Zápis z veřejné schůze konané dne 8. října 2013

Datum a čas: 08.10.2013, 17.00-18.15 hod.
Místo konání: hostinec U Jindřicha v Lukavci
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatelka: Jurčová Nikola

Plnění úkolů: viz příloha – plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2012

Informace:
– informace starostky o investičních akcích, hospodaření města

Diskuse, požadavky a dotazy občanů:

– Na zahradě u domu č. p. 33 (vedle paní Winklerové) je strom ořechu, který má větve spletené do veřejného osvětlení.
– Požadavek na novou podlahu v knihovně v budově OV.
– Občané žádají více kontejnerů na biologický odpad.
– Sloup u hřbitova zavází při vybudování parkoviště (sloup je umístěn uprostřed).
– Likvidace křídlatky (plevel) u bývalé školy.
– Odstranění sirény na hostinci U Jindřicha.
– Upravit terén (vydláždit) u hřbitova pro umístění kontejneru (kontejnery jsou z kopce).
– Požadavek na odvodňovací žlaby na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny.

Nové úkoly:

01/L/13
Zajistit ořez větví ořechu u domu č. p. 33 v Lukavci, které jsou vpleteny do veřejného osvětlení.
Termín (T): 31.12.2013
Zodpovědnost (Z): vedoucí odboru SŘI a ŽP

02/L/13
V rámci plánovaných stavebních úprav prostoru osadního výboru v Lukavci zajistit i novou podlahu v knihovně.
T: zařadit do plánu oprav, realizovat dle finančních možností v roce 2014
Z: vedoucí SMMF

03/L/13
Zajistit kontejner na biologický odpad v Lukavci.
T: 16.05.2014
Z: vedoucí TSMF, p.o.

04/L/13
Podat písemný dotaz na ČEZ – v rámci vybudování nového parkoviště u hřbitova prověřit možnost přemístění sloupu veřejného osvětlení.
T: 31.12.2013
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP

05/L/13
Upozornit vlastníka bývalé školy v Lukavci na povinnost likvidovat křídlatku na jeho pozemku.
T: 30.11.2013
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP

06/L/13
Zajistit odstranění sirény z budovy hostince U Jindřicha v Lukavci.
T: 15.11.2013
Z: vedoucí odboru VV
Plnění: Ve středu 06.11.2013 proběhla akce „Rušení starých sirén na Fulnecku“ kde byla provedena demontáž sirény ve Fulneku – Lukavec: zcela zdemontovaná i s rozvaděčovou skříní. Bude vyřazeno ze systému JSVV.

07/L/13
Zajistit úpravu terénu pod kontejnery u hřbitova v Lukavci.
T: 30.11.2013
Z: vedoucí TSMF,p.o.
Plnění: Požadavek byl splněn v 10/2013.

08/L/13
Zajistit realizaci odvodňovacího žlabu na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny v Lukavci.
T: 31.07.2014
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP