Srpen 2015

 

– v závěru měsíce srpna bylo na silnici vedoucí z Fulneku do Lukavce (ne přes obec) provedeno vodorovné dopravní značení

– ke konci měsíce srpna byly v Lukavci umístěny nové lavičky – u zastávky na pravém, levém břehu potoka Gručovka, u pošty, …

– v pondělí 3. srpna 2015 v 17:50 byl hasiči likvidován požár trávy „Na zacvibí“

Fotky z hasičského zásahu, 3. 8. 2015

Zdroj: https://www.facebook.com/hasicifulnek

– Sdělení místní organizace TJ Sokol Lukavec:

„TJ Sokol Lukavec si dovoluje obrátit se na širokou sportovní veřejnost, která využívá sokolské hřiště bezplatně k různým sportovním účelům s žádostí o podporu při její údržbě, buď účastí na různých brigádách nebo přispěním jakékoliv finanční částky.

Brigády jsou vyhlašovány místním rozhlasem nebo individuálně po domluvě s panem Jiřím Paverou, částku lze složit u paní Ludmily Heiníkové.“

– zřejmě na přelomu měsíců července a srpna 2015 přibyly u lukaveckého mostu přes potok Gručovka cedulka informující o názvu vodního toku „Gručovický“

– MUDr. Lenka Štenclová čerpá dovolenou ve dnech 20. 7. – 7. 8. 2015. V akutních případech zastupuje MUDr. Vaisová a MUDr. Miller

– v neděli 2. 8. 2015 se od 13:00 hodin konal na hřišti TJ Sokol „Tenisový turnaj pro děti a mládež“

Ze Zpravodaje:

– Rada města Fulneku na své 23. řádné schůzi konané dne 10. 8. 2015 rozhodla:

  • uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace “Oprava mostu přes Gručovku v Lukavci (u hospody)“ s firmou PROJECT WORK s. r. o. se sídlem Panská 395, 742 13 Studénka, IČ: 292 95 548, zastoupenou Ing. Štěpánem Mackovíkem,
  •  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79/2015/OIŽP na akci: „Demolice bývalého skladu – Lukavec“ s firmou TALPA – RPF, s. r. o., Holvekova 645/36, Ostrava – Kunčičky, PSČ 718 00, IČ: 646 15 391

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 9/2015)

Rada města Fulneku vzala na vědomí po projednání na své mimořádné 25. schůzi konané dne 18. 8. 2015 změnu způsobu obsluhy pošty 742 46 Fulnek 3 (Lukavec) na Poštu Partner 742 46 Fulnek 3 od 01.03.2016.
(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 9/2015)
  • Rada města Fulneku na své 25. mimořádné schůzi konané dne 18. 8. 2015 rozhodla neudělit jednorázovou výjimku k prodloužení veřejné hudební produkce ze dne 05.09.2015 na 06.09.2015 do 02:00 hodin na akci dětský den „Vítání školního roku 2015“, která se bude konat v areálu hřiště TJ Sokol Lukavec

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 9/2015)

  • Rada města Fulneku na své 26. mimořádné schůzi konané dne 31. 8. 2015 rozhodla udělit jednorázovou výjimku k prodloužení veřejné hudební produkce ze dne 05.09.2015 na 06.09.2015 do 02:00 hodin na akci „Vítání školního roku 2015“, která se bude konat v areálu hřiště TJ Sokol.

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 10/2015)