Historie: Silnice Skřipov-Děrné

Opět nový malý střípek k historii – odedávna existovala cesta – spojení od Skřipova přes Požahu a Nové Dvory na Děrné a Fulnek. Byla zanesena už na mapě prvního vojenského mapování z 80. let 18. století, snad už z roku 1763.

Nejspíše ale nebyla udržovaná a tedy v ne příliš dobrém stavu. Pravděpodobně proto se o ní jednalo na zasedání Slezského zemského sněmu (v podstatě parlament pro rakouské Slezsko sídlící v Opavě) v roce 1873. Sněm 8. prosince 1873 rozhodl, že uvedenou cestu (uvedeno z Opavy přes Chvalíkovice, Jakubčovice, Skřipov, Požahu, Děrné do Fulneku) od obcí převezme a změní ji na okresní silnici (okres Bílovec).

Tyto aktivity snad souvisejí s předpokládným rostoucím významem obcí v okolí tehdy budované železniční tratě z Opavy do Trenčína přes Skřipov, Lukavec, Děrné a Fulnek, ke schválení ovšem došlo v době, kdy už vrcholila ekonomická krize po krachu na burze v květnu 1873 a jen několik týdnů před definitivním ukončením prací na trati v úseku Opava Fulnek (15. ledna 1874).

Zdroj:

Beschlüsse des Schlesischen Landtages, Selbstverlag des schlesischen Landesausschusses, 1902, Svazek 1, str. 160 a

http://www.nedostavenatrat.estranky.cz/clanky/historie_2.html