Úvodní stránka Historie Lukavce Fotogalerie Lukavecké zvyky Lukavec na mapě Lukavecké i okolní památky Příroda Kapličky v okolí
O Lukavci v médiích Záliby a tradice Lukavjáků Státní správa a samospráva Lukavec a sportování Veřejné prostory *Vědomostní kvíz*
4x Lukavec v ČR Tip na výlet Zájmové spolky Společenské akce Ankety a chat Návštěvní kniha Přehled akcí v Lukavci Kniha novinek

 

Sbor dobrovolných hasičů ¦ Tělovýchovná jednota SOKOL ¦ Myslivecké sdružení ¦ Český svaz včelařů ¦ Český červený kříž ¦ KDU-ČSL

 

Sbor dobrovolných hasičů v Lukavci a jeho založení

Lukavecká historická stříkačka v akci -video

Hasičské zásahy v Lukavci

SDH v Lukavci oslavil 120 let

Hasičská zbrojnice

Hasičský ples

Mše na sv. Floriána

Lukavecká terénní vlna

Mikulášská soutěž

Lukavecká terénní vlna 2011 - fotky

Ruční hasičská stříkačka z roku1908

Ve starých kronikách měst a obcí nacházíme mimo jiné i mnoho záznamů o velkých požárech, kdy oheň dokázal zničit desítky domů a mnohdy i celé vesnice. A lidé byli proti těmto požárům, proti tomuto zhoubnému živlu zcela bezradní. Těmto velkým požárům v minulosti nahrávalo i to, že domy bývaly většinou dřevěné, někdy i z nepálené cihly, tak zvané "vepřovice", střechy domů bývaly doškové, později moderněji upravované na střechy kryté hořlavými materiály a lepenkou. Při větru dokázaly létající došky i lepenkový papír zapalovat vedlejší i vzdálené domy, stodoly, hospodářské nebo i obytné budovy.

Lidé proto začali přemýšlet o tom, jak chránit svůj majetek před tímto živlem a tak vznikla myšlenka založit organizaci, která by dokázala tomuto zhoubnému živlu čelit.

Po řadě ničivých požárech vznikla myšlenka na ustavení hasičského sboru i v Lukavci, který měl okolo roku 1885, kdy se o ustavení začalo vážně uvažovat, asi 550 obyvatel. Žádost o ustavení hasičského sboru v Lukavci byla podána tehdejší zemské správě v Opavě dne 23. dubna 1885 a na žádost se podepsali mlynář Josef Pater, učitel Josef Čoček a domkáři Josef Dulanský, Antonín Schenk, František Šindler a František Mikš.

8. června 1885 bylo žadatelům ze strany zemské správy v Opavě odpovězeno, že nejsou námitky pro ustavení požadovaného hasičského sboru a tak byl dne 6. srpna 1885 tento hasičský sbor v Lukavci ustaven. Činnost nově ustaveného hasičského sboru byla však zahájena krátce po začátku roku 1886.

Sbor byl původně německý přestože Lukavec byl vzdor německému okolí a silným germanizačním snahám český. Teprve 18. března 1904 byla na zemskou správu v Opavě podána žádost Andělínem Novákem, učitelem a vlastencem o převedení hasičského sboru na české vedení a velení. Žádost podepsali Josef Čoček, starosta a jednatel, Josef Sokol, velitel a Andělín Novák, podvelitel.

(Zdroj: Brožurka ke 100. výročí založení SDH v Lukavci)

nahoru

Mše na sv. Floriána

Sbor dobrovolných hasičů


Každoročně začátkem května se v místním kostele koná mše za účasti hasičů. Dne 4. května si připomínáme sv. Floriána - patrona hasičů. V době mše opouští kostel průvod v čele s křížem a ministranty za doprovodu muzikantů, hasičů v uniformách, knězem a ostatních věřících. Směřují si to k památníku padlým a pak dále na horní konec Lukavce, kde je umístěna soška patrona hasičů - sv. Floriánka.

nahoru

Hasičské zásahy v Lukavci

Kalendář hasičských zásahů v roce 2010

22.07.2010 - 16:21 - Dopravní nehoda - Fulnek Děrné - autodomíchávač, lehké zranění

Kalendář hasičských zásahů v roce 2007

25.05.2007 - 11:40 - Požár - Fulnek-Lukavec - lesní požár
10.07.2007 - 19:59 - Požár - Fulnek-Lukavec - požár kotelny

nahoru