Článek: Velká noc v Lukavci Jízda okolo osení

Starým a oblíbeným zvykem v Lukavci je rajtování nebo také jízda okolo osení. Je to starodávný křesťanský zvyk, jehož původ sahá až do středověku. Ve fulnecké kronice je o této události zmínka přibližně v tomto znění: „Po bitvě na Bílé hoře přepadávaly hordy rozpadlých vojsk města. Také to naše bylo přepadeno, ale za pomoci sedláků na koních, kteří se sjeli na velikonoční jízdu, se podařilo útok odrazit.“
Rajtování začíná v neděli před Velikonočním pondělím pravidelně ve  13 hodin u  kostela. Jedese přes pole nad vesnicí a  pak muži na  koních objíždějí horní konec obce a  jedou přes louky do  osady Nové Dvory. Zpívá se píseň asi z  15. století Vstal z  mrtvých. Po  příjezdu do  Lukavce z  Kněžího pole se zpívá a  hraje píseň Aleluja, zdráv buď náš milý Spasiteli. Muzikanti zahrají
jednu sloku písně a pak je svým zpěvem vystřídají jezdci na koních.
Vpředu před muzikanty a jezdci jede tzv. Křížový otec – Kreuzvater, který veze kříž od  domu k domu a lidé jej uctívají políbením. Takto se objede celá obec. Kde je u statku velký dvůr a otevřou se vrata, udělají jezdci kolo ve dvoře. Jízda končí u pomníku padlých pod kostelem a za vyzvánění zvonů. Zde muzikanti zahrají tři sloky písně Bože chválíme Tebe a pak jezdci jednotlivě uctívají kříž a  odjíždějí. Celá slavnost pak končí v  místním kostele sv. Jana Křtitele svátostným požehnáním a průvodem jezdců a věřících okolo kostela.
Zvěst zmrtvýchvstalého Krista se takto rozná ší do polí a po vesnici již několik staletí. Tato tradice je udržována jen v Lukavci, podobnou mají jen v  Německu Lužičtí Srbové. Stejně
jako si naši předkové tímto způsobem vyprošovali požehnání pro svá pole a pro celou obec, stejně tak v této tradici pokračují i jejich
potomci.