakou dobu nefungoval. V roce 1988 převzala předsednictví Marie Augustinová, č. p. 107 a od té doby začal ČČK zase ožívat – spolek vypomáhal nejen při konání různých akcí ostatních organizací v Lukavci, ale pořádal i své vlastní, jednalo se o výstavky ručních prací, bazary ošacení, dětský maškarní ples, vánoční besídky, slet čarodějnic, dětský den, velikonoční výstavky ručních výrobků členek i nečlenek. V roce 2002 převzala předsednictví Zdenka Ohnheiserová, č. p. 105. V sobotu 1. prosince 2007 se pod jejím vedením v Lukavci uskutečnilo první setkání v rámci volnočasové aktivity s názvem Chvilky pro šikulky, jehož náplní byla výroba adventních věnců.

Spolek měl v různých letech různý počet členů. V minulosti měl až 60 členů a v současné době (2012) jich má 30. V březnu roku 2012 došlo ke změně vedení ČČK v Lukavci a předsedkyní se stala Ivana Sokolová.

Související odkazy:

Pomoc dětem zasaženým válkou na Ukrajině
Výzva pro zapojení do projektu
Velikonoční výstavky
Vánoční besídky s výstavkou
Letní putování k prameni Gručovky
(2016)

 

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku