Archiv štítku: Stavby

Osud „stařečka“ pod kostelem

Objekt na parc. č. 77 v katastrálním území Lukavec u Bílovce byl před dávnými časy vybudován pro účely místního pivovaru. Budova mj. obklopuje prostor vyhloubený do přilehlého svahu, uvnitř se údajně nachází hluboká studna, na plášti objektu jsou znatelné stopy po výstřelech z 2. světové války.

pavel_broz
Historická pohlednice s malým obrázkem sklepů, zdroj: Pavel Brož

Budova sama o sobě  je pro mnohé občany bezvýznamná, stará, pro některé je překážející, neudržovaná až nebezpečná a rádi by se jí zbavili. Pro ostatní občany je na druhou stranu něčím reálným, spjatým s lukavskou historií, němým svědkem toho, co se zde událo, patřícím na toto místo. Stojí zde mnoho desítek let přežila obě světové války, Rakousko-Uhersko, její obrázek je součástí historických pohlednic Lukavce z přelomu 19. a 20. století, objevuje se už i na mapě z roku 1836, v pozemkové knize v roce 1797 a není vyloučené, že je starší než nedaleká stavba kostela.

mapa_1836
Objekt na mapě z roku 1836, Stabilní katastr, Zdroj: historickemapy.cuzk.cz

Budova byla dříve v soukromém vlastnictví majitelů pivovaru a po válce se stala veřejným  majetkem.  Byly  tu  jakési  snahy
o její další přínosné využití, ale bez úspěšných výsledků. Současným vlastníkem objektu je město Fulnek, které nemá finanční prostředky ani plány na jeho další využití. V poslední době se snad kvůli tomu a kvůli hyzdění vzhledu obce začalo objevovat úsilí o jeho zbourání.

Bývalý pivovarský sklep je v současné době zařazen do databáze Brownfields Moravskoslezského kraje (tzn. mezi  staré průmyslové objekty, které hledají své nové využití) s popiskem: “ V současnosti jsou sklepy v dobrém stavu. Budova má zborcený krov.“ nyní navíc už i s poznámkou, že byla podána žádost o demolici.

„Jako blesk z čistého nebe“ se však objevila malá naděje záchrany starodávného objektu. Objevil se investor, který přišel za vlastníkem vyjednávat o koupi objektu, s obchodními podmínkami a sankcemi na sebe samého, pokud se o objekt do daného časového  termínu  nepostará.  Přinášel  nejen kalkulaci oprav, ale
i plán jejího budoucího uplatnění pro komerční účely v oblasti turistiky.

Investor, ač seznámen se současným zuboženým stavem objektu, však necítil dostatečnou podporu ze strany vlastníka, proto od své nabídky ustupuje.

Pravdou je, že tato nabídka přišla zrovna ve chvíli, kdy město Fulnek   vložilo   finanční  prostředky  na   dokumentace   potřebné
k podání žádosti o dotaci na demolici objektu, žádost podalo a ta mu byla přislíbena.

Jedná se o  ohromující částku.  Na demolici bývalého pivovarského sklepa v Lukavci má Fulnek přislíbenu evropskou dotaci*) ve výši 3.074.493,37 Kč. Na první pohled je to opravdu ohromující částka, kterou může město získat. Tato dotace však pokrývá 85 % způsobilých nákladů a aby byl projekt realizován musí město Fulnek doplatit zbývajících 15 % tj. cca 542 tis. Kč  ze svého rozpočtu a k tomu případně další náklady, které poskytovatel dotace neuznává. A to nejsou také zanedbatelné částky.

Před městem jako vlastníkem je tedy rozhodnutí: likvidace stavby za  více  než  3,5 mil.  Kč  z veřejných rozpočtů ( z toho 542 tis. Kč
z vlastního rozpočtu) nebo prodej stavby soukromému investorovi se závazkem, že ji opraví a potenciálními dalšími daňovými příjmy do rozpočtu z podnikatelské činnosti investora a vznikem nových pracovních míst.

marek_koleda_www.pivovary.info
Budova je „zasazena“ do svahu, Foto: Marek Koleda, www.pivovary.info

Nutno říci, že objekt stále ještě stojí, smlouva o dílo na demolici nebyla uzavřena a peníze z dotace se vyplácejí až po uskutečněné akci. Je tedy stále ještě čas změnit směr, kterým se ubírají záměry města Fulnek s touto budovou. Objektu, který několik desítek let chátrá, je bez života, je mrtvý stále hoří plamínek naděje na zmrtvýchvstání. Otázkou je, zda vlastník bude ochoten využít podávané pomocné ruky na záchranu a oživení, a zároveň tak naplnit svoji vizi. **)

Zbourat, zničit se dá cokoli, kdykoli, ale opravit nebo zachránit nebo vybudovat něco jiného dá mnohem mnohem více práce.

