Výsledky dotazníkového průzkumu pro využití budovy č. p. 86 v Lukavci

Děkujeme všem občanům, kteří věnovali čas na odpovídání otázek týkajících se budoucího využití budovy č. p. 86 v Lukavci. Lidé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky na webových stránkách Lukavce nebo na vytištěném formuláři, který odevzdávali do uzavřené schránky v místním obchodě se smíšeným zbožím u paní Hegerové. Dotazníkové šetření probíhalo v březnu a dubnu 2020.

Dotazníkové akce se zúčastnilo celkem 73 občanů z toho 42,5 % žen a 57,5 % mužů. Jsme rádi, že se dotazníkového průzkumu nezúčastnili jen trvale bydlící občané (76,7 %), ale i lidé s bydlištěm mimo Lukavec, kterým není život v Lukavci lhostejný. Odpovídali lidé ve věku starší 16 let. Nejvíce hlasovali lidé věkové kategorie 26 – 35 let (30,1 %).

Pro zachování knihovny hlasovalo 65,8 % a pro zachování mandlu hlasovalo pouze 27,4 %. Zájem o přebudování 2 místností pro zřízení dětské skupiny pro děti ve věku 2 – 5 let projevilo zájem 84,5 % dotazovaných.

Lidé měli možnost podělit se se svými vlastními návrhy na využití této budovy. Jmenujme např. klub důchodců, klub pro děti a maminky, skautská klubovna, využití i pro jiné spolky, celková přestavba na mateřskou školku, byty, internetová kavárna, pedikúra, zájmové kroužky pro děti, holič, kosmetika, společenská místnost s kuchyňkou pro veřejnost.

Dále by lidé budovu obohatili o bezbariérový přístup a bankomat.

Přilehlou předzahrádku by lidé chtěli zpestřit herními prvky pro děti a lavičkami (58,9 %). Mezi návrhy se objevilo parkoviště nebo místo pro umístění sezónní výzdoby (např. májka, vánoční strom, velikonoční strom, …)

Výsledky v grafickém vyobrazení