Z „Komentáře místostarosty“

„Dne 4. května 2017 jsme s paní starostkou a panem Kubovým objížděli naše vesnice, abychom se poklonili u pomníků padlých hrdinů. Přál bych si do budoucna, aby si ostatní obce vzali příklad z Děrného a Lukavce, kde toto uctění má vysokou úroveň a tradici. Bohužel to platí i pro město Fulnek, kdy bez uloženého příkazu přijdou jen ti“ věrní“.“

František Schindler
místostarosta

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, červen 2017)