Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 5. května 2015

Zápis ze schůzky OV 5. 5. 2015

Přítomni: Ivana Sokolová, Anička Sokolová, Jitka Hoschová, Vlastimil John a radní Václav David

 • Organizace divadla v neděli 10.5. – vstupné – Jitka Hoschová, občerstvení pro divadelní soubor – Ivana Sokolová
 • Požádat Městský úřad o informaci o kontrolních dnech na projektu – demolice sklepa – I. Sokolová
 • Na schůzku byl pozván Radovan Tellner – dotaz na zavezení stavební suti na Potok, suť je navezena dočasně a bude odstraněna do konce října 2015
 • Zakoupení nových betonových laviček – Vlastimil John, Ivana Sokolová
 • Zakoupení nových odpadkových košů – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Instalace nové vývěsky k obchodu Hruška – Vlastimil John
 • Zhotovení nových desek na Pomník osvobození – dotaz na sochaře Pazderku – Václav David
 • Diskuze na téma zhotovení směrovek v obci (např. ke hřišti, obchodům, hostinci apod.) – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Diskuze na téma vydávání Lukaveckých listů (3x- 4x ročně) – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Díra na silnici u č. p.18 – znovu požádat TS Fulnek o provizorní zasypání než se bude provádět oprava silnic
 • Oprava a nátěr zábradlí na mostech a kolem potoka během prázdnin – opravu zajistí Václav David, nátěr – Osadní výbor
 • Vstupní brána na hřbitov a ke kostelu – bude se řešit na následujícím zasedání Rady Města – Václav David
 • Vybudování odstavné plochy před hřbitovem – Václav David
 • Pozvánka pro všechny občany na Noc kostelů 29.5. – lukavecký kostel sv. Jana a sv. Barbory bude přístupný od 18-22h