*) Regionální operační program Moravskoslezsko, 6. kolo výzvy, 2.3 Podpora využívání brownfields, „Demolice bývalého skladu – Lukavec“.

**) Vize města Fulnek: Povznesení města na turisty vyhledávaný cíl návštěv a delších pobytů, centrum vzdělávání všech kategorii žáků, studentů a pedagogů, město s vysokým potenciálem kulturní a přírodní krajiny, příjemné na bydlení, se širokým spektrem služeb a odpovídající nabídkou práce.

Historie: Nová zpráva o Lukavci z roku 1806

Díky Googlu se podařilo najít novou historickou zmínku o Lukavci. Pochází z knihy: Topographie des k. k. Antheils von Schlesien od Reginalda Kneifela (Vydáno v Brně 1806).

Kniha uvádí popis Lukavce na str. 44 (Zweter Theil, Dritter Band) a Lukavec je zmíněn i v textu o Pustějovu (Petrowitz) na straně 117.

Plný text bude uveden na konci příspěvku a stojí za detailnější prozkoumání. Nyní jen několik zajímavostí:

– k roku 1806 se zmiňuje palírna, o které jsme dosud věděli jen
k roku 1824 (a později),

– uvádí se zajímavý dohad (nepravdivý) o příslušnosti Lukavce ke
klášteru  –  Lukavec   měl   být  za  nízkou  cenu  předán  klášteru
slečnou dnes (1806) už neznámého jména,

– uvádí se mj. 82 domů, 506 obyvatel slezsko-moravské řeči a zmíněna je také „obytná budova“ pro úředníky panství, jeden vodní a jeden větrný mlýn,

– zmiňuje se, že dřívější vrchnostenský statek byl rozdělen mezi
obyvatele,

– v celém panství (včetně Lukavce, ale i Pustějova,…) bylo 134
včelích úlů.

Plný text z knihy naleznete zde:

Text str 44:

Luk oder auch Lukau i Herzogthume Troppau, und dem nämlichen Kreise, ein zur k.k. Staatsherrschaft Petrowitz gehöriges Dorf, in welchem sich Oberamt dieser Herrschaft befindet,1 Meile westlich von Wagstadt, 2 3/4 Meilen südlich von Troppau, fast 1/2 Meile nordöstlich von Fulnek, nahe an der mährischen Grenze und an dem Wasser von Markersdorf.

Dieses Dorf gehört zwar unter die alten Dörfer der Herrschaft Petrowitz; es wurde aber doch erst lange nach Errichtung des Augustiner=Stiftes in Fulnek von einer Fräulein, deren Namen itzt unbekannt ist, demselben um einen geringen Kaufschilling überlassen. Hier befindet sich eine nach Fulnek eingepfarrte Filialkirche, Wohngebäude für die herrschaftlichen Beamten, ein Bräuhaus, eine Branntweinbrenneren, eine Wasser= eine Windmühle, und überhaupt 82 Hausnummern und 506 Einwohner schlesisch=mährischer Mundart. Der ehemalige da bestandene obrigkeitliche Mayerhof ist unter die Einwohner des Ortes zerstückt worden. Der Flächeninhalt beträgt 745 Joch, 424 4/6 Π Klft. ackerbarer Felder; 220 Joch, 875 Π Klft. Wiesen, Gärten, Hutweiden, und 527 Joch, 699 4/6 Π Klft. Waldungen.

