Zápis ze schůzky osadního výboru konané dne 13. 12. 2016

Zápis ze schůzky osadního výboru konané dne 13. 12. 2016

Účastníci: I. Sokolová, V. John, J. Hoschová

  • rámcový plán akcí na rok 2017

podle nových pravidel pro financování kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit v místních částech města Fulneku je faktickým realizátorem osadní výbor místní části. Byl vytvořen plán akcí na rok 2017, který obsahoval tradičně konané akce i nově plánované. Plán nutno doručit administrátorovi do 15. 12. 2016.

Řeší: Jitka Hoschová

  • stížnost občanů ohledně posypu silnic

občané si stěžují, že je silnice mezi Starou Vsí a křižovatkou z Lukavce na Fulnek sypaná solí i štěrkem, což způsobuje, že je silnice delší dobu mokrá, na cestě je velký nepořádek a auta jsou poškozována dvojnásobně (štěrkem a následně solí). Přes referenta odboru investic a životního prostředí Městského úřadu ve Fulneku zaslat dotaz na Ředitelství silnic a dálnic.

Řeší: Ivana Sokolová

  • výměna zrcadla u bývalé školky a instalace zrcadla na křižovatce na horním konci

zrcadlo u bývalé školky neodpovídá rozměrově požadavkům bezpečnosti silničního provozu, je jej potřeba vyměnit za větší. Zároveň je požadavek toto vyměněné zrcadlo umístit ke zvýšení bezpečnosti na křižovatku na horním konci.

Řeší: Ivana Sokolová

  • oprava dlažby u zastávky

dlažba u autobusové zastávky je propadlá, z hlediska bezpečnosti ji je potřeba opravit.

Řeší: Ivana Sokolová

  • prostorové řešení místností v levé části 1. patra budovy Města, vybavení, odstranění trezoru

Aby bylo možné tyto místnosti využívat i pro jiné účely, než jsou schůzky osadního výboru a volby, bylo by vhodné obě místnosti spojit a tím zvětšit prostor, který by bylo možné využívat pro besedy s občany a pro zájmové kroužky. Vybavení místností je původní, nevyhovující. Bylo by vhodné zakoupení cca 3 stolů a 20 židlí, instalaci kuchyňského koutu, průtokového ohřívače, přímotopu, odstranění starého trezoru.

Řeší: Jitka Hoschová