Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 14. ledna 2014

– organizace představení Květy paní Operety ve spolupráci s MKCF (JH, IS)

– doplnit do OV dalšího člena – Martina Holaina – nechat schválit zastupitelstvem (IS)

– dořešit plánek na vydláždění místa pro kontejnery u zastávky (AO)

– místní rozhlas – dotaz na Město Fulnek ohledně likvidace starých ampliónů

– dotaz na Město ohledně kontejnerů na papír a úklidu po odvezení kontejnerů na sklo (JH)

– konzultace návrhu na veřejné osvětlení – dotaz na p. Skočkovou (IS)

– požádat o zaslání odhadu ocenění pozemku, o který měl zájem Michal Štefka,

– návrhy na čerpání finanční částky od Města – nové lavičky v obci (VJ)

– požádat na jaře o schůzku s novým vedoucím Technických služeb

– nová vývěska u obchodu Hruška (IS)

– opravy v horních místnostech budovy č. p. 86 – nechat potvrdit návrh a rozpočet (IS)

– podat návrh na grant na akci “Uvedení Bohumila Patera do Síně slávy české turistiky”, domluvit schůzku s Mgr. Janem Sládkem z Klubu českých turistů (IS)

– zjistit možnosti zhotovení nových desek na pomník Osvobození (AO)

– termín Setkání Lukavců v Lukavci u Pacova – 28. 6. 2014 – připravit na jaře schůzku s účastníky

Vysvětlivky:
JH – Jitka Hoschová, IS – Ivana Sokolová, VJ – Vlastimil John, AO – Aleš Ohnheiser, OV – osadní výbor