Na straně 117 pak v textu věnovaném Pustějovu (Petrowitz):

… Auch die Mayerhöfe in Petrowitz und Luk wurden aufgelöset, aber theils an alte, theils an neue, diesen Dörfern einverleibte Häusler vertheilt. Die Bienenzucht besteht bei dieser Herrschaft in 134 Stöcken. …

Zpráva: Fulnek-Lukavec: Sbírka na opravu kostela soutěží o Cenu veřejnosti

Začal 2. ročník hlasování v rámci celorepublikové soutěže Máme vybráno, v níž soutěží veřejné sbírky určené na obnovu památek. Za Novojičínsko byla do kategorie Cena veřejnosti zařazena sbírka vyhlášená na opravu kostela svatého Jana Křtitele v Lukavci, místní části Fulneku. Vítěz získá finanční příspěvek do sbírky. Hlasování, které probíhá na stránkách www.mamevybrano.cz, končí 31. května. (sim)

(Zdroj:http://novojicinsky.denik.cz/kratce/1214595-fulnek-lukavec-sbirka-na-opravu-kostela-soutezi-o.html)

Zpráva: Budova bude mít nová okna

Budova osadního výboru v Lukavci, místní části Fulneku, kde sídlí třeba místní knihovna nebo pobočka pošty, se dočká nových oken. Výměna probíhá v těchto dnech, a proto bude lukavecká pošta až do čtvrtku 13. prosince zavřená. Vyměněná okna by měla přinést značnou úsporu nákladů na energiích. (sim)

12.12.2012 08:39

(Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/kratce/1169609-fulnek-lukavec-budova-bude-mit-nova-okna.html)

Zpráva: Budova školy stojí v Lukavci už 116 let

Budova bývalé  školy v Lukavci, místní části Fulneku.

Budova bývalé školy v Lukavci, místní části Fulneku. Autor: Deník/Ivan Pavelek

6.12.2012 14:13

Fulnek-Lukavec /MÍSTA S HISTORIÍ/ – Historie budovy lukavecké školy sahá až k roku 1888, kdy bylo výnosem c. k. zemského školního rady zjištěno, že stávající škola nevyhovuje po stavebnětechnické ani sanitární stránce. Proto bylo potřeba postavit školu novou.

Se samotnou stavbou se začalo 6. května 1895. Vyučování zde začalo 1. září 1896 a celkové náklady na výstavbu činily 10 896 zlatých.

Při osvobozování byla škola, jako jedna z mála budov v obci, silně poškozena a nad dveřmi hlavního vchodu byl dlouho granát z minometu. Jenže počty dětí neustále klesaly, a tak zde výuka v roce 1978 skončila. Od té doby budova sloužila jako depozitář archivu, zdravotnická poradna pro děti a v roce 2004 byla rozhodnutím města prodána do soukromých rukou. (sim)

(Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/budova-skoly-stoji-v-lukavci-uz-116-let-20121206.html)

Článek: Bouřlivá diskuse v Lukavci: dočká se most opravy, nebo dřív spadne?

Fulnek-Lukavec – Na veřejné schůzi v Lukavci se řešil také havarijní stav mostu, který vede ke hřišti a myslivecké chatě. Náklady na jeho rekonstrukci by se vyšplhaly na více než milion korun, což je pro město drahé.

Veřejné schůze v Lukavci, místní části Fulneku, jsou vždy hojně navštěvované. Nejinak tomu bylo i v úterý, kdy se konalo podzimní setkání vedení města s občany obce. Řešilo se hned několik bodů, z nichž některé vyvolaly bouřlivé diskuze. Jedním takovým byl i havarijní stav mostu u hřiště, který místní občany trápí už delší dobu.

Předpokládané náklady na rekonstrukci mostu by se podle projektu vyšplhaly na 1,5 milionu korun. To je pro fulnecké zastupitele velká částka, proto tuto možnost vyloučili a hledají nějaké jiné řešení. Cena by se sice dala snížit soutěží, ale není jisté, na kolik by opravdu klesla. Zastupitelé také zvažovali, že by se tam umístila značka zákazu vjezdu nákladních aut, což však katastrofální situaci mostu neřeší. I když most vede pouze ke hřišti a myslivecké chatě a není moc frekventovaný, opravu potřebuje. Vypadávají z něj kameny i podezdívka a hrozí, že se propadne. Václav David navíc několikrát připomněl, že to není most, ale vodní propustek, který má jiné parametry než most.

