Tradiční pochod v Lukavci

V Lukavci každoročně připomínáme 8. květen jako Den uctění osvobození obce a konec 2. světové války tradičním pochodem, který organizuje TJ Sokol Lukavec. Ani letos tomu nebylo jinak. Po obědě se účastníci pochodu setkali u pomníku obětí obou
světových válek a společně se starostkou a místostarostou města Fulneku uctili padlé spoluobčany. Po krátkých projevech se pak všichni vydali na cestu kolem hřiště a kaple sv. Anny k pomníku osvobození.

Trasa pochodu byla připravena variabilně, aby si ji účastníci mohli zkrátit nebo prodloužit podle svých fyzických možností a zdravotních dispozic. Pochod byl proto přístupný všem věkovým kategoriím obyvatelů Lukavce.

Na všechny, kteří dorazili do cíle, čekalo skvělé občerstvení, čepované pivo, koláčky, káva, špekáčky a další pochutiny. Vzhledem ke slunečnému počasí se měl pochodopravdu hojnou účast. Celkem 163 účastníků nepřišlo jen vzpomenout na osvobození, pochod byl také vítanou příležitostí ke společenskému setkání s přáteli a sousedy. A možná jsou bezstarostné rozhovory při opékání špekáčků ve slunném odpoledni nejlepším způsobem si uvědomit, jak významný den to
byl. Vzpomenout, jaký význam má svoboda a čím za ni naši předkové zaplatili.


Děkujeme organizátorům i účastníkům a těšíme
se zase za rok.


TJ Sokol Lukavec

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, červen 2023