Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 4. září 2013

Přítomni: Ivana Sokolová, Anna Sokolová, Jitka Hoschová, Aleš Ohnheiser, Vlastimil John

Projednané body:

– doplnění OV – oslovení Martina Holaina (IS) a Radima Chrástka (AO)

– usazení kontejnerů pod hřbitovem – požadavek na odbor SŘIaŽP (IS)

– kontrola dětského hřiště za OV – domluvit s Jirkou Paverou (AO) – nechat zapisovat kontroly TS do deníku v Lukavci (IS)

– vybudování místa pro kontejnery – dořešit s Radimem Chrástkem (AO) – do 30.9.

– definitivně vybráno místo pro stánkový prodej před hasičárnou

– anketní dotazník pro občany – zkonzultovat a doplnit body – do 22.9.

– veřejná schůze – 8. 10. 2013 v 17 hod.

– oslovit Radku Hadaščokovou a upravit web, doplnit zápisy z porad apod. (IS)

– nádoba na květiny před paní Hegerovou (na druhé straně potoka) – zaslat informaci na TS a požádat o posunutí nádoby ( IS)