Opravy brzdí také spor plynařů a lesů, jež se nemohou domluvit na přeložce sítí, které tam vedou. „A kdo ten most zodpovídá teď?“ ptal se jeden z lukaveckých občanů. Odpověděla mu starostka Fulneku Jana Mocová: „Pokud se nedomluví, šla by případná havárie na jejich triko.“

Milion a půl za opravu všechny přítomné šokoval. Václav David prohlásil, že by jej šlo opravit rozhodně levněji. „Kdybychom svolali brigádu a opravili to sami, vyšlo by to tak na padesát tisíc,“ řekl David. Starostka mu však oponovala: „Když město něco buduje, musí mít taky projekt. Město na černo nic dělat nemůže. Dá se to udělat za padesát tisíc, ale kdo se pod to pak podepíše?“

Staré záležitosti

Došlo také na vytahování kostlivců ze skříně. Bývalý fulnecký radní Marek prý chtěl most opravit už dříve za dvě stě tisíc. „Jestli někdo něco chtěl pro město udělat za dvě stě tisíc, tak to měl, jako radní a podnikatel, udělat. Podle mě nikdo nikomu nebránil,“ řekla Mocová. Václav David však podotkl, že Marek to neudělal, protože se pod to nechtěl nikdo podepsat. „On za to nechtěl ručit, chtěl, ať za to ručí město,“ dodal předseda lukaveckého osadního výboru Aleš Ohnheiser.

Jana Mocová se občanům snažila vše vysvětlit: „Já možná nemluvím dostatečně jasně. My jsme na pracovním zastupitelstvu projednávali rozpočet, který je, s ohledem na dotační tituly, napjatý. Dostali jsme dotace, které musíme dofinancovat, protože nám do budoucna přinesou úsporu. Takže jsme projednávali, kde co ušetřit. Samozřejmě jsme nechtěli šetřit na Lukavci, měli jsme tam naplánovaných zatím pět set tisíc, s tím, že jsme věděli, že tam musíme dodat ten milion… Ale rada správně podotkla, a já s tím souhlasím, že náklad jeden a půl milionu na most, který ani není mostem, ale propustkem, je nesmysl.“

Nakonec se přítomní shodli na tom, že se prověří, na jakou nosnost se připravoval původní projekt, a ten se pak přepracuje buď na nižší nosnost, aby tam mohla jezdit pouze osobní auta, nebo jenom pro pěší. Tím by se mohly náklady snížit a před most se zatím umístí zákazová značka. To se však některým nelíbilo. „Docházíme vlastně k tomu, co jsme předpokládali. Dokaď to nespadne, a pak se do toho vrazí dvakrát tolik, tak se nic dělat nebude. Já nevěřím, že se kolem toho, kromě dopravní značky, něco udělá,“ prohlásil František Večeřa.

SIMONA MIKŠOVÁ

(Zdroj: http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/bourliva-diskuse-v-lukavci-docka-se-most-opravy-nebo-driv-spadne-20121122-sxyg.html)

Článek: Pobočka pošty v Lukavci bude fungovat i nadále

Fulnek-Lukavec – Lukavecká pošta bude od prvního září konečně po půl roce znovu otevřená. Místní tak už nebudou muset s každou složenkou do Fulneku či do Bílovce.

Pošta v Lukavci, místní části Fulneku, byla uzavřena 21. února tohoto roku kvůli havárii, která vznikla na topení. Už dříve však vedení České pošty uvažovalo, že by danou pobočku zrušilo úplně. Nastalo půlroční období jednání, kdy místní občané bojovali za její zachování. V nedávno proběhlém dotazníkovém šetření města Fulneku bylo její znovuotevření jednou z nejčastějších připomínek občanů. Za občany stála i starostka Jana Mocová, jež na červnovém zasedání zastupitelstva uvedla: „Česká pošta v této věci oslovila radu města, a ta jednoznačně sdělila, že s rušením pošty v Lukavci nesouhlasí. Stejné stanovisko šlo i z osadního výboru.“

Proběhla také veřejná schůze, které se, kromě místních obyvatel, zúčastnilo i vedení města a zástupci pošty. Po bouřlivém jednání bylo navrženo, aby byla pošta otevřená aspoň hodinu denně. Čekalo se na vyjádření vedení pošty, ale nakonec do obce přišla dobrá zpráva. Hana Kurajská, manažerka České pošty pro obvod Nový Jičín, informovala, že oprava pošty v Lukavci byla již ukončena a byla zástupcem městského úřadu Fulnek předána zpět do užívání České poště.

Od prvního září tak bude pošta otevřená v pondělí, středu a pátek v době od 8.30 do 9.45 a v úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.15 hodin.

