Pozemková kniha – Gruntovní kniha pro Lukavec 1707 – 1796

Tato gruntovní kniha byla založena, jak se dozvídáme z krásně vyvedené úvodní strany dne 25. ledna 1707. Úvodní text v překladu zní: „Gruntovní kniha obce Lukavec se souhlasem a svolením velebného a veleváženého pána pana Augustina Andrease Schmidta, řeholního kanovníka Lateránského řádu sv. Augustina, infulovaného probošta a preláta slavného kláštera Nejsvětější Trojice ve Fulneku mnou Eustachiem Ernestem Wagnerem, z výše uvedené slavné kanonie, představeným hejtmanem za fojta Jana Wolného, purkmistra Pettera Brosche a dalšími podle práva, založena byla 25. ledna 1707.“

Burgermeister
1707 Petter Brož (691)
1707 Petter Brosch, 1709 (309), 1710 (213)
1711 Georg Krtzmarž (655)
1713 Júra Kižmaž (365, 395, 610)
1713 Georg Kiržmařz (285, 469), 1714 (131, 233)
1715 Georg Krtzmařz (116), 1717 (459)
1718 Georg Kiřzmařz (489)
1719 Jura Kižmařz (264)
1720 Georg Krtzmarz (287, 625), Jura Kicžmarz (408)
1721 Jann Parack (97, 559), 1722 (633)
1723 Georg Parack (63)
1724 Jann Parakh (420)
1725 Jan Parack (379)
1726 Jan Parack (167)
1726 Jann Parack (323), 1727 (410, 665)
1729 Mathes Brosch (388), 1730 (433)
1730 Philipp Dulansky (480, 496, 627), 1733 (337), 1736 (315), 1739 (238)
1740 Philipp Dulansky (139, 474, 499, 643)
1742 Martin Dulansky (102), 1744 (481), 1745 (122), 1746 (184, 463), 1747 (221, 325)
1749 Philip Dulansky (84, 492), 1750 (173), 1753 (592, 614, 629, 635)
1753 Thomas Brosch (224, 435), 1755 (478), 1756 (413), 1761 (176), 1763 (70, 269), 1765 (208)
1767 Thomas Bross (147)
1770 AmtsKanzley (273), 1774 (332)

Fojt
1707 Jan Wolny (576)
1709 Jan(n) Wolny (309), 1710 (213), 1713 (285), 1714 (131, 233), 1715, 1717
1718 Jann Wolni (116), 1719 (264), 1720 (287), 1721 (97, 246), 1724 (420)
1726 Jann Wolni (167)
1727 Georg Wolny (410), 1729 (388), Jura 1730 (433), 1733 (337), 1736 (315), 1739 (238) Júra Wolny (357), 1740 (139)
1742 Georg Wolny (102), 1744 (349), 1745 (476), 1746 (184), 1747 (221)
1749 Georg Wolny (84), 1750 (173), 1753 (224), 1755 (478), 1756 (413)
1763 bez fojta (329, 351, 381, 390, 484)
1764 Georg Wolny (538)
1767 bez fojta (403, 449)
1767 Joseph Wolny (147)
1776

