Hasičárna v novém

sdh_2018
Koncem července utichl stavební ruch na hasičské zbrojnici v Lukavci a stavba, která je v centru městské části, je zrekonstruována a opravena.
Stavba byla zahájena 23. února 2018, provedla se výměna dřevěného krovu včetně zateplení a výměna krytiny, zateplení fasády, stávající nevyhovující okna byla vyměněna za nová plastová. Původní plechová vrata byla nahrazena sekčními ze
sendvičových panelů. V nevyužitém půdním prostoru byla vybudována zasedací místnost o ploše téměř 90 m2, šatna a sociální zařízení s úklidovou místností. Toto obnášelo vybudování
nových sádrokartonových příček a podhledů, osazení dveří, položení nových podlah, instalace rozvodů elektřiny, vody a odpadů.
Stavba byla dne 25. července 2018 za přítomnosti starostky Ing. Radky Krištofové a místostarosty Františka Schindlera předána městu Fulnek a kolaudace proběhla následující den.
Pro místní část Lukavec se tímto vytvořilo důstojné místo pro pořádání společenských akci v nově vytvořené zasedací místnosti v podkroví.
Pro město Fulnek je důležité, aby byly budovy v jejím majetku co
nejlépe využívány a zde se podařilo skloubit požární zbrojnici s místem pro setkávání občanů.
Stavba byla financována z rozpočtu města a z dotačního programu ministerstva zemědělství pro obnovu staveb.
Děkujeme zhotoviteli stavby firmě Rebuild s.r.o., která provedla stavbu kvalitně, řádně a včas za cenu zhruba 3 mil. Kč.
Slavnostní prohlídka a symbolické předání hotového díla proběhne ve středu 29. srpna 2018 v 17 hodin.
vedení města
(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, srpen 2018)