Článek: Práce na vodovodním přivaděči jsou v plném proudu

Dvě města, Bílovec a Fulnek, spojila své síly, aby dovedla vodovodní přivaděč do místních částí. Na Fulnecku si oddechnou občané v Jílovci a Lukavci, na Bílovecku obyvatelé Bravinného a Nových Dvorů.

„Letos by dodavatel stavby měl udělat co nejvíce práce, aby na jaře příštího roku mohl plynule navázat tak, aby v příštím roce akce mohla skončit,“ sdělila Ivana Viková z odboru investic a regionálního rozvoje MěÚ v Bílovci. „V obci Bravinném vodovodní řad již existuje, na rozdíl od Nových Dvorů, kde jej bude nutné teprve vybudovat,“ doplnila Viková a dodala: „Projekt řeší pouze vodovodní řad v místní části, přípojky k jednotlivým domům se budou řešit samostatným projektem.“

Náklady na celou akci činí cca 35,7 mil. Kč. Bez dotace by se tato akce, vzhledem k velké finanční náročnosti, nezrealizovala. „Celkem bylo získáno 50 % z Ministerstva zemědělství a 10 % z Moravskoslezského kraje“, objasnila financování stavby starostka Bílovce Sylva Kováčiková. „Dále jednáme s firmou SmVak ohledně výše jejího podílu. Další jednání o možném navýšení podílu probíhají také s ministerstvem zemědělství,“ uzavřela informaci o financování akce starostka.

(Zdroj: Bílovecký zpravodaj, listopad 2007)