Zajímavosti:
1711 Mathes Frantz Breyer
1714 zmiňuje se BWB bez jména (285); Carolo Weldamon (701)
1717 Czerzenetz (459)
1736 uvádí se Schulmeister, Binder (bednář), Leinwandmachen (lněná plátno…) (400)
1740 Nadiegow (473), Joseph Seydler Lucker Schaffer (474)
1741 Anton Frantz Breyer (422)
1742 se uvádí v Lukavci kovář (103) a Joseph Dubowsky jako Brandtweinbrenner
1743 zmiňuje se „auf Kopaninka“, hrušeň „zibulka“ a „na Matzkowem“
1746 syn Paula Dulanského Simon uváděn jako kyrysník (Curahsir Reiter) (462), Anton Frantz Breyer, Joseph Dubowsky BWB
1747 Jacob Kaluzia kovář (222), Anton Frantz Breyer, Jager Ignatz Slesackh
1755 Anton Frantz Breyer (479), Mathes Brussman Binder (479, a 1776 504, a 1753 592)
1760 se 17.10. uvádí česky „pod svatú Annú“ (106)
1761 Jacob Banheüer Brandtwinnbrenner, Karl Rotter Bräuermeister (178)
1762 válečná léta (299)
1763 Stifts Amtmann Johann Ulrich, Philip Kiržmarz in Türn und gewesten Schaffer in Luck, Jacob Banheüer BWB (270),
1763 johann Gabriel Ulrich (329)
1763? český text o chlívu (527)
1765 Amtmann Ulrich (208)
1767 Jacob Kaluza Schmied, Jacob Banheüergnosten Brenner in Luck (147) i 1770 (190)
1770 „nad Panskim Rybnickem“, „pod Mlynsku“,“hanuska“, „odpozahy“, „grossen Wald“ (272)
1772 Karl Rother Brauermeister (371), Anton Banhauer BWB (372), Anton Banheuer BWB (552)
1774 Jacub Banhauer jako Brandtweinbrenner (110)/1770 Anton Banheüer BWB (274)!!!
1776 Jacob Kaluzia Schmied (257), Frantz Kristin Windmüller (258), Karl Rotter Bräuermeister, Fabian Sokoll Schaffer, Anton Banheüer Brandtweinbrenner (258)
Několikrát se uvádí dluhy vůči zednickému mistru z Děrného (tedy asi v Lukavci nebyl) (157)

Záznamy:

4 Gebauer Jakob 1725
5 Gebauer Andres kupuje grunt (od kláštera) 1753
6
7
8 Úvodní strana
9

Sedlácký grunt (č.p. 7)
10 Jan Kaukol 1709, Jan Srubek 1710
13 Jackob Gebauer 1718
18 Andres Gebauer 1755
23

Sedlácký grunt (č.p. 10)
24 Mathes Dulansky 1709, Martin Dulansky 1721
28 Mathes Dulansky 1746
37

Sedlácký grunt (č.p. 11)
38 Matuss Krčzmařz 1709
39 Wallentin Krčzmařz 1734
44 Joseph Kržmařz 1768
47

Sedlácký grunt (č.p. 12)
48 Greger Dulansky 1709
49 Philip Dulansky 1721
52 Simon Dulansky 1767
56

Sedlácký grunt (č.p. 13)
57 Jan Brussman 1709, Wentzel Brussman 1710
62 Frantz Seydler 1723
69 Anton Seydler 1763
71 Andreas Frana 1792 č.p. 13
74

Půlsedlácký grunt (č.p. 14)
77 Jakob Drahoss (Kuba), Georg Drahoss 1710
79 Martin Baar (Bahr) (ze Staré Vsi) 1718
83 Mathes Dulansky 1749
92

Sedlácký grunt (č.p. 17)
93 Jan Kuntz 1709
94 Vitek Kauckol 1715
96 Jan Sokol 1721
102 Lorentz Sokol 1742
108 Andres Sockol 1760
113

Sedlácký grunt (č.p. 57)
114 Mathes Srubek 1709
115 Andres Stefka 1715
120 Anton Stefka 1745
127

Sedlácký grunt (č.p. 58)
129 Luckass Haynik 1709
130 Paul Heynik 1714
133 Bortel (Bartoss) Stefka 1717
138 Wentzel Heynik 1740
146 Martin Heynick 1767
159

Sedlácký grunt (č.p. 59)
160 Paul Drahoss 1709
161 Jann Budich (Pudich) 1715
166 Georg (Jura) Krtzmarz 1726
171 Jann Pudich 1750
175 Frantz Brosch 1761
179

Sedlácký grunt (č.p. 61)
180 Jan Parack 1709
181 Mathes Parack 1746
189 Jann Schindler 1770 č.p. 61
194 (od 1784 jako Johann)
196

Fojtství (č.p. 62)
197 Jann Wollni fojt (Richter) 1709
200 Georg Wolni fojt 1727
207 Joseph Wollny fojt 1765
211

Sedlácký grunt (č.p. 70)
212 Witek Dulansky, Adam Fleischer 1710
215 Andres Dulansky 1715
219 Jan Micksch 1742 (půlsedlácký grunt)
221 Andres Dulansky 1747
224 Lorentz Micksch 1753
229

