Duben 2015

– 20. dubna 2015 byl zveřejněn 2. lukavecký dotazník tentokrát na téma týkající se zklidnění dopravy v Lukavci na silnici vedoucí z Fulneku do Bílovce

– na počátku 16. týdne roku 2015 (polovina dubna) začaly demoliční práce bývalého pivovarského sklepa vedle schodů do kostela

Informace z dubnového Fulneckého zpravodaje:

Rada města Fulneku po projednání na své 9. schůzi konané dne 9. 3. 2015 rozhodla:

– o vyloučení uchazeče Pavel Klapetek Zemní práce – strojní
doprava, se sídlem Josefská 19, Opava, PSČ 747 06 IČ: 633 01
857 z účasti na zadávacím řízení VZ malého rozsahu „Demolice
bývalého skladu – Lukavec“
– že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Demolice bývalého skladu – Lukavec“ předložila firma TALPA – RPF, s.r.o., Holvekova 645/36, Ostrava – Kunčičky, PSČ 718 00, IČ: 646 15 391, s nabídkovou cenou 1.216.161,26 Kč bez DPH (1.471.555,14 Kč vč. DPH) a uzavřít smlouvu o dílo s tímto uchazečem

– 7. dubna 2015 navštívil www.lukavec.info rekordní počet návštěvníků v historii stránek tj. 159

– 5. dubna 2015 poprvé navštívilo stránky www.lukavec.info více než 100 návštěvníků tj. 128

– v neděli 5. dubna 2015 se konal tradiční zvyk Jízda kolem osení, začátek byl ve 13:00 hodin

– v salónku místního Pohostinství U Jindřicha byla od 13:00 do 17:00 hodin prodejní Velikonoční výstavka i s dílničkami pro děti

velik_2015

– na Zelený čtvrtek až do Bílé soboty nahradily v Lukavci zvony „klapotáři“. Jde o fyzicky náročnou činnost, proto ji mnohdy zvládají jen ti nejvytrvalejší a nejsilnější chlapci z Lukavce.

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

DSC00185

– televize natáčí průběh Velikonoc v Lukavci z hlediska udržovaných zvyků

Novinky na stránkách:

– 30. 4. 2015 se povedlo nainstalování prohlížeče fotek

– aktualizovaná stránka o pivovarském skladu vzhledem k jeho smutnému konci… levé menu – Památky => Pivovar => Poslední okamžiky pivovarského sklepa

zápis z veřejné schůze z 10. 3. 2015

–  článek sestavený ze svědectví paní Terezie Johnové, která prožila osvobozování Lukavce

– 2. lukavecký dotazník na téma Zklidnění dopravy v Lukavci

– shrnutí posledních okamžiků bývalého pivovarského sklepa vedle schodů do kostela

– nalezení informace o nejstarších obyvatelích Lukavce – Jan Kyjovec byl zřejmě jedním z prvních lukavských knězů

– shrnutí o tom, co se všechno o lukavské Jízdě kolem osení v roce 2015 psalo, vysílalo, nafotilo, …

– průběh Jízdy kolem osení v roce 1826

poděkování klapotářům