Březen 2015

– v úterý 31. března 2015 byl velký vítr, padaly kroupy. Totéž se dělo v celé republice

– na tzv. smrtnou neděli 22. března 2015 se konalo Vynášení Mařáka a Mařeny, sraz byl v 15:00 hodin, u lukavecké pily na dolním konci

„v březnu se budou konat veřejné schůze, které v minulosti probíhaly na podzim. Rozhodli jsme se přesunout schůze s občany na jarní období, a to především proto, že jsou na nich požadovány různé drobné opravy, které bude tak možné zrealizovat v tom daném kalendářním roce“, říká na stránkách Fulneckého zpravodaje starostka R. Krištofová
(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, březen 2015)

– v úterý 10. března 2015 od 19 hodin se konala veřejná schůze s občany a vedením města Fulnek v sále Pohostinství U Jindřicha

Zdroj: www.fulnek.cz
Zdroj: www.fulnek.cz

 Informace z březnového Fulneckého zpravodaje:

– Radní a zastupitelé města rozhodli o dotacích pro neziskové organizace, které požádaly příspěvek v rámci tzv. veřejné finanční podpory. V rámci Lukavce bylo podpořeni tito žadatelé:

1) SDH Lukavec:
Hasičská soutěž – Zimní Mikulášská soutěž 20. ročník ….. 6 000,- Hasičská soutěž – terénní vlna 28. ročník ………………. 6 000,-

2) Český červený kříž, oblastní spolek Nový Jičín, místní skupina Lukavec
Velikon. výstavka ruč. prací a Vánoční besídka s výstavkou 1 000,-

3) TJ Sokol Lukavec
Sport. odpoledne pro všechny generace, turnaj v nohejbale 3 000,-
Vytvoření dobrých podmínek pro sportov. kulturní činnost  80 000,-

4) Lukavecká banda
Vítání školního roku 2015 …………………………………… 2 000,-
Tradiční končiny v Lukavci ………………………………….. 2 000,-
Letní kino v Lukavci …………………………………………… 4 000,-

5) Václav David
Rodina se baví a hraje …………………………………….. 18 000,-

– Rada Města Fulnek po projednání na své 6. schůzi konané dne 9. února 2015 rozhodla:
– uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt
“Demolice bývalého skladu – Lukavec“
– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
“Demolice bývalého skladu – Lukavec“ a jmenovat komisi pro
otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, březen 2015

– výsledky Tříkrálové sbírky:

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, březen 2015
Zdroj: Fulnecký zpravodaj, březen 2015

Lukavecký bál pá 6. března 2015, 20:00, sál Pohostinství U Jindřicha

Zdroj: http://www.u-jindricha.cz
Zdroj: http://www.u-jindricha.cz

Novinky na stránkách:

19. 3. 2015
– vytvořena stránka o dalším rodákovi z Lukavce – levé menu „Občané a rodáci“ => s názvem „Silák“

15. 3. 2015
– zveřejněna námi přeložená Pozemková kniha – Gruntovní kniha pro Lukavec 1707-1796

6. 3. 2015
– přidány do menu „Zájmové spolky“ => „Sbor dobrovolných hasičů“

a dále větvení „Zájmové spolky“ => „Sbor dobrovolných hasičů“ => „Hasičské zásahy“

– přidán štítek „Zásahy“

– stránky byly aktualizovány o informace z Fulneckého zpravodaje na březen 2015:
– příspěvek: rozhovor s osobností měsíce
– přidány „Související odkazy“ na stránce