Sedlácký grunt (č.p. 2)
231 Petter Brož 1709
232 Mathes Bross (Brož) 1714
236 Thomas Brosch 1739
241

Sedlácký grunt (č.p. 3)
242 Georg Kržmařz 1709
246 Martin Krtžmařz 1721
249 Lorentz Kiržmařz 1750
255 Valentin Blaheta 1776 č.p. 3
259

Sedlácký grunt (č.p. 4)
261 Fridrich Bayer 1709
262 Martin Dulansky 1719
268 Michael Suckup 1763
272 Augustin Kiržmarž 1770
282

Sedlácký grunt (č.p. 5)
283 Luckass Waniura, Jackob (Kuba) Waniura 1713
287 Martin Barnardt 1720
291 Joseph Barnardt 1746
293 Philipp Brussman 1749 jako Ruinirt und verwüsten Bauerguth
298 Frantz Kirmarž 1762
306

č.p.21
309 Kasper (Kaspar) Dulansky 1709, Thomas Kauckol pod Skalkú 1709
314 Andres Kaukol 1736 (chalupu) (jabloň, hrušeň a švestky)
317 Georg Falheüer domkář 1777
318

Garten č.p. 22
321 Wentzel Wolff 1709
322 Joseph Wilcžek 1726
325 Augustin Kržmarz 1747 (krásně čitelné)
329 Mathes Brosch 1763
331 Thomas Steffka 1774
ostatní za abecedním rejstříkem

Garten č.p. 23
333 Georg Brussman 1709
335 Wentzel Beyer 1733
340 Martin Beyer 1772
342

(domkář č.p. 24)
344 Vitek Kaukol 1709
345 Jan Kuntz 1715
346 Thoma Kauckol 1716 (chalup)
348 Walentin Haykenwalder 1744 (Hütte)(zmiňuje se postižený syn Thoma Kauckola)
350 Thomas Sockol 1763
353

č.p. 26
355 Phillipp Brussman 1709
357 Thomass Brussman 1739 (chalupu)
359 Walentin Wanjura 1772 (popsány roboty)
361

č.p. 55
364 Wentzel Sokol, Lorentz Sokol 1713 (Heisel)
367 Wentzel Sockol 1743 (Hütte)
370 Peter Sokol 1772
376

Domkář
378 Martin Bacž 1709, Andres Wanjúra 1725
381 Thomas Wanjura 1763
385

Domkář č.p 73
387 Matuss Dulansky 1709, Mathes Dulansky 1729
390 Jann Dulansky 1763
391 Simon Sukupp 1778
392

Domkář
394 Jan Bielik, Wentzel Bielik 1713
397 Lorentz Heynick 1733
399 Jacob Kuntz 1736
403 Fabian Heinick 1767
405

Domkář
406 Martin Sokol 1709
407 Jackub Wülisch (Willish) 1720
409 Augustin Schündler 1727
412 Anton Schindler 1756
415

Domkář č.p. 60
418 Matuss Dulansky, Paul Wolni 1709
419 Lorentz Wollny 1724
422 Mathes Brosch 1741
423 Augustin Kuckol 1746
426 Bernard Kuckol 1774
430

Chalupa č.p 37
432 Georg Suckup 1709
433 Frantz Kürtzmarž 1730
434 Joseph Kiržmarž 1753
435 Augustin Brussman 1754
442 Franz Rotter domkář 1779
443

Hütte č.p. 50
445 Martin Srubek(přeškrtnuto), Anton Brussmann 1718
448 Mathes Brussman 1767
454 Mathes Dulansky 1776
455

Heisel
458 Jan Jurecžka 1709
459 Paul Dulansky 1717
462 Jan Brosch 1746
464

466 Pawel Wolni

zahrada (č.p. 18)
468 Matuss Haynik 1709, Georg (Júra) Suckup 1713
472 Jan Suckup 1740
475 Augustin Kuckol 1745
478 Anton Wanjura 1755
537 (Nikolas Parak), Anton Wanjura 1757, Fabian Hon 1764
542

