Chodníček k “Čertovce” opět obnoven

Jedna z velmi navštěvovaných památek v blízkém okolí je kaplička P. Marie Loretánské, lidově zvaná „Čertovka“. Kompletní oprava kaple byla provedena v r. 2001. V následujících létech byl vybudován přístupový chodníček včetně zábradlí. Tím byl usnadněn přístup ve svažitém terénu
ke kapli. Během času však chodníček téměř zanikl, a tak pro mnohé návštěvníky byla kaplička obtížně přístupná. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že se pokusím o opětné zbudování. Od roku 2019 jsem každoročně prosil návštěvníky kaple o výpomoc. Přesto, že toto krásné místo v Nadějovském údolí navštíví stovky turistů a věřících z celé vlasti a blízkého okolí, nepřihlásil se ani jeden z návštěvníků. Když prohlížím
knihu návštěv a čtu mimo nesmyslných a přihlouplých zápisů také ódy o krásných pocitech a úžasném zákoutí, o lidské vzájemnosti atd. nevím, s jakou upřímnosti je to vyjádřeno. Nechci zde lkát nad lidskou lhostejností, naštěstí je mnoho nás, kteří stále mají zájem a čas pro dobro věci, přesto že jsou zaneprázdněni. V lednu letošního roku jsem opět vyzval návštěvníky o spolupráci na obnově chodníčku.
Bohužel, opět žádná odezva. Poněvadž se jednalo o vcelku fyzicky náročnou akci, využil jsem červnový Fulnecký zpravodaj ke zveřejnění
výzvy. Následná odezva – 3 dobrovolníci (Josef Šenk, Petr Chupík a Petr Daňa). Na přípravě a následné realizaci mi byli nápomocni manželé Dana a Ivan Goldovi a Jitka Krčmářova se synem Kryštofem. V měsíci říjnu proběhla obnova chodníčku včetně zábradlí k Čertové kapličce. Jako organizátor akce bych chtěl poděkovat především panu Ing. J. Grodovi, zástupci Lesů ČR, za nevšední ochotu a vstřícnost při přípravě akce a za materiální zajištění (dodávku dřevěných prvků). Poděkování patří manželům Goldovým za přípravné práce a realizaci, paní Jitce Krčmářové a synovi Kryštofovi za realizaci, organizační a finanční výpomoc, dobrovolníkům, kteří reagovali na výzvu: panu Petru Daňovi za převoz materiálu a realizaci, p. Petru Chupíkovi a p. Josefu Šenkovi
za přípravu a realizaci. Za finanční příspěvek Martinu Pavlíčkovi. Velice si vážím obětavé pomoci našich fulneckých hasičů. Bez jejich pomoci, jak po stránce fyzické, tak především po stránce technické, bychom to velice obtížně zvládli. Poděkování patří panu Aleši Benýškovi, Janu a dvěma Jirkům Markovým, Martinu a Tomáši Rýparovi, Petru a Jiřímu Pelikánovi, Pavlu Goldovi a Petru Vašinovi. Současně při zhotovení přístupového chodníčku bylo provedeno vyčištění kaple, skříňky
s nalezenými předměty včetně výměny popisek předmětů a připevnění oplechování na kříži.

Návštěvníkům přeji příjemný pobyt v tomto překrásném zákoutí se zamyšlením a připomenutím, že památky, mezi které patří i tato kaplička, nás zavazují – neboť naléhavě připomínají, že je třeba udržovat souvislost lidí, dob a kultur.

Josef Pavlíček

V předchozím článku jste si přečetli povídání Pepíka Pavlíčka o tom, jak se rodil nápad a následná realizace nového přístupového
chodníku k Čertově kapli. Já bych chtěla poděkovat právě Pepíkovi za
to, že to vše vymyslel, sehnal materiál a pracovníky, rozměřil, natřel a nemalou měrou si to i fyzicky odpracoval. Příprava díla, od prvního oslovení majitele dotčeného pozemku – Lesů ČR po realizaci,
trvala skoro dva roky. Vlastní realizace, díky sehranému týmu a nasazení proběhla během několika hodin. Na závěr si dovolím si parafrázovat Romaina Rollanda – dobří lidé ještě žijí. Díky jim za to.

JK

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, listopad 2023