Multifunkční hřiště v Lukavci

Budování multifunkčního hřiště v Lukavci ovlivnilo nepříznivé počasí. Přestože oproti původním předpokladům bylo zahájení realizace o měsíc urychleno, nemohla být stavba v nově stanoveném termínu započata kvůli podmáčenému travnatému povrchu. Vzhledem k nemožnosti dovozu materiálu na stavbu a pokračování prací z důvodu klimatických podmínek bylo rozhodnuto vybudovat provizorní staveništní komunikaci, aby bylo možno pokračovat.

Místo hřiště staveniště

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 9/2020