Článek: Mařenu a Mařáka vynesli v Lukavci u Fulneku na Novojičínsku

Smrt, neboli v této části Slezska Mařenu a Mařáka, vynesli v Lukavci u Fulneku na Novojičínsku na Smrtnou neděli. Udržujeme staré jarní obyčeje až po jízdu v osení za dva týdny, řekl agentuře Mediafax organizátor, lukavecký kostelník, hrobník a fulnecký zastupitel Václav David (KDU-ČSL).

„Jde o starodávný slezský zvyk, který už naši praprapředkové, dědové a babičky udržovali a který se v některých částech Slezska žije dodnes. Zimy byly tenkrát dlouhé a mrazivé se spoustou sněhu, a proto vesničané s radostí vítali jaro. V týdnu před Smrtnou nedělí se již v hloučcích šuškalo a domlouvalo. Také se slídilo po dvorech, špehovalo přes vrata, kdeže se strojí Mařena a Mařák.“

„To bylo radosti, když se podařilo vypátrat, kde se maškary strojí. Na Smrtnou neděli, týden před Květnou a 14 dnů před velikonoční nedělí, odpoledne byla v místním kostele modlitba křížové cesty. Děti se už nemohly dočkat konce a utíkaly z kopce honem pro maškary. Stařenky ještě za nimi volaly: ‚Ni abystě nám s tu Mařenu a Mařákem utěkli, počkajtě na nás, vy draci!‘ Než stařenky se stařečky sešli od kostela do dědiny, synci už s Mařákem šli na námluvy k Mařeně, čili na místo, kde se Mařena strojí.“

„Když přišli synci s Mařákem, voláním přinutili děvčata, aby vyšla s Mařenou před vrata, kde za jásotu si ti dva dali pusu a šli na dolní konec. Na prostranství před domem č. 5, došlo k seskupení, synci s Mařákem, děvčata s Mařenou, a vyšlo se přes vesnici s řádným pokřikem na horní konec. Synci se snažili překřičet děvčata, a to pak byla pořádná vřava. Synci volali Mařáku, Mařáku, dej do fajfky tabáku a z fajfky do šátku. Děvčata halekala Mařeno, Mařeno krásná, kde jsi husy pásla, pod kopečkem mravenečku, tam jsem se napásla,“ vyprávěl David.

Asi padesát ze čtyř set obyvatel Lukavce po šesti letech se rozdělilo na synky a děvčata, i když byli mezi nimi dospělí. Když donesli na konec Lukavce Mařenu a Mařáka, odstrojili je, šaty schovali na příště a slámu spálili, vzali dva smrčky a nazdobili je. Pak je odnesli opačným směrem na místo odkud vyšli za zpěvu: „Smrt jsme odnesli, máj jsme přinesli, svatý Jiří vstává, zemi odmykává, aby tráva rostla, travička zelená, růžička červená a fiala modrá.“

Autor: Zdeněk Figura

(Zdroj:http://www.mediafax.cz/regiony/2844474-Marenu-a-Maraka-vynesli-v-Lukavci-u-Fulneku-na-Novojicinsku,Zdeněk Figura)