Občané Lukavce mají ze znovuotevření pošty velkou radost, konečně nebudou muset jezdit kvůli svým záležitostem do města. Starší občané mají s cestováním potíž a na větších poštách se špatně orientují. Jsou zvyklí na svou malou poštu a pomalejší přístup. „Až když se pošta zavřela, uvědomil jsem si, jak je pro život v obci důležitá,“ zamyslel se jeden z místních obyvatel. Radost mají i mladší lidé, kteří nemusí po práci jezdit do města, ale můžou si vše vyřídit až doma.

SIMONA MIKŠOVÁ

(Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/pobocka-posty-v-lukavci-bude-fungovat-i-nadale-20120815.html)

Zpráva: Lukavec i město Fulnek jsou proti zrušení pošty

Fulnek-Lukavec – Jedním z míst, kde česká pošta plánuje zrušit svou pobočku, je také Lukavec, místní část Fulneku. Místní to ale odmítají a stojí za nimi i vedení města.

Otázka případného rušení pošty v Lukavci přišla na přetřes na posledním, červnovém zasedání zastupitelstva Fulneku. „Česká pošta v této věci oslovila radu města, a ta jednoznačně sdělila, že s rušením pošty v Lukavci nesouhlasí. Stejné stanovisko šlo i z osadního výboru,“ uvedla na zasedání starostka Fulneku Jana Mocová.

Zástupci města vedli se zástupci pošty jednání, konala se také veřejná schůze, na níž se přímo v Lukavci sešlo 92 obyvatel. „Tam jsme přistoupili na návrh České pošty, že by byla pošta otevřena hodinu denně v pondělí, ve středu a v pátek dopoledne a v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Jestli to projde na vedení pošty, to ale nevím,“ nechal se slyšet před zastupiteli Aleš Ohnheiser, předseda osadního výboru v Lukavci. Nic nového nemohli sdělit ani 13. července odpoledne. „Zatím jsme žádné stanovisko od České pošty neobdrželi,“ informoval.

Autor: Ivan Pavelek

(Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/lukavec-i-mesto-fulnek-jsou-proti-zruseni-posty-20120719.html]

Zpráva: Pošta plánuje uzavření čtyř poboček v Moravskoslezském kraji

Bílovec – Čtyřem malým obcím v Moravskoslezském kraji hrozí, že přijdou o poštovní pobočky. Česká pošta je chce během tohoto roku nahradit jiným typem služeb, který by částečně provozovaly obce nebo místní podnikatelé. Lidé s tím ale nesouhlasí.

Malé pošty v Bílovci-Lubojatech a Fulneku-Lukavci obsluhují dohromady osm set obyvatel. Jediná pracovnice na každé z nich sedí na přepážce jen pár hodin denně, zbytek dne roznáší dopisy po obci. Tyto dvě pobočky na Novojičínsku chce pošta uzavřít. „Všude se deklarovalo, že ve výkonu veřejné správy bude blíže k občanům a zatím máme zkušenosti, že je tomu naopak. Všechno se lehce zruší, ale hůř se to potom obnovuje,“ rozčiluje se starostka Fulneku Jana Mocová. „Současná poštovní síť je až na některé výjimky stará 150 let. To znamená, že máme pobočky například v místech, kde je o naše služby velmi malý zájem a například někde vyrostlo satelitní městečko v obci a tam pošta naopak vůbec není,“ vyjádřila se mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Místo klasické kamenné pobočky nabízí Česká pošta jiné řešení. Příjem a výdej dopisů a balíků by zajišťovali provozovatelé restaurací nebo obchodů, finanční služby pak motorizovaní pošťáci. „Pokud si člověk bude chtít vybrat peníze, tak se domluví buď s tím pošťákem nebo zavolá na tu spádovou poštu a motorizovaný pošťák mu ty peníze druhý den přiveze,“ uvedla mluvčí České pošty Marta Selicharová. Zrušení poštovní přepážky hrozí i Heřmanovicím a Janovicím na Bruntálsku. Pošta chce nabídnout spolupráci nejdříve radnicím. „Kdybychom byli osloveni, abychom sloužili jako takzvaný partner, tak bychom s tím určitě nesouhlasili. Byly by to určitě náklady ze strany města a samozřejmě, že se snažíme šetřit,“ říká starosta Bílovce Petr Klimek. Uzavření poboček nastane nejdříve v polovině roku. Do té doby plánuje pošta ještě další sérii jednání s radnicemi.

(Zdroj: 3. ledna 2012, http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/159071-posta-planuje-uzavreni-ctyr-pobocek-v-moravskoslezskem-kraji/]