Článek: Setkání Lukavců

Volební obvod č. 67 – Nový Jičín
senátor Milan Bureš
Po povodních, které zasáhly naši zemi koncem 90. let, se navzájem sblížily stejně postižené obce, nacházející se v různých koutech naší vlasti. Vedle problémů s velkou vodou je spojuje také jejich jméno: Lukavec. Výměna zkušeností a společné problémy vyústily v několik setkání. První setkání občanů Lukavců se konalo v roce 2003 v Lukavci u Lovosic, následovalo v roce 2004 setkání v Lukavci u Pacova a letos se obce sešly 25. června v Lukavci u Fulneku. Na setkání se na Moravě připravovali všichni: již dlouho před termínem setkání se v Lukavci uklízelo, sportovci opravovali lavičky a stoly na hřišti, myslivci opatřili svoji chatu novým nátěrem a ani hasiči nezůstali s úklidem pozadu. Každý si upravil okolí svého domu, místní mládež natřela oplocení zahrádky u pošty. Pořadatelé zatím sestavovali program setkání a vymýšleli různá překvapení. Prvních 64 hostů v čele s paní starostkou Kazdovou přijelo z Lukavce u Hořic. Na hřišti vyhrává Fulnecká kapela a disco pana Černého, k prohlídce a projížďce jsou připraveni autoveteráni pod dohledem pana Bedřicha Johna, všude voní koláčky a uzené klobásy. Z Lukavce u Pacova doráží  starosta Kubec se svými  34 spoluobčany, z Lukavce u Lovosic starosta Hlaváček a dalších 54 hostů. Atraktivnost setkání jistě potvrzuje i to, že z nejmenšího Lukavce u Hořic přijela celá jedna třetina obyvatel. Slavnostního zahájení se zúčastnil vedle jiných i senátor Milan Bureš. V programu vystupují postupně členové tanečního kroužku z Fulneku, děti MŠ Lukavec a místní mládež pod vedením pana Václava Davida. Hraje se fotbalový turnaj, soutěží hasiči, je možno si prohlédnout automobilové veterány, poslechnout minirecitál vítězky celostátního kola ve hře na akordeon Anežky Gebauerové z Lukavce u Fulneku nebo obdivovat požární zásah se stříkačkou z roku 1908. Vyvrcholením dne byla soutěž „O nejsilnější Lukavec“, kde se za mohutného povzbuzování soutěžilo v přetahování lanem. Jak dopadly jednotlivé soutěže, není důležité. Podstatné je, že se dále prohloubily přátelské vztahy mezi „lukavčáky“. Setkání skončilo slibem, že za rok se setkání uskuteční opět, tentokrát v Lukavci u Hořic.

(Zdroj: Časopis Senát 4/2005, http://www.senat.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/new/web/casopis.sqw?CID=605)