Historie: Jakou si pořídíme jubilejní památku? (1888)

Další drobné detaily o životě Lukavce se dozvídáme ze zajímavého článku v Opavském týdenníku z listopadu 1888. Jubileem, kvůli kterému vznikl, bylo bezesporu výročí 40 let od nástupu Františka Josefa I. na císařský trůn, ke kterému došlo 2. prosince revolučního roku 1848 v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Z Lukavce 5. listopadu.  (Jakou  si  pořídíme  jubilejní památku?) O věci této uvažuje se již delší dobu téměř v každé pokročilejší vesnici. Jenom že namnoze pro veliké to rozmýšlení a neshodu o způsobu, nedojde k uskutečnění věci. Někde se pomýšlí na zakládání školek na stromky ovocné neb vysazování stromořadí, avšak kde to již provedeno není, jestli letošní tuhá zima neuleví sotva k tomu dojde. A do jara se mnoho z hlavy vykouří, k tomu tratí pak památky takové mezi lidem na svém významu nejsou-li pořízeny v dobu ku kteréž se vztahují. U nás pomýšlí se mimo vysázení stromořadí lipového před školou na jiný ještě spůsob oslavy jubilea, řídké této události důstojný. V určený pro oslavu den má býti uspořádána zábava, u nás první toho druhu, jejíž výtěžek připadne místním knihovnám, školní a občanské, aby tyto mohly dle jevící se potřeby rozmnoženy býti a takto zaopatřením četby pro lid zvláště hospodářských a politických časopisů položen byl základ k pokroku a vzdělání lidu dle časových požadavků. Určena jest k tomu neděle 18. t. m. a nadíváme se, bude-li nám počasí přáti, četného účastenství i z okolí. Mezi jiným bude odpoledne ve chrámu Páně slavné „Te Deum“ a požehnání a večer zábava v hostinci, ku kteréž se dějí pilné přípravy. Na pořádku bude zpěv, hudba – za přispění osvědčených sil – a četné komické výstupy. Na to bude taneční zábava. Doufáme, že vzpružení, jež působí u nás zvěst o zábavě i oslavě jubilea neutuchne, ale že se konečně probereme k vydatnějšímu životu. A tomu „Na zdar!“

Zdroj: Opavský týdenník, 10.11.1888, Příloha k Opavskému týdenníku č. 88 (1215), roč. 19