Článek: III. setkání Lukavců

Setkání Lukavců předcházely neblaze známé povodně, kdy byl nejprve v roce 1997 zaplaven náš Lukavec u Fulneku, a o pár let později Lukavec u Lovosic. Jelikož se vesnice navzájem v těžkých chvílích sblížily, konalo se první setkání Lukavců v roce 2003 v Lukavci u Lovosic. Následovalo v roce 2004 setkání v Lukavci u Pacova a letos tato akce připadla na Lukavec u Fulneku.

A tak se již dlouho před termínem setkání, který byl stanoven na sobotu 25. 6. 2005, v Lukavci uklízelo, sportovci opravovali lavičky a stoly na hřišti TJ, myslivci opatřili svoji chatu novým nátěrem a hasiči s úklidem hasičárny nezůstali pozadu. Také ostatní občané připravovali okolí svých domů na setkání s přáteli. Místní mládež natřela oplocení zahrádky u pošty. Pořadatelé zatím sestavovali program setkání a vymýšleli různá překvapení pro hosty z Lukavců.

V pátek večer přijeli první hosté z Lukavce u Hořic. Den „D“ pro občany Lukavce je tady. Na hřišti vyhrává Fulnecká kapela a disco pana Černého, k prohlídce a projížďce jsou připraveni autoveteráni pod dohledem pana Bedřicha Johna, všude voní koláčky a uzené klobásy. Hosté přijíždějí. Z Lukavce u Pacova přijel pan starosta Kubec a 34 občanů, z Lukavce u Lovosic přijel pan starosta Hlaváček a 54 hostů a z Lukavce u Hořic k nám zavítala paní starostka Kazdová a 63 hostů. Je to paradox, ale z nejmenšího Lukavce u Hořic přijela celá 1/3 obyvatel.

Za účasti vzácného hosta, pana senátora Bureše, je setkání slavnostně zahájeno. Setkání zdraví nejprve pan Aleš Ohnheiser z Lukavce u Fulneku a vítá všechny hosty i domácí. Následují zdravice starostů Lukavců, pana senátora a starosty Fulneku pana Ing. Josefa Dubce. Závěrečné slovo patří největšímu sponzoru setkání, spolumajiteli a řediteli firmy NC-line, panu Petru Sokolovi.

Moderátor celého setkání, pan Vítězslav Sokol, zahajuje program, ve kterém vystupují postupně členové tanečního kroužku z Fulneku, děti MŠ Lukavec a místní mládež pod vedením pana Václava Davida. Na konci tohoto vystoupení dochází ke slavnostní události. Nynější předseda občanského aktivu Lukavec, pan Aleš Ohnheiser, děkuje bývalému předsedovi, panu Davidovi, za vše, co pro rozvoj a krásu Lukavce ve funkci udělal, a předává mu malý dárek jako upomínku na úspěšná léta.

Setkání se rozjíždí naplno. Ti, kteří přišli před zahájením, si jdou na pivo nebo limonádu zdarma. Je to takový malý dárek pořadatelů. Fotbalisté zahajují svůj turnaj a občané Lukavců se rozhlížejí po našem Lukavci. Je opravdu co vidět. Hasiči připravili k prohlídce svoji zbrojnici, ve které je možno spatřit i krásné domečky vyrobené ze dřeva, které již léta vytváří pan Josef Sokol. Otevřen je místní kostel a na myslivecké chatě je pro účastníky připraven oběd z mysliveckých specialit. Obdiv nad přípravou a organizací setkání vyjadřuje i pan senátor, který má díky jednomu ze sponzorů setkání, panu Karlu Baranovi, možnost projet se po Lukavci v koňské bryčce, tažené párem krásných bílých koní.

Jednotlivé soutěže fotbalistů a hasičů jsou prokládány ukázkami autoveteránů, malým minirecitálem vítězky celostátního kola ve hře na akordeon, Anežky Gebauerové z Lukavce u Fulneku a ukázkou požárního zásahu se stříkačkou z roku 1908. Bylo toho opravdu hodně a vyvrcholením dne byla soutěž „O nejsilnějšjí Lukavec“, kde se za mohutného povzbuzování soutěžilo v přetahování lanem.

Jak dopadly jednotlivé soutěže, není důležité. Podstatné je, že se dále prohloubily přátelské vztahy mezi „lukavčáky“. Setkání skončilo vyhodnocením soutěží a slibem, že za rok se opět sejdeme, tentokrát v Lukavci u Hořic. Dlouho do noci pak pokračovala diskotéka a rozebíraly se zážitky ze setkání.

Kdybychom měli poděkovat všem, kteří se svým dílem podíleli na organizaci III. setkání, nestačil by na to celý zpravodaj. Občané Lukavce se vytáhli a všem za to patří poděkování. Náš dík také patří sponzorům a všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu akce.

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, srpen 2005, občanský aktiv Lukavec )