Historie: Finanční problémy Lukavce 1912

V roce 1912 se Lukavec jako obec dostala do finančních potíží. Měla totiž uhradit vídeňskému magistrátu částku 1553 korun 50 haléřů za náklady na péči o  Leopoldinu Schindlerovou ve vídeňském zaopatřovacím ústavu. Ta se do něj se dostala 17. července 1906 a pečováno o ni bylo až do 30. srpna 1908, kdy zemřela.

Představitelé obce měli přes opakované výzvy odmítnout nechat Leopoldinu Schindlerovu převést z Vídně s tím, že není do Lukavce příslušná. Její sporné domovské právo se posléze  projednávalo na c. k. okresním hejtmanství v Bílovci a tam bylo v prosinci 1910 rozhodnuto, že Leopoldina Schindlerová byla do Lukavce příslušná. Tím vznikla Lukavci povinnost uhradit výše uvedenou částku. Ta byla ale nad možnosti obecního rozpočtu, a tak byl o pomoc požádán Zemský sněm v Opavě.

Ten 12. ledna 1912 rozhodl, že obci pomůže poskytnutím částky 800 korun, která byla účelově vázaná na výše uvedené náklady.

Zdroj: Offizielle stenographische Berichte über die Verhandlungen des schlesischen Landtags, 1912, str. 28