Září 2013

– na přelomu měsíců září/říjen 2013 byla odstraněna plechová čekárna na pravém břehu potoka

– v rámci Operačního programu Životní prostředí byl realizován projekt „Protipovodňová opatření města Fulnek“ spolufinancovaný mj.o z prostředků SFŽP. Díky tomuto projektu došlo k umístění elektronických sirén na střechu budovy hasičské zbrojnice – bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS (integrovaného záchranného systému). Smlouvu o dílo uzavřelo město Fulnek se společností Empemont s. r. o., Valašské Meziříčí. Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle SOD je 5.632.510,-. Celková výše nákladů pro Lukavec (bez demotáže a jiných nákladů) činila 642.532,- Kč.

Smlouva o dílo na projekt „Protipovodňová opatření města Fulnek“