Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 30. dubna 2014

* Vydláždění místa pro kontejnery u zastávky autobusu – pokračování – další řešení na MěÚ (AO)

* Zajištění nových laviček v obci (VJ)

* Nová vývěska nahoře u obchodu Hruška – řeší se na MěÚ

* Opravy v budově č. p. 86 – dotaz na Ing. Chromého – jaký bude postup (IS)

* Nové desky na Pomník Osvobození – na základě starých fotek návrh nových desek (fotky dodají Anička, Martin a Aleš Vlasťovi)

* Setkání Lukavců – 28. 6. 2014 – autobus je zajištěn, plakát s prvotními informacemi (AO), zjistit možnost výroby jednotných triček pro tuto akci (MH)

* Kontejnery na bioodpad na horním konci – zda by bylo možné přidat na točnu – 1, nejlépe 2 (JH)

* Zda by bylo možné přidat kontejner na textil – dotaz na MÚ (JH)

* Zjistit, zda by bylo možné zajistit služby pedikury pro občany Lukavce (JH, IS)

* Místní rozhlas – zjistit, zda se budou odstraňovat staré sloupy, nahlásit nečistý zvuk hlášení z Města (IS)

* Zjistit podle čeho se zapínají a vypínají světla VO (IS)

* Kontaktovat p. Skočkovou před opravou výmolů v Lukavci (VJ)

* Schůzka přípravného výboru pro akci Uvedení Bohumila Patera do Síně Slávy Klubu České turistiky (IS)

Vysvětlivky:
JH – Jitka Hoschová, IS – Ivana Sokolová, VJ – Vlastimil John, AO – Aleš Ohnheiser, MH – Martin Holain, OV – osadní výbor, VO – veřejné osvětlení