Třetihorní zkameněliny u Gručovky

V roce 1935 publikoval v pražském časopise Lotos fulnecký Dr. Egon Oppl německý článek „Příspěvky k poznání miocénu v Nízkém Jeseníku a okolí Brna“, ve kterém uvádí nálezy zkamenělin v „Lucker Bach“ tedy v Gručovce.
Nešlo sice o nálezy přímo v Lukavci, přesto, protože se jedná o blízké okolí, jde o zajímavost, kterou zde uvádíme.
V části „Některá dosud neznámá naleziště v Nízkém Jeseníku“ Dr. Oppl uvádí potvrzení už dřívějších výzkumů na Gručovce, a to nálezy v roce 1933 při překládání vodovodu k restauraci na Slezské ve Fulneku, při rozšiřování koupaliště a pak také v místě, kde do Gručovky ústí potok Salaš.
V těchto místech potvrdil nálezy vice než 37 druhů zkamenělin.

Zdroj: http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/Lotos_83_0002-0010.pdf