2007 – 2008

Vodovodní přivaděč Jílovec – Bravinné – Lukavec

– celková hodnota díla: 35 762 062,- Kč,
z toho dotace: 21 403 800,- Kč

Slavnostní přestřižení pásky "vodovodu",  22. 12. 2008, zdroj: Česká televizeVodovod, zdroj: Česká televize

(Zdroj fotografií: Česká televize, vlastní)