545 Jacob Kalussa Testament
549

chalupa
480 Wawra Waniura, Jan Wannura 1730
481 Peter Böhm 1744
484 Lorentz Brussman 1763
486

chalupa
488 Georg Dulansky 1709
489 Frantz Sokol 1718
491 Frantz Sockol 1749
492

chalupa č.p. 40
494 Thoma Kaukol 1709
496 Andres Kaukol 1730
498 Caspar Kauckol 1740
502 Andres Kukol 1772
506

chalupa č.p. 75
507 Georg (Jura) Brussman 1709
508 Jackob Wanura 1720
510 Greger Wollny 1732
514 Anton Kloss 1763
515 Thomas Brussmann
516

chalupa
519 Georg Jureczka 1709
520 Martin Jureczka 1734
522 Joseph Seydler 1749
525 Lorentz Gebauer 1763
529

chalupa
530 Pawel Parakh 1709, Bartoss Parack 1720
533 Joseph Parack 1763
534

chalupa č.p. 56
551 Jura Dulansky, Thomas Dulansky 1735
552 Simon Wanjura 1772
556

Hütte č.p. ?35
559 Simon Waniura 1709, Jackob Wanjura 1721
561 Wentzel Miczulek (Miczulka) 1755
563 Lorenz Bucžekh 1772
565

Heisel č.p. 32
567 Andres Budig, Paul Willish 1717
569 Augustin Schindler 1745
571 Thomas Starsisky (Strarzitzky) 1775
573

chalupa č.p. 30
575 Greger Brussman, Lucass Brusman 1707
577 Jackob Brussman 1718
579 Jann Schindler 1736
583 Georg Schindler 1779
584

Häusel č.p. 28
587 Martin Dulansky 1711
590 Fabian Brussman 1744 + zahrada pod mlnářovou zahradou vedle potoka podél panského hruškového sadu
592 Frantz Dulansky 1753
595 Bernard Dulansky 1777
597

chalupa
599 Simon Schindler 1709
601 Georg Schindler 1736
603 Jann Schindler 1764
606

chalupa č.p. 33
609 Casper Krcžmarž, Symon Bacz (Batsch) 1713
611 Jann Kauckol Untern Waldt 1720
613 Joseph Wanjura 1753
616 Georg Wanjura 1779
617

chalupa č.p. 29
619 Wentzel Brussman, Georg Brussman 1732
621 Jacob Brussman 1763
622 florian Dulansky 1777

chalupa
625 Jackob Williss, Wentzel Kauckol 1720
626 Frantz Brussman 1730
628 Jann Brussman 1753
630

chalupa č.p. 36
633 Vitek Brussman, Frantz Brussman 1722
635 Frantz Brussman 1753
637 Andreas Brussman 1779
638

hütte
641 Georg Kauckol 1717 (staví?)
642 Joseph Drahosch 1740
644

č.p. 54
647 Pawel Parack auf de neuen Haysl, Andres Brussman 1717
648 Caspar Wilczek 1738
650 Walentin Brussman 1749
652 Joann Brussman 1779
653

č.p. 20
655 Wentzel Kuckol 1711
656 Petter Suckup 1717
658 Lorentz Drahosch 1746
661 Lorenz Drahosch 1777

chalupa č.p. 67
663 Bartoss Dulansky 1717
664 Wentzel David 1727
667 Paul Ludwik 1777
668

chalupa
671 Paul Dulansky 1718 (po Nickolaus Kauckol)
673

chalupa
674 Jan Parack 1720 (po Jann Kauckol)
675 Georg Kauckol 1736
677 Fabian Dressler 1753
680

půlsedlácký grunt
683 Michel Böhm 1718 (po Georg Drahoss)
685 Joseph Böhm 1750 (výminek u mlýna)
687

Mlýn dvouchodý (č.p. 71)
689 Johan Böhm, Michel Böhm 1707
695 Joseph Böhm 1750
700

701 Greger Böhm 1714 (staví si?)
702 BWB in Luckh
703

706-718 Rejstřík
717 záznamy Thomas Stefka
719-737 Rejstřík

Poznámka: ve starých textech se často zaměňovala některá písmena – např. B/P Barak/Parak, Bauer/Pauer
č.p. v závorce vychází z jiného zdroje (urbář), bez závorky přímo z této knihy

Zdroje: Zemský archiv Opava, Velkostatek Pustějov, inv. č. 293, sig. A26-9

Zpracováno k 29. 11. 2014 [737/737]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *