Historie: Občanská knihovna (1890)

Tentokrát pro změnu pohled k začátkům knihovny v Lukavci. Ukazuje cenné informace o tom, co naši předkové četli a čím se bavili.

Z Lukavce 28. ledna. (Druhá výroční zpráva občanské knihovny.) Roku uplynulého docíleno bylo knihovnou opět značných úspěchů.
Ačkoli lid letního času pokud práce polní trvá až na několik jednotlivých čtenářů méně po knize sáhne, přečteno bylo za zimních měsíců od 30. čtenářů 190 knih, vzdor tomu, že se jich značná čásť pilně čtením novin zabývala. Samotného „Op. Týdenníka“ rozpůjčeno bylo jen přes vánoční dobu do 60. čísel.
Z hotovosti loňského roku vykázané vydáno bylo na noviny a knihy 4 zl., takže zbývá ještě 2 zl. 70 kr. Mimo „Opavský Týdenník“, „Hospodáře Moravského“ a „Světozor“, jejž od štědrého dárce
dostává, zasílá začátkem roku sl. „Moravská Beseda“ v Praze za náhradu poštovného velký polit. časopis „Hlas Národa“. Některé knihy v Lukavci přečtené mohly by býti do některé z okolních obcí
zadány proti zaručení, že někdo rozpůjčování obstarávati bude a tyto po přečteni vraceny budou.
Z časopisů jest „Světozor“ loňský ročník, dva ročníky „Hospodáře Moravského“, z knih „Přítel domoviny“, „Kukátka“ od Kosmáka a j. v. Kdo by si některé z nich přál, ať se u podepsaného přihlásí.
Šlechetným dárcům, kteří knihovnu opět štědře obmyslili, vděčně projevuji díky srdečné!
Jos. Pater.

Zdroj: Opavský týdenník, 5.2.1890, Příloha k Opavskému týdenníku, roč. XXI., č. 11 (